Agriculture

Olet täällä

Markkinatieto-, markkinatutkimus- ja asiantuntijapalvelua koko elintarvikeketjulle sekä maa- ja metsätalouteen kytkeytyville yrityksille ja organisaatioille.

Kantar TNS Agri Oy (aiemmin Suomen Gallup Elintarviketieto Oy) on ainoa maa- ja elintarviketalouteen erikoistunut markkinatutkimusyritys Suomessa ja muodostaa Kantar TNS Oy:ssä osaamisalueen Agriculture.

Palveluitamme ovat mm. eri tuotteiden markkinaseurannat, maatalouden toimintaympäristön, tuotannon ja kulutuksen ennusteet, maatilojen rahavirrat ja AgriInfo-tietosovellukset sekä DataLaari-maatilapaneeli. Vastaamme asiakkaidemme moninaisiin tietotarpeisiin tekemällä erillistutkimuksia ja selvityksiä. Julkaisemme vuosittain Elintarviketalous-julkaisua, joka on katsaus maatalous- ja elintarvikealan tuoreimpiin tuotanto- ja kulutuslukuihin ja joka toinen vuosi Ruokatietoa-julkaisua, joka on kattava katsaus ruuan kulutukseen ja kulutuksen toimintaympäristöön.

Accordion: 
AgriInfo - räätälöityjä aineistokokonaisuuksia Datalaari-kyselyt Maatilojen kehitysnäkymät vuoteen 2030 Markkinaseuranta ja ennusteet Kotipuutarhatutkimus
AgriInfo - räätälöityjä aineistokokonaisuuksia

Jalostamme keräämistämme aineistoista, julkisista tilastoista ja laskennallisista tiedoista asiakkaille räätälöityjä aineistokokonaisuuksia. Myös asiakkaan omia aineistoja voidaan liittää mukaan. Aineisto kerätään pääsääntöisesti kuntakohtaisena tietona, josta voidaan koostaa suuraluetason tietoa asiakkaan omalla aluejaolla. Aineisto voidaan koostaa eri muotoihin kuten numeroaineistoksi, taulukkokoosteiksi, grafiikaksi tai kartoiksi. Toimitamme aineistoa myös dynaamisena Excel-tiedostona, jossa pudotusvalikkojen kautta voidaan poimia näkyviin asiakkaan oman alueen muuttujia graafisesti esim. maantieteellisenä näkymänä.

Katso AgriInfo-esite täältä.

Lisätietoja: Reijo Pirttijärvi, etunimi.sukunimi@kantar.com

Datalaari-kyselyt

Valtakunnallinen DataLaari-maatilanimistö koostuu lähes 5000 maatilan yhteystiedoista. Tilat edustavat Suomen yli viiden peltohehtaarin tiloja tuotantosuunnittain. Mukana on tiloja kaikista tuotantosuunnista. Tyypillisesti tulokset painotetaan vastaamaan koko Suomen maatalouden rakennetta. Lisäksi ylläpidämme erillistä metsätiloista koostuvaa MetsäDataLaari -nimistöä.

DataLaari-kyselyjä on tehty vuodesta 1995 lähtien, mikä mahdollistaa aikasarjavertailun. Nykyisin tieto kerätään pääosin netissä, mutta myös kirje- ja puhelinkyselyillä on sijansa.

 • Yleistiedustelu 4-6 kertaa vuodessa, edustettuina kaikki tuotantosuunnat, n. 700-1000 vastaajan tutkimusnäyte
 • Kotieläintiedustelu 2 kertaa vuodessa (kevät ja syksy), edustettuina kotieläintilat, n. 600-800 vastaajan tutkimusnäyte
 • Puhelintiedustelu tarvittaessa 3-5 kertaa vuodessa, n. 500 vastaajan tutkimusnäyte
 • MetsäDataLaari puhelintiedustelu 2 kertaa vuodessa (maaliskuu ja syyskuu), edustettuina täyttä metsänhoitomaksua maksavat metsänomistajat, n. 550 vastaajan tutkimusnäyte.

 

Säännölliset monitilaajatutkimukset
Pankki- ja vakuutusala
Maatalouslehtien media
Internetin käyttö
Arvosanat päättäjille, järjestöille ja yrityksille
Rehuasiakastyytyväisyys
Lihantuottajatyytyväisyys
Puukauppa ja puun hinta
Lisäksi asiakaskohtaisia erillistutkimuksia (esim. markkinatilanne, yrityskuva tai asiakastyytyväisyys)

 

Lisätietoja Reijo Pirttijärvi, etunimi.sukunimi@kantar.com

Tutustu DataLaarin tietosuojaselosteeseen

Maatilojen kehitysnäkymät vuoteen 2030

Toteutamme joka toinen vuosi valtakunnallisen Maatilojen kehitysnäkymät -kyselyn. Tutkimuksessa haastatellaan alkuvuodesta 2022 yhteensä noin 4000 maatalousyrittäjää. Vastaaminen tapahtuu netissä.

Tutkimus tuottaa ajankohtaista tietoa suoraan maatalousyrittäjiltä päättäjille ja elinkeinolle. Tutkimus on poikkileikkaus maatilojen nykytilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Aihepiiri kattavat tilanpidon jatkumisen ja eri toimintastrategiat. Lisäksi selvitetään valmiudet ja esteet investointeihin ja tilan kehittämiseen.

Säännöllisesti toteutettuna tutkimuksen avulla nähdään mikä on muuttunut, jolloin voidaan arvioida muutosten merkitystä, nähdään uhat ja mahdollisuudet.

Tutkimus haastaa päättäjiä ja elinkeinoa miettimään keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi ja toimenpiteiden kohdentamiseksi

Kyselyn tulosten perusteella laaditaan asiantuntijatyönä Maatilojen Kehitysnäkymät -raportit maatalouden eri tuotantosuunnista sisältäen ennusteet maatalouden toimintaympäristömuutoksista ja niiden vaikutuksista tuotantoon ja rakenteeseen tuotantosuunnittain sekä alueittain. Suuri tutkimusnäyte mahdollistaa raportoinnin myös asiakkaan omalla aluejaolla. Raportointi valmistuu kesän 2022 aikana.

Tutkimuksessa selvitetään vuoteen 2030 alueittain:

 • Maatilojen tuotanto- ja investointisuunnitelmat
 • Maatilojen lukumäärän ja rakenteen kehittyminen, tilakoko, peltoala
 • Sukupolvenvaihdosnäkymät
 • Tuotantosuuntien kehitysennusteet; tilaluku, rakenne, tuotantomäärät
 • Tuotantosuuntien kannattavuusnäkymät ja tilan investointien esteet
 • Maaseudun kehittämisen suunnat (toimintatavat, yrittäjyys, työvoiman käyttötarpeet, koulutustarpeet)
 • Luomutuotannon näkymät

Sektorikohtaiset raportit eri tuotantosuunnista:

 • Maidontuotanto
 • Naudanlihantuotanto
 • Sianlihantuotanto
 • Lampaanlihantuotanto
 • Kananmunantuotanto
 • Viljantuotanto
 • Muu kasvintuotanto

 

Lisätietoja Reijo Pirttijärvi, etunimi.sukunimi@kantar.com

 

Markkinaseuranta ja ennusteet

Kantar TNS Agrilla on pitkät perinteet kotieläintuotemarkkinoiden analysoinnissa. Seuraamme jatkuvasti eri tuotteiden tuotantoa, kulutusta ja ulkomaankauppaa sekä hintojen kehitystä ja koostamme asiakkaiden tarpeisiin liha-, maito- ja kanamunasektoreiden kotimaisia ja kansainvälisiä tilastoja. Teemme ennusteita myös tulevasta kehityksestä.

 • Maitobarometrit ja maitomarkkinakatsaukset (kuukausittain)
 • Lihabarometrit ja lihamarkkinakatsaukset naudan-, sian ja siipikarjanlihasta (neljä kertaa vuodessa)
 • Kananmunabarometrit ja kananmunamarkkinakatsaukset (kolme kertaa vuodessa)

 

Liha- ja maitomarkkinat & Kananmunamarkkinat
Lisätietoja Pasi Saarnivaara, etunimi.sukunimi@kantar.com

Kotipuutarhatutkimus

Kotipuutarhureille suunnatulla kyselyllä selvitetään mm. kotitalouksien puutarhaan ja pihaan liittyviä hankintoja tuotteittain ja rahankäyttöä sekä tuotteiden ostopaikkoja ja asiakastyytyväisyyttä puutarhamyymälöiden toimintaan.

Tutkimus selvittää mm.

 • Kotipuutarhamarkkinoiden arvon rahassa mitattuna
 • Asiakasosuudet kotipuutarhakaupassa
 • Asiakastyytyväisyys myymälöittäin
 • Kiinnostuneisuus kotipuutarhaharrastukseen
 • Asenteet kotipuutarhaharrastukseen
 • Kotipuutarhaharrastuksen tietolähteet

Kyselyaineisto tutkimusta varten kerätään lokakuussa Kantar TNS:n kuluttajapaneelissa. Tutkimusnäyte muodostuu 2500 kotitaloudesta ja edustaa koko maan kaikkia kotitalouksia.

Lisätietoja Pasi Saarnivaara, etunimi.sukunimi@kantar.com