5 pointtia parempaan asiakasymmärrykseen – Pelkästään yrityksen omaan dataan pohjautuva analyysi ei aina riitä

Kuluttajan tunteminen on nykyään toisaalta helpompaa, mutta samalla vaikeampaa kuin koskaan ennen. Yritykset esimerkiksi tunnistavat asiakkaidensa ostokäyttäytymismalleja, keräävät isoja määriä kuluttaja- ja ostotietoja asiakasrekistereihin, hyödyntävät analytiikkaa ennusteissa ja segmentoivat asiakaskuntaansa. Mutta tunteeko yritys kuluttajan kokonaisvaltaisesti hallussaan olevan tiedon avulla? Usein ei, ja tämä pelkästään itselle kertyvästä datasta muodostuva kuva vaikeuttaa kuluttajan todellista tuntemista, kirjoittaa Marianne Lindholm, Director, Data, Analytics & Business Insights.

Tiedon hyödyntäminen on tärkeää. Maailman johtavista, kasvua saavuttaneista yrityksistä 64 % pitää dataa ja analytiikkaa strategisen päätöksentekonsa ytimessä. Vertailuryhmän ei-kasvavista yrityksistä dataa ja analytiikkaa pitää toimintansa keskiössä ainoastaan 35 %. Kaikki data ei kuitenkaan ole automaattisesti arvokasta. Menestyäkseen yritys tarvitsee laadukasta ja kokonaisvaltaista dataa.

Omasta toiminnasta kerätty data ei riitä

Yrityksen tietovaranto perustuu usein vain omaan asiakaskuntaan ja asiakaskunnan käyttäytymiseen yrityksen omien tuotteiden tai palvelujen parissa. Yhtä tärkeää on tunnistaa oman asiakaskunnan käyttäytyminen kilpailevissa tuotteissa ja palveluissa, asiakkaan suhde eri toimialoihin, asiakkaan tulevaisuuden tarpeet, asenteet ja arvot sekä kokonaan uuden potentiaalisen asiakaskunnan aivoitukset. Se vaatii dataa, jota ei synny pelkästään oman toiminnan tuloksena.

Kantarin 5 ohjenuoraa kuluttajan kokonaisvaltaiseen tuntemiseen ja kasvuun

1. Seuraa kuluttajatrendejä ja markkinoiden kehitystä
Megatrendeistä ilmiöihin. Mieti miten trendit, ilmiöt ja kehityssuunnat vaikuttavat juuri sinun toimialaasi tai kohderyhmääsi, ja etsi kilpailuetua niistä. Älä selitä mennyttä, vaan katso tulevaisuuteen. 85 % menestyneistä yrityksistä ymmärtää trendien ja markkinamuutosten vaikutuksen toimintaansa, kun vähemmän menestyksekkäissä yrityksissä osuus on vain 33 %.

2. Segmentoi
Älä yritä tarjota kaikkea kaikille. Segmentoi asiakkaasi tai kohderyhmäsi asenteiden ja arvojen tai kulutuskäyttäytymisen pohjalta. Rakenna tuotevalikoimaa tai tuote-etuja löytämiesi ryhmien profiilin ja tarpeiden mukaisesti.

3. Kohdenna tehokkaasti
Edellisiä kohtia hyödyntäen; varmista, että markkinointiviestintäsi heijastaa kohderyhmäsi arvoja ja hyödyntää nousevia trendejä ja ilmiöitä. Sovella johdonmukaisesti samaa ilmettä kaikissa kanavissa ja kohtaamisissa, huomioiden kuitenkin kanavien erityispiirteet. Kohdenna viestintääsi valitsemasi asiakassegmentoinnin mukaan.

4.”Licence to operate”
Mieti, miten brändisi oikeuttaa olemassaolonsa kuluttajien näkökulmasta. Vaikuttavatko nousevat trendit tai tunnistettujen segmenttien arvot ja asenteet siihen, miten brändin tulee uudistua täyttämään kuluttajien tarpeita? Valtaosa kuluttajista ”ei jaksa nähdä vaivaa” esimerkiksi ympäristöasioissa ja edellyttää, että brändi tekee sen hänen puolestaan tekemällä oikeita valintoja.

5. Muista asiakaskokemuksen tärkeys kohtaamisissa
Kukin asiakaskohtaaminen rakentaa asiakassuhdetta, mutta jokainen ei suinkaan yhtä voimakkaasti. Muista siis mitata asiakassuhteen lujuutta ja perustaa yhtä lailla yleisellä tasolla kuin yksittäisinä kohtaamisinakin.

 

Kantarin asiantuntijat ja tietopankit ovat apunasi.

Kantarin Mind tietopankki tarjoaa ratkaisuja kuluttajan kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Tietopankki syventää ymmärrystä omista asiakkaista ja potentiaaleista kokonaisvaltaisina kuluttajina ja tuottaa monipuolisen kuvan kuluttajan asenteista, arvoista ja käyttäytymisestä.

 

Lisätietoja: Marianne Lindholm, marianne.lindholm(a)kantar.com

 

Kategoria: 
Blogi