Kuluttajaymmärrys | Mind & Shopper

Olet täällä

Työkalut asiakasymmärryksen syventämiseen ja markkinoinnin tuottavaan kohdentamiseen

Tutkimustietoon perustuvaa konsultointipalvelua, kun haluat…

 

Mind-tietokantamme tarjoaa kattavan kuvan kuluttajista ja päättäjistä juuri sinun tarpeisiisi. Tämä tietopankki on ratkaisu, kun haluat ymmärtää mm.

 • syvällisesti suomalaista kuluttajaa / päättäjää
 • trendien muutossuuntia
 • suhdetta brändeihin ja toimialoihin
 • suhdetta ostopaikkoihin
 • lifestylea, kuluttamista, arvoja ja asenteita
 • mediakäyttöä, suhdetta mediaan ja digitaalisuuteen
 • rahankäyttöä

Consumer Insight, syvällinen kuluttajaymmärrys antaa kokonaiskuvan koko kuluttajakentästä, jotta tavoitat omat kohderyhmäsi ja takaat oman kilpailuetusi. Mind Monitorin laaja tietopankki kuluttajien arvoista, asenteista ja trendeistä on yhdistettävissä Mind Atlaksen kattaviin media- ja bränditietoihin.

Arvot, asenteet ja trendit

Mind Monitor kertoo käyttäytymisen taustalla vaikuttavat arvot ja asenteet, kuluttajien omaksumat trendit ja niiden muutossuunnat. Näiden avulla ennakoit tulevaa kehitystä ja toimialojen muutoksia.

Pahin taloudellisen epävarmuuden aika on taittunut, mikä näkyy rennomman elämän tavoitteuna ja muutokselle avoimien asennesuuntausten vahvistumisena. Suomalaiset ovat aiempaa haluukkaampia erottautumaan massata ja saamaan ytksilöllistä palvelua yrityksiltä. Kasvava digitaalinen valmisu sekä vastuullisuuden uusi aalto vaikuttavat kuluttamisen muutokseen.

Mind Monitor -kuluttajaymmärrystä voidaan hyödyntää konsultatiivisesti workshopeissa, analyyseissä ja raporteissa.

Valmiit raportit ja analyysit:

Kuluttajat, brändit ja mediat

Mind Atlas tarjoaa tietoa brändimarkkinoinnin ja markkinointiviestinnän suunnitteluun sekä strategiseen mediasuunnitteluun. Se tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet peilata suomalaisia kohderyhmiä sekä tehostaa markkinointiviestintää.

Mind Atlas kertoo suomalaisten kuluttajien suhteen lähes 1 500 brändiin, ketjuun ja ostospaikkaan sekä yksityiskohtaisesti mediakulutukseen. Se on monipuolinen työkalu asiakasymmärryksen syventämiseen ja markkinoinnin tuottavaan kohdentamiseen.

Ratkaisu, kun haluat

 •     ymmärtää paremmin kohderyhmääsi
 •     tietää, mikä kohderyhmääsi motivoi ja millaisia he ovat kuluttajina ja median käyttäjinä
 •     yksityiskohtaista tietoa kuluttajien ja kohderyhmäsi mediakäytöstä
 •     eri mediaryhmien tai yksittäisten medioiden yhteismitallista vertailutietoa
 •     lifestyle-tietoa kohderyhmästäsi
 •     kokonaiskuvan toimialasi eri brändeistä ja niiden kilpailutilanteesta
 •     tunnistaa brändisi vahvuudet ja kehityskohteet kilpailukentällä
 •     segmentoida nykyiset ja potentiaaliset asiakkaasi ostokäyttäytymisen ja -valmiuden mukaan
 •     työkalun asiakkuuksien johtamiseen
 •     kansainvälistä vertailutietoa kuluttajista, medioista ja brändeistä (TGI) 

Kanava kansainväliseen tutkimustietoon
Globaali TGI-tutkimusten verkosto tarjoaa kanavan hankkia keskitetysti kuluttaja-, brändi- ja mediakäyttötietoa lähes 70 maasta. Tutkimustietojen laajuus ja tietojen yhdisteltävyys tarjoaa vahvat eväät myös strategiseen suunnitteluun ja segmentointiin.

B2B-mediasuunnittelu ja -brändimarkkinointi

Mind Päättäjä palvelee strategista mediasuunnittelua, B2B-brändimarkkinoinnin suunnittelua sekä viestinnän kohderyhmien kartoitusta. Yhdestä tutkimuskokonaisuudesta on mahdollista tuottaa suomalaisten päättäjien, päättäjämedioiden sekä B2B-brändien välisten suhteiden tarkat kuvaukset. Kuvaukset näyttävät tien viestinnän haasteisiin, joihin keskittymällä markkinoinnin tehokkuutta ja toimivuutta voidaan parantaa.

Tutkimus tarjoaa kattavaa ja objektiivista tietoa B2B-markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen.

 • Kuinka paljon eri hankintojen päättäjiä ja asiantuntijaosallistujia on?
 • Millainen päätöksentekorooli ja -status heillä on?
 • Millaisia asioita he pitävät tärkeinä työelämässä ja hankintoja tehdessään?
 • Mitkä ovat eri viestintäkanavien merkitys hankintapäätösprosessissa
 • Mikä on päättäjän digitaalinen mindset ja yrityksen digivalmius?
 • Millä medioilla heidät tavoittaa (eri mediaryhmien mediat)?
 • Demografiat, sosiografiat ja organisatoriset taustat, harrastukset, motivaattorit.
 • Suhde brändeihin (harkinta, käyttö ja vetovoima): yrityskulutuksen ja henkilökohtaisen kuluttamisen brändit. Mukana yli 200 brändiä ja noin 15 tuote- ja palveluryhmää.

Syvällisempi ymmärrys B2B-kohderyhmästä auttaa viestinnän räätälöinnissä ja kohdentamisessa entistä parempaan osumatarkkuuteen. TNS Mind Päättäjä -tutkimuksen käyttäjiä ovat mediat, B2B-brändit ja mainos- sekä mediatoimistot.