Kvalitatiivinen tutkimus

Olet täällä

Ihmisten toimintaa koko kirjossaan.

Tuotamme asiakkaillemme syvällistä ymmärrystä ihmisistä ja heidän käyttäytymisestään. Liitämme ymmärryksen osaksi yrityksesi liiketoiminnan kasvattamista.

Kvalitatiivista tutkimusta voit hyödyntää kaikessa yrityksesi toiminnan kehittämisessä

 • erilaiset valinta- ja päätöksentekotilanteet ja -prosessit
 • markkinointiviestinnän sisällöt ja niiden kehittäminen (filmit, nettisivut, printtimainos, esitteet)
 • tuotteiden ja palveluiden koko elinkaari - uusien tuotteiden ja palveluiden ideoinnista valmiiden konseptien, tuotteiden ja pakkausten testaamiseen,  
 • tuotteiden ja palveluiden käyttömotiivit ja –tavat
 • bränditutkimukset, yrityksen mielikuvatutkimukset
 • kuluttaja- ja kohderyhmätutkimukset
 • kilpailutilanteen ja –ympäristön määrittely, ilmiöiden ja trendien ymmärtäminen
 • julkisen sektorin tutkimukset

 

Meille on tärkeää

 • Ymmärtää ihmisiä ja heidän toimintaansa syvällisesti.
 • Löytää ihmisten todelliset tarpeet.
 • Huomioida ihmisiä ympäröivät asiat ja olosuhteet mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.
 • Raportoida löydöksemme sinulle selkeästi ja helposti käytäntöön sovellettaviksi.
 • Toimia luovasti ja kehittää uusia tapoja ymmärtää ihmisiä yhä paremmin.
 • Tuottaa tietoa, jolla sinä voit kasvattaa yrityksesi myyntiä, tulosta, liikevaihtoa, asiakastyytyväisyyttä jne.

 

Ihmisten ymmärtäminen edellyttää kokonaisvaltaista tutkimusotetta, siksi yhdistämme tutkimuksissamme

 • erilaisia haastattelutekniikoita, joilla selvitämme esim. ihmisten tarpeita, arvoja, asenteita, uskomuksia  
 • projektiivisia tekniikoita (hyödyntäen kuvia, tarinoita, kollaaseja jne.)
 • etnografisia menetelmiä (ihmisten havainnointia luonnollisessa toimintaympäristössään, minkälaisia tapoja heillä on toimia, miten ympäristö vaikuttaa näihin)
 • stimulusmateriaalia (joko yleistä tai asiakkaan omaa testimateriaalia)

 

Rakennamme kvalitatiivisista ja kvantitatiivisista tutkimusvaiheista johdonmukaisen kokonaisuuden. Globaali tutkijayhteisömme takaa myös kansainvälisten projektien yhtenäisen ja sujuvan toteutuksen.

Haluamme löytää parhaat tavat kasvattaa liiketoimintaasi.

Ole yhteydessä!

 

Accordion: 
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät Mainonnan nopea ennakkotestausmenetelmä – TNS Raati Netin yhteisöllinen luovuus - ThinkTank
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät

Ihmisten ymmärtäminen edellyttää kokonaisvaltaista tutkimusotetta, siksi yhdistämme tutkimuksissamme

 • erilaisia ryhmäkeskustelu- ja haastattelutekniikoita, joilla selvitämme esim. ihmisten tarpeita, arvoja, asenteita, uskomuksia  
 • kvalitatiivisia online-yhteisöjä
 • projektiivisia tekniikoita (hyödyntäen kuvia, tarinoita, kollaaseja jne.)
 • etnografisia menetelmiä (ihmisten havainnointia luonnollisessa toimintaympäristössään, minkälaisia tapoja heillä on toimia, miten ympäristö vaikuttaa näihin)
 • stimulusmateriaalia (joko yleistä tai asiakkaan omaa testimateriaalia)
 • workshopeja tutkimustulosten purkamiseksi ja jalkauttamiseksi yrityksen toimintaan

Toimitiloissamme on ryhmäkeskustelutilat tarvittavine audiovisuaalisine välineineen, simultaanitulkkauslaitteineen ja tarkkailuhuoneineen. Toteutamme kvalitatiivisia eli laadullisia tutkimuksia luonnollisesti myös muualla maassa.

Mainonnan nopea ennakkotestausmenetelmä – TNS Raati

Markkinointiviestinnän tekemisessä tarvitaan ajoittain tutkimustuloksia varsin nopeasti. Tilanne voi syntyä yllättäenkin - kun mainonnan idea, viesti tai toteutus alkaa mietityttää.

TNS Raati on  mainonnan testaukseen suunniteltu ennakkotestausmenetelmä, joka auttaa ratkaisemaan viestin välittymisen haasteita. Ensin kvalitatiivinen tutkija fasilitoi kaksi tai kolme ryhmäkeskustelua valitussa kohderyhmässä. Näiden ryhmien jälkeen on tiivis workshop, jossa yhdessä asiakkaan kanssa tehdään johtopäätökset ja suunnitelmat jatkotoimenpiteistä. Ytimekäs raportti toimitetaan asiakkaalle parin päivän kuluessa.

TNS Raadin avulla asiakas saa tietää, kuinka kuluttajat ottavat vastaan suunnitellun mainoksen ja kuinka sitä tulisi kehittää tavoitteiden saavuttamiseksi. Paras tulos saadaan, kun ryhmäkeskusteluja seuraa ja workshopiin osallistuu koko projektitiimi.

Kvali-tiimimme kertoo mielihyvin lisää TNS Raadista!

Netin yhteisöllinen luovuus - ThinkTank

Online-yhteisöt tarjoavat loistavan tilaisuuden keskustella kuluttajien kanssa brändiisi liittyvistä päivänpolttavista asioista.

Aidosti hyödyllisen keskusteluyhteyden rakentaminen ei käy aivan helposti - kuinka seulot kuluttajien keskuudesta esiin yrityksellesi kaikkein olennaisimmat mielipiteet? Entä mistä löydät nopeasti älykkäitä näkökulmia liiketoimintaasi koskeviin kysymyksiin? Netin yhteisöllinen luovuus ja eteenpäin suuntautunut voima ovat valjastettavissa käyttöösi. Tässä onnistuaksesi sinun kannattaa luoda reaaliaikainen yhteys perinteisten kaavojen vastaisesti ajatteleviin ja toimiviin ihmisiin. ThinkTank on yksinkertainen, mutta tehokas joukkoistamistyökalu. Sen avulla pääset perille kuluttajien kuumimman kärjen, tulevaisuuden muovaajien ja valinnoissaan tarkkojen prosumereiden ajatusmaailmasta – milloin tahansa, missä tahansa. Kaipaat sitten reaaliaikaista palautetta mainoskampanjastasi tai intohimoisia kuluttajia osallisiksi luomisprosessiin, ThinkTank on ratkaisu. ThinkTankia voit käyttää kerrallaan muutaman viikon, puoli vuotta tai pidempäänkin.

Haluatko tietää, kuinka voit ThinkTankilla ohjata innovointiasi ja markkinointistrategioitasi? Ota yhteyttä, niin kerromme.