Viestintä ja mediavalinnat

Olet täällä

Puhuttele kohderyhmääsi oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikealla viestillä

Onnistunut brändinrakennus edellyttää tehokasta viestintää oikealle kohdeyleisölle. Valittavana on valtava määrä medioita ja formaatteja, ja viestisi on saatava kuuluville yhä vaativammilla markkinoilla. Tarkat ja luotettavat tutkimustulokset niin medioista, medioiden käyttötottumuksista ja käyttäjistä kuin viestinnästä ja mainonnastakin luovat näkemyksen tuloksekkaalle suunnittelulle.

 

Brändien ja toimialojen mainospanostukset

Ad Intelligencen avulla tuotamme tarkkaa ja ajantasaista tietoa eri toimialojen, medioiden ja brändien mainospanostuksista. Tämä tieto on olennainen apu suunnittelutyöhön niin mainostajalle, medialle kuin mediatoimistollekin:

 • Mainonnan kohdentumisen muutokset ja kehityssuunnat antavat kuvan markkinoista nopeasti.
 • Eri brändien mediaryhmäkohtaiset panostukset, toimialan yleinen kehitys ja alueelliset painotukset kertovat kilpailijoiden viestintästrategiasta ja ratkaisuista
 • Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää mediamainonnasta -tietopaketti soveltuu sekä koko markkinatilanteen seurantaan että oman yrityksesi markkinointitoimenpiteiden ja -investointien tarkkaan suunnitteluun, kohdentamiseen ja ajoittamiseen
 • Lähes rajattomat aineiston jalostus- ja tarkastelumahdollisuudet takaavat juuri sinun tarpeisiisi parhaiten soveltuvan raportin ja näkökulman. Voit käsitellä ja jatkotaulukoida tietoa itse AdExpress-verkkopalvelun avulla tai tilata käyttöösi yksilöllisesti räätälöidyn raportin.

 

Kansainvälinen tieto ulottuvillasi

Kansainvälinen verkostomme kattaa valtaosan kaikesta mediamainonnasta maailmassa. Seurannassamme on tuhansia tv- ja radiokanavia, tuhansia internetsivustoja ja yli kymmenen tuhatta lehtinimikettä. Meidän avullamme saat nopeasti tietoa toimialasi mainonnan kehityksestä maailmalla. 

Suomessa keräämistämme tiedoista selviävät toimiala-, tuoteryhmä-, tuotemerkki-, mainostaja-, media- ja mediaryhmäkohtaiset mainospanostukset sekä valtakunnallisesti että alueittain. Tiedot kerätään kuukausittain yli 300 medianimikkeestä ja seurantamme kattaa yli 80% Suomen koko mediamarkkinasta. Luotettavan ja arvostetun mittauksen avulla on mahdollista tehdä trendiseurantaa hyvinkin pitkällä ajanjaksolla. Seuranta on mahdollista myös yksityiskohtaisella tuotemerkkijaottelulla.

 

Mainonnan luovan toteutuksen testaaminen

Link arvioi ja optimoi mainoksen luovan toteutuksen investoinnin maksimoimiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja on erinomainen työkalu, kun halutaan...

 • Selvittää auttaako mainonnan luova toteutus saavuttamaan mainonnalle asetetut tavoitteet.
 • Optimoida luovan toteutuksen maksimoidaksesi investoinnin tuoton.
 • Ennustaa mainonnan vaikutusta brändiin ja myyntiin.
 • Oppia, mikä toimii brändillesi ja kuinka kehittää mainontaa.

 

Miksi Link?

 • Validoitu data, jonka avulla voi ennustaa mainonnan tehokkuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
 • Globaali tietokanta tarjoaa vertailutietoa mainonnan vahvuuksista ja heikkouksista.
 • Yhdistää kvantitatiivisen ja neurotutkimuksen tarjoamaan kattavan arvioinnin huomioista ja tunnereaktioista.
 • Tunnistaa luovan toteutuksen vahvuudet ohjaamaan brändiä pitkän aikavälin menestykseen.