Maatilojen rahavirtalaskelmat

Kantar TNS Agri Oy:ssä on tuotettu kuntakohtaisia laskelmia maatilojen tulovirroista jo 1970-luvulta alkaen. Pääostopanosten menotietoja on laskettu 1990-luvulta alkaen. Kunkin vuoden aineisto valmistuu seuraavan vuoden syksyyn mennessä.

Kuntakohtaiset laskelmat maatilojen rahavirroista sisältävät:

  • Maatalouden myyntitulot (maitotulot, naudanlihatulot, sianlihatulot, muut lihatulot, kananmunatulot, viljatulot ja muut kasvinviljelytulot)
  • Maatalouden tulotuet
  • Metsätulot (maanviljelijät ja/tai metsätilanomistajat)
  • Sivuansiot (palkka-, eläke- ja yrittäjätulot)
  • Pääostopanosten menot (ostorehut, lannoitteet ja kalkki, poltto- ja voiteluaineet, koneet, ostosiemenet ja kasvinsuojeluaineet)

 

Lähteinä on käytetty mm. Tilastokeskuksen tietoja, joita on yhdistetty keräämiimme tai tuottamiimme aineistoihin. Rahavirtalaskelman tulosteena syntyy kuntakohtainen tieto tulolähteittäin eriteltynä. Tulosteet voidaan toimittaa joko taulukkoina ja/tai grafiikkana. Lisäksi voidaan tulostaa vertailu esim. edelliseen vuoteen. Aineiston oheen ja esimerkiksi kuvaan voidaan lisätä myös asiakkaan omaa dataa. Kuvat ovat saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Kuntatiedon ohella voidaan tuottaa vertailutieto esim. siitä mikä on yksittäisen kunnan tulo- tai meno-osuus esim. maaseutukeskustasolla. Aineistoon voidaan helposti lisätä asiakkaan omat aluejaot. Luonnollisesti myös koko Suomea koskeva tieto saadaan luokiteltua vastaavalla tavalla.