Autoala

Autoalan tutkimustietoa ja konsultointipalveluja Suomessa ja kaikkialla maailmassa.

Asiakkaitamme Suomessa ovat mm. maahantuojat, jälleenmyyjät, huoltokorjaamot, rengasliikkeet sekä rahoitus- ja vakuutusyhtiöt.

Uusia asiakkaita, lisää myyntiä nykyisille tai kokonaan uusia tuotteita. Kantar TNS auttaa.

Uuden auton ostajat
Välttämätön apuväline autokaupan markkinoinnin suunnitteluun, kohderyhmien valintaan, kilpailijoiden määrittelyyn, kampanjoiden suunnitteluun jne.
Yritysautoilijat ja päättäjät

Yritysautopäättäjien ja työsuhdeautoilijoiden näkemyksiä mm. työsuhdeautojen valintaperusteista, palveluodotuksista ja rahoitusratkaisuista.

Henkilöautojen jälkimarkkinat

Monipuolista tietoa jälkimarkkinoiden suunnitteluun: ketkä käyttävät palveluja, mitä he odottavat ja miten lähestyä uutta potentiaalista asiakasta.

Automerkkien maine

Tarjoaa maineen kehittämisen ja hallinnan kautta keinoja siihen, miten yhä useampi asiakas valitsisi tietyn automerkin harkintalistalleen. Suomen automarkkinoilla maine ja markkinaosuudet kulkevat käsi kädessä

Autoilijabarometri

Todistetusti luotettavaa tietoa kuukausittain markkinoiden toimivuudesta sekä asiakkaiden merkki- ja mallikohtaisista ostoaikeista. Tärkeitä seurattavia tunnuslukuja ovat mm. mainonnan huomioarvo, tunnettuus, ostoaikeet ja preferoinnit.

Online cars

Kertoo mm. millaiset autoilun verkkopalvelut menestyvät, mikä saa asiakkaat autosivustoille ja mitä he verkkopalveluilta odottavat.

Auto Exit

Tulosten mukaan myyntiprosessisi toimivat, mutta kauppa ei silti käy. Mihin asiakkaasi menevät?

Auto Mystery

Mysteryshoppaajiksi valitaan ja koulutetaan kyseessä olevan merkin uutena ostamisesta aidosti kiinnostuneita henkilöitä.