Digikanavien rooli B2B-myynnissä kasvaa - asiakkaita täytyy pystyä palvelemaan henkilökohtaisesti myös verkossa

Koronan aiheuttama uusi normaali tarkoittaa yrityksille toimintojen uudelleenjärjestelyä ja ajattelutapojen muutosta. Myös B2B-yrityksissä lähestymistapoja asiakkaisiin on muutettu, niin olemassa olevien kuin uusien asiakkaiden hankinnan suhteen, kirjoittaa kaupallinen johtaja Anna Porvari.

Onnistuminen muuttuvassa tilanteessa edellyttää syvällistä asiakasymmärrystä sekä selkeyttä asiakkaiden päätöksentekoprosesseista ja ostokäyttäytymisestä B2B-ympäristössä.

B2B-yritykset ovat tyypillisesti luottaneet push-malleihin myyntityössä, jolloin henkilökohtaisten suhteiden merkitys korostuu. Mitä paremmin yritykset tuntevat asiakkaansa ja ymmärtävät heidän tarpeensa, sitä tarkemmin organisaatiot voivat myös vastata näihin tarpeisiin – niin tuotekehityksessä kuin itse myyntitilanteessa.

B2B-kaupassa luotetaan henkilövetoiseen myyntiin

B2C-brändit ovat nopeasti omaksuneet digitaalisten kanavien ja myyntipaikkojen hyödyntämisen, etenkin koronan vauhdittamina. B2B-yritykset luottavat edelleen enemmän henkilökohtaisen myynnin merkitykseen.

B2B-kauppaa tekevät yritykset voivat kokea, että digitaalisten kanavien hyödyntäminen vähentää asiakassuhteen lujuutta. Organisaatioissa voidaan myös ajatella tuotteiden tai palveluiden olevan monimutkaisia myytäviksi digitaalisissa kanavissa. Forbesin mukaan vain 10% B2B-yrityksistä harkitsee digitaalisten kanavien olevan heidän tärkein myyntikanavansa tulevaisuudessa.

Kuluttajakaupankäynnin trendit siirtyvät myös B2B-kauppaan

Viime aikoina B2B-myyntiprosessi on siirtynyt push-mallista pull-malliin, jossa asiakkaat ovat yhteydessä yritykseen silloin, kun heillä on jo jokin tietty tarve. 57% B2B-hankintaprosessista on tehty ennen kuin asiakas edes on yhteydessä myyjään.

Osittain muutos johtuu siitä, että digitaaliset kanavat mahdollistavat tiedon etsimisen ja jakamisen tehokkaasti. Työelämässä on myös entistä enemmän milleniaaleja, jotka ovat kuluttajina tottuneet käyttämään online-palveluita. Siksi myös työympäristössä samat vaatimukset korostuvat: personoitu sisältö, nopeus ja ostopolun läpinäkyvyys.

Globaalisti B2B-hankintaprosessin aikana internetiä käyttää tiedon keräämiseen tietokoneella 89% ja mobiililla 42% ostajista. Siksi onkin entistä tärkeämpää jakaa oikeanlaista tietoa, oikeaan aikaan ja oikeissa kanavissa – myös digitaalisissa.

Covid-19 on entisestään vauhdittanut B2B-kaupankäynnin murrosta. Fyysisen etäisyyden ottaminen on dramaattisesti vähentänyt perinteisiä B2B-myynnin keinoja ja kasvattanut online-myynnin merkitystä. Uskomme, että trendi tulee jatkumaan ja online-myynnin merkitys kasvaa entisestään. Asiakkaiden luottamus on voitettava uusilla tavoilla.

 

Ennen koronaa 48% B2B-myynnistä tehtiin digitaalisia kanavia käyttäen.
Koronan aikana luku on noussut 66 prosenttiin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panosta asiakkaan kokemukseen

Epävarmoina aikoina luottamuksellisen asiakassuhteen merkitys korostuu. Yritykset joutuvat löytämään uusia keinoja asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja luomiseen, usein etäyhteyksien ja digitaalisten kanavien välityksellä.

Ajantasainen asiakaspalvelustrategia, joka on hyvin määritelty ja jalkautettu läpi organisaation, auttaa yritystä erottautumaan kilpailijoista. Monikanavaisuus ja digilähtöisyys ovat osa arkeamme. Asiakassuhdetta ja sen lujuutta jatkuvasti mittaamalla varmistamme asiakaslähtöisyyden ja asiakaskeskeisyyden toteutumisen.

Yritystenkin välisissä henkilökohtaisissa suhteissa asiakkaat odottavat, että heidän tarpeensa ymmärretään. Tarpeet, odotukset ja kokemukset rakentavat asiakassuhdetta pidemmällä aikavälillä.

Emootioiden merkitys osana asiakassuhdetta on tiedostettava, oli kohtaaminen sitten fyysinen tai virtuaalinen. Ei ole kyse vain joukosta yksittäisiä vuorovaikutustilanteita, vaan asiakkaat odottavat, että heitä palvellaan kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti heille oleellisissa kohtaamispisteissä.

Asiakkaat myös arvostavat sitä, että heidän mielipiteitään kysytään ja kuunnellaan. Kuuntelemalla voidaan entistä paremmin varmistaa asiakassuhteen syntyminen, syventyminen ja laajentuminen organisaation eri osa-alueille.

Tunteilla suurin merkitys myös B2B-kaupankäynnissä

Emootioiden merkitys korostuu B2B-kanssakäymisessä samalla tavalla kuin B2C-kanssakäymisessä. NPS:n rinnalla tulee mitata myös asiakassuhteen lujuutta sekä emootioiden vaikutusta. Maya Angeloun sanoin: Ihmiset unohtavat, mitä on sanottu tai tehty. Mutta se, mitä saamme heidät tuntemaan ei unohdu koskaan.

Menestyneet yritykset panostavat syvälliseen asiakasymmärrykseen ja asiakassuhteen lujuuteen, ja rakentavat digitaalisia palveluita tukemaan fyysisiä kohtaamisia.

Hyvin rakennettu monikanavainen kokemus voi parhaimmillaan auttaa B2B-organisaatiota ylläpitämään läheisyyden tunnetta asiakkaisiinsa sekä palvelemaan asiakkaita entistä tehokkaammin ja asiakaslähtöisemmin.

 

Kirjoittaja Anna Porvari on Kantar TNS Oy:n kaupallinen johtaja. Kantar on maailman johtava data-, insight- ja konsultointiyritys, joka toimii yli 90 maassa.

Artikkeliin on tiivistetty keskeisiä näkökulmia Kantarin tutkimuksista mm. Kantar & Google B&B survey sekä asiantuntijoiden näkemyksistä.

Lisätietoja: anna.porvari(a)kantar.com

Seuraa Kantaria LinkedInissä ja pääset lukemaan säännöllisesti insighteja Suomesta ja maailmalta.

Kategoria: 
Blogi