Mind-tietopankki kuluttajaymmärryksen lähteenä

Olet täällä

Löydämme ja tunnistamme oikeat kohderyhmät tarpeisiisi.
Avullamme ymmärrät kohderyhmääsi, sen asenteita, elämäntyyliä ja käyttäytymistä
sekä kohdennat viestisi oikeisiin kanaviin oikeaan aikaan.

Mind-kuluttajatietopankkimme antaa kokonaisvaltaisen kuvan kuluttajan elämästä, teoista, arvoista ja asenteista, median käytöstä ja kulutuskäyttäytymisestä.

Mind on ratkaisu, kun haluat ymmärtää mm.

 • suomalaista kuluttajaa tai yrityspäättäjää syvällisesti
 • trendien muutossuuntia
 • lifestylea, kulutuskäyttäytymistä, arvoja ja asenteita
 • suhdetta toimialoihin (kategoriakäyttö) ja brändeihin
 • suhdetta ostopaikkoihin ja rahankäyttöä
 • mediakäyttöä, suhdetta mediaan, mainontaan ja digitaalisuuteen
 • digitaalisten kohderyhmien profilointia ja kohdentamista
 • erilaisia kuluttajakohderyhmiä, yrityspäättäjiä ja omia kuluttajasegmenttejäsi

 

Mind yhdistää kuluttajat, brändit ja mediat

 

 • arvot, asenteet ja elämätyylit
 • kulutus- ja ostokäyttäyminen
 • rahankäyttö ja talous
 • koti ja vapaa-aika
 • ruoka ja syöminen
 • ulkonäkö ja hyvinvointi
 • autot ja tekniikka
 • toimialat ja brändit
 • mediakäyttö ja -asenteet
 • digitaalisuus

 

Consumer Insight, syvällinen kuluttajaymmärrys

 

Accordion: 
Mind Kuluttaja on Suomen laajin kuluttajat, brändit ja mediat yhdistävä tietopankki Mind Asenne kertoo kuluttajan käyttäytymisen taustalla vaikuttavat asenteet ja trendit Mind Päättäjä tunnistaa yritysten hankintapäätösten tekoon osallistuvat Mind toimii pohjana monipuolisille segmentoinneille ja kohderyhmille Mindin digitaaliset kohderyhmät profilointiin ja monikanavaiseen kohdentamiseen
Mind Kuluttaja on Suomen laajin kuluttajat, brändit ja mediat yhdistävä tietopankki

Mind Kuluttaja tarjoaa luotettavaa ja laadukasta tietoa päätöksentekoon syventämällä kuluttajaymmärrystä ja tunnistamalla kuluttajatrendejä. Saat monipuoliset mahdollisuudet peilata suomalaisia kohderyhmiä sekä tehostaa markkinointiviestintääsi.

Tietopankkiin on mahdollista mallintaa omat segmentit tai rakentaa räätälöidyt kohderyhmät aineistoon. Kaikkea tietoa voi tarkastella segmenttien tai kohderyhmien kautta.

Mind Kuluttaja kertoo suomalaisten kuluttajien suhteen 150 tuotekategoriaan, noin 1400 brändiin, ketjuun ja ostospaikkaan sekä yksityiskohtaisesti mediakulutukseen. Se luo kokonaiskuvan mediakäytöstä: minkä medioiden ja kanavien kautta kohderyhmät tavoitetaan, miten he suhtautuvat mainontaan ja mikä on heidän suhteensa digitaalisuuteen.

TGI - Kanava kansainväliseen tutkimustietoon
Mind Kuluttaja on osa Kantarin globaalia TGI-tutkimusten verkostoa. Kauttamme hankit keskitetysti kuluttaja-, brändi- ja mediakäyttötietoa lähes 70 maasta. Tutkimustietojen laajuus ja tietojen yhdisteltävyys tarjoaa vahvat eväät myös strategiseen suunnitteluun ja segmentointiin.

Mind Asenne kertoo kuluttajan käyttäytymisen taustalla vaikuttavat asenteet ja trendit

Mind Asenne kertoo käyttäytymisen taustalla vaikuttavat arvot ja asenteet sekä kuluttajien omaksumat trendit ja niiden muutossuunnat. Ennakoit tulevaa kehitystä ja muutoksia niin kuluttamisessa, elämätyyleissä kuin mediakäytössäkin. Asennetieto on yhdistettävissä kaikkiin Mind Kuluttajan tietoihin brändeistä mediaan.

Konsultatiivinen työkalu syvälliseen kuluttajaymmärrykseen
Mind Asenne -kokonaisuudet räätälöidään aina vastaamaan asiakkaan kulloiseenkin kysymykseen ja tietotarpeeseen. Kuluttajaymmärrystä voidaan hyödyntää mm. workshopeissa, analyyseissä, segmentoinneissa ja kohderyhmäraporteissa. Brändisi ja kohderyhmäsi voidaan profiloida laajasti ja syvällisesti tai tuottaa laajempaa tietoa suomalaisten elämästä ja asenteista. Koostamme myös vuosittain valmiit kuluttajien asennemuutoksia kuvaavat raportit kolmella eri teemalla: Asenteet ja trendit, Ruoka sekä Media.

Mind Päättäjä tunnistaa yritysten hankintapäätösten tekoon osallistuvat

14 eri tuote- ja palvelukategoriaa – lisäksi kohderyhmää voidaan rajata 74 alakategorian avulla.

Kattavaa ja objektiivista tietoa B2B-markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen
Mind Päättäjä tuottaa päätöksenteon moottoriksi kuvan suomalaisesta yrityspäättäjästä – hänen asemansa hankintapäättäjänä, suhteensa brändeihin, sekä mediankäyttöä.

Sisäistät helposti, millainen ihminen päättäjä on ja miten hänet parhaiten tavoittaa, sekä mikä on brändisi tilanne  potentiaalisessa päättäjäkohderyhmässä.

Mind Päättäjä palvelee strategista mediasuunnittelua, B2B-brändimarkkinoinnin suunnittelua sekä viestinnän kohderyhmien kartoitusta. Yhdestä tutkimuskokonaisuudesta suomalaisten päättäjien, päättäjämedioiden sekä B2B-brändien välisten suhteiden tarkat kuvaukset, jotka näyttävät tien viestinnän haasteisiin, joihin keskittymällä markkinoinnin tehokkuutta ja toimivuutta voidaan parantaa.

Mind toimii pohjana monipuolisille segmentoinneille ja kohderyhmille

Räätälöidyt Mind-segmentoinnit
Strategisen tason segmentoinneissa käytämme pohjana Mind Kuluttajaa ja Asennetta sekä rakennamme segmentoinnit hyödyntäen tarpeen mukaan Mind-kuluttajatietopankkia, asiakkaan omia erillistutkimuksia tai asiakkaan omaa dataa. Haluttaessa segmentointimme ovat mallinnettavissa eri kantoihin tai ne rakennetaan asiakkaan omiksi digitaalisiksi kohderyhmiksi ostoalustoille.

Segmentointimme vastaavat kuuloiseenkin liiketoiminnalliseen tarpeeseen: myynnin kasvattamiseen ja aktivointiin, asiakasarvon nostamiseen, markkinaosuuden kasvattamiseen, brändin positiointiin ja viestintään, tarpeiden ennakointiin ja määrittelyyn tai laajempaan kuluttajaymmärryksen syventämiseen.

Valmiit typologiat, luokittimet ja kohderyhmät
Mindin valmiit typologiat, luokittimet ja kohderyhmät auttavat ymmärtämään suomalaista kuluttajaa ja tiivistävät suhtautumista eri toimialoihin tai esimerkiksi rahankäyttöön. Ne ovat käytännön työkalu myynnin, markkinoinnin, tuotekehityksen ja mediasuunnittelun päivittäiseen käyttöön. Kohderyhmät voidaan raportoida monipuolisesti koko Mind-aineiston avulla, kulloinkin halutuilla näkökulmilla ja aiheilla. Digitaaliset kohderyhmämme ovat jo valmiina ostoalustoilla digitaaliseen kohdentamiseen.

Valmiiden kohderyhmien lisäksi rakennamme asiakkaillemme omia räätälöityjä kohderyhmiä niin Mind-kuluttajatietopankkiin, mallinnettavaksi kantoihin kuin omiksi digitaalisiksi kohderyhmiksikin.

Valmiita kohderyhmiämme ovat mm.

 • Typologiat: Ruoka ja juoma, Kodin tekniikka, Sisustaminen, Muoti ja pukeutuminen, Hyvinvointi ja terveys sekä Vastuullisuus
 • Kohderyhmät: Smart Shopper ja Foodrunners - ruuan edelläkävijät

Kysy lisää mahdollisuuksista hyödyntää Mindin kohderyhmäymmärrystä!

Mindin digitaaliset kohderyhmät profilointiin ja monikanavaiseen kohdentamiseen

Uutuutena vuodesta 2020 lähtien ovat valmiit digitaaliset Kantar Audiences -kohderyhmät. Voit helposti kohdentaa viestisi juuri oikeille digikohderyhmille (evästeellinen tai evästeetön kohdentaminen). Kohderyhmiä on jo lähes 100 elämänvaiheista ja hankinta-aikeista kiinnostuksen kohteisiin ja edelläkävijäkohderyhmiin, ja niitä tuotetaan lisää vuoden 2022 aikana.

Löydät kohderyhmät ostoalustoilta nimellä 'Kantar'. Kohderyhmät ovat saatavilla myös muissa Pohjoismaissa. Rakennamme asiakkaillemme lisäksi räätälöityjä omia digikohderyhmiä.

Talvella 2021/2022 Kantar Audiences -kohderyhmiä tulee käyttöön myös Profinderin B2C -kohderyhmäpalveluun. Palvelun avulla voit rajata haluamiasi kohderyhmiä myös alueellisesti suorapostituksille ja telemarkkinointiin. Kysy lisää!

Digitaalisten kohderyhmien profiileja voit tarkastella niin brändien, asenteiden kuin mediakäytönkin suhteen koko laajassa Mind-tietopankissa. Mindin avulla voimme kuvata digikohderyhmän elämäntyylin ja asenteet, jotta voit rakentaa viestisi kärjen juuri heitä puhuttelevaksi. Brändiprofiloinnilla selvität kohderyhmän suhtautumisen tuoteryhmääsi, brändiisi ja kilpailijoihisi. Mediaprofiloinnin avulla rakennat monimediallisen ratkaisun kohderyhmän tavoittamiseen, niin digissä kuin muussakin mediassa.