Autoala

Olet täällä

Autoalan tutkimustietoa ja konsultointipalveluja Suomessa ja kaikkialla maailmassa.

Asiakkaitamme Suomessa ovat mm. maahantuojat, jälleenmyyjät, huoltokorjaamot, rengasliikkeet sekä rahoitus- ja vakuutusyhtiöt.

Uusia asiakkaita, lisää myyntiä nykyisille tai kokonaan uusia tuotteita. Kantar TNS auttaa.

Accordion: 
Suomalaisten suhtautuminen autobrändeihin Autoilijabarometri Uuden auton ostajat Käytetyn auton ostajat Henkilöautojen jälkimarkkinat Yritysautopäättäjät Online cars Auto Exit Auto Mystery
Suomalaisten suhtautuminen autobrändeihin

Tarjoaa maineen kehittämisen ja hallinnan kautta keinoja siihen, miten yhä useampi asiakas valitsisi tietyn automerkin harkintalistalleen. Suomen automarkkinoilla maine ja markkinaosuudet kulkevat käsi kädessä.

Autobrändin maine, ohjeet kehitys- ja painotusalueista maineen parantamiseksi, mikä mainetta parantaa ja rapauttaa, merkin vahvuudet ja heikkoudet verrattuna valittuihin kilpailijoihin.

Autoilijabarometri

Autoilijoiden ostoaikeita kartoittava mittaus potentiaalisten ostajien keskuudessa sekä markkinoiden toimivuudesta.

Seuraamme jatkuvalla mittauksella mm.

  • automerkkeihin ja -malleihin kohdistuvaa ostokiinnostusta
  • automainonnan huomioarvoa
  • autoalan trendit

 

Tiedonkeräys kuukausittain.

Uuden auton ostajat
Välttämätön apuväline autokaupan markkinoinnin suunnitteluun, kohderyhmien valintaan, kilpailijoiden määrittelyyn, kampanjoiden suunnitteluun jne.
 
  • Merkkiuskollisuus, valintaperusteet, brändi-imago, ostajaprofiilit
  • Merkkikohtaiset tulokset, vertailu kilpailijoihin, trendit, siirtymävirrat
Käytetyn auton ostajat

Tutkimustietoa markkinointitoimenpiteiden suunnitteluun, kohderyhmien määrittelyyn ja asiakastyytyväisyyden seurantaan.

Henkilöautojen jälkimarkkinat

Monipuolista tietoa jälkimarkkinoiden suunnitteluun.

Tutkimustulokset auttavat tunnistamaan tekijät, jotka vaikuttavat autoilijoiden huolto- ja korjaamovalintoihin sekä asiakassitoutuneisuuteen. Lisäksi selvitetään huolto- ja korjaamopalveluiden käyttöä, varaosien hankintaa sekä asiakkaiden tyytyväisyyttä saamaansa palveluun.

Yritysautopäättäjät

Yritysten autohankinnoista päättävien näkemyksiä mm. työsuhdeautojen valintaperusteista, palveluodotuksista ja rahoitusratkaisuista.

Online cars

Internetin rooli auton hankinnassa ja käytössä.

  • Mikä saa autoilijan autosivustolle?
  • Tiedonhaku sekä autosivustojen toimintojen käyttö ja tarpeet.
  • Auton verkko-ostaminen: suhtautuminen ja vetovoimatekijät.
  • Kanavat, alustat ja touchpointit.
Auto Exit

Tulosten mukaan myyntiprosessisi toimivat, mutta kauppa ei silti käy. Mihin asiakkaasi menevät?

Auto Mystery

Mysteryshoppaajiksi valitaan ja koulutetaan kyseessä olevan merkin uutena ostamisesta aidosti kiinnostuneita henkilöitä.