Brändin johtaminen

Olet täällä

Menestyvien brändien kilpailukyky perustuu muuhunkin kuin näkyviin tekijöihin

Vahvat brändit koskettavat pintaa syvemmältä ja tunne on nyt tärkeämpi kasvun moottori kuin koskaan. Maailmassa on monia suosittuja brändejä, mutta vain harvat ja valitut vetävät kuluttajia vastustamattomasti puoleensa. Me tiedämme, mitä vastustamattomaksi brändiksi tuleminen edellyttää.

 

Vapauta brändisi potentiaali

Tehokas markkinointi ja vahvan brändin rakentaminen perustuvat kuluttajien eritasoisten tarpeiden ymmärtämiselle ja sille, että brändi-imagon eri tasot kohtaavat nuo tarpeet. Hyvä brändi viestii tuotteen laadusta ja tekee brändin valitsemisen helpommaksi. Brändisuhde puolestaan perustuu pitkäjänteiseen ja merkitykselliseen vuorovaikutukseen, joka huolella rakennettuna kasvattaa brändin arvoa. 

Avullamme otat kaiken irti brändin potentiaalista ja hyödynnät tehokkaasti kaikkia brändin rakentamisen elementtejä. Pystymme tunnistamaan mielikuvien ja markkinatekijöiden vaikutuksen kuluttajan valintaprosessissa, ja teemme brändisi vetovoiman ja markkinavoiman kasvattamisen mahdolliseksi ConversionModel -työkalun avulla.

Tuotteen kiinnostavuus ja vetovoima kuluttajien silmissä eivät kuitenkaan yksin määritä ostokäyttäytymistä, sillä myös tunne ohjaa valintoja. Emotionaalinen vastustamattomuus ja suhde brändiin kasvaa mieleenpainuvien brändikokemusten myötä. NeedScope on kansainvälisesti validoitu menetelmämme ja avain emootioiden tutkimiseen. 

Rakennamme näkemystä, jonka pohjalta luot parempia strategioita – olivatpa ne paikallisia tai globaaleja – auttamalla sinua:

  • Ymmärtämään kuluttajia ja vetoamaan heidän tunteisiinsa
  • Muodostamaan tarkan kuvan kilpailuympäristöstä: tutkimme, kuinka vahvoja brändejä markkinoilla on ja mitkä niiden markkinaosuudet ovat
  • Markkinoinnin kohdentamisessa: tutkimme, miten houkutella juuri niitä asiakkaita, joiden keskuudesta kasvu olisi saavutettavissa ja paljastamme seikkoja, jotka vetoavat eniten nykyisiin asiakkaisiin ja keksimme keinoja, joilla heidät saadaan ostamaan yhä uudelleen
  • Brändin rakentamisessa: määritämme kuluttajien tärkeimmät motivaattorit ja sen, miten kilpailevat brändit profiloituvat kuluttajien silmissä ja löydämme muiden brändien heikkouksista syntyvät mahdollisuudet
  • Luomaan yhtenäisen brändimielikuvan varianttien ja alabrändien avulla
  • Brändin tulevaisuuden potentiaalin määrittämisessä: selvittämme brändin markkinaosuuden, kasvupotentiaalin sekä mahdolliset käytännön tekijät, jotka estävät kuluttajia valitsemasta haluamaansa brändiä
  • Oivaltamaan, miten brändin tai tuotteen markkinaosuuden kasvattaminen onnistuu
  • Toimimaan tuoteryhmäsi jatkuvana kehittäjänä ja erottautumaan selkeästi kilpailijoista