Integrated Marketing

Integrated marketing – Kuinka menestyä tämän päivän mutkikkaassa markkinoinnin maailmassa?

Markkinoijan on tunnistettava oleellinen epäoleellisesta. Voi olla vaikea päättää, mitä tehdä, menettämättä fokusta jostain toisesta tärkeämmästä asiasta. Tämän päivän digitaalisessa maailmassa, jossa teknologiat ovat luoneet loputtomia markkinointimahdollisuuksia, strategian merkitys on suurempi kuin koskaan.

Markkinoinnin reaaliaikainen hallinta

Nykymaailma vaatii ‘always-on’ lähestymistä markkinointiin, missä suoriutumista on arvioitava ja kehitettävä jatkuvasti. ’Always-on’ ei siis tarkoita mukanaoloa jokaisessa kuluttajatrendissä tai teknologialähtöisessä mahdollisuudessa vain siksi, että ne ovat olemassa. Monet markkinoijat ovat jo siirtymässä tähän ajatteluun. Brändistrategia ei saa jäädä taka-alalle vaan sen on yhä vahvemmin ohjattava päivittäistä toimintaa.

Aina ei ole aikaa ja mahdollisuutta analysoida jokaisen markkinointikampanjan tuloksia ennen seuraavan suunnittelua. Tämä ei ole syy hylätä yhteyttä strategian, aktivoinnin ja suoriutumisen välillä. Sen sijaan täytyy rakentaa malleja näiden kolmen osa-alueen yhdistämiseksi.

 

Kuluttajien käyttäytymisen muuttuessa voimakkaasti tarvitaan uusia lähestymistapoja mediasuunnitteluun ja -ostamiseen, jotta mainonta saadaan responsiivisemmaksi ja mukautuvammaksi. Tämä edellyttää, ettei sisältö ole kanavarajoitteista, ja että data muuntuu nopeasti tarkoiksi ja käytännöllisiksi näkemyksiksi. Tämä vaatii yrityksiltä sitoutumista jatkuvaan innovointiin. Kuitenkin kaikkein tärkeintä on syvä ymmärrys kuluttajista, jotka vievät muutosta eteenpäin.

Kolme yksinkertaista asiaa, joilla pysyt mukana pelissä

Ymmärrä nykykuluttajaa.

Tuota kuluttajan haluamaa ja  yhdenmukaista sisältöä kaikkiin kanaviin.

Pysy tietoisena kuluttajan kehittyvistä tarpeista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome to the touchpoint revolution

The connected world has pushed touchpoints to the centre of the planning universe. Today, touchpoints play multiple roles. Read more >