Kvantitatiivinen tutkimus

Olet täällä

Olipa kyseessä mikä tiedonkeräysväline hyvänsä, tärkeintä on luotettava ja tuoreeseen tietoon perustuva otanta ja edustavuuden arviointi sekä tarkoituksenmukainen kysymysten laadinta. Panostamme tutkimuksen toteutuksessa luotettavien ja kiistattomien toimintamallien käyttöön.

Tutustu tiedonkeräysmenetelmiimme.

Accordion: 
Gallup Forum Mobiilitutkimukset CATI - puhelinhaastattelut CAWI - internet Kirjekyselyt Omnibus-tutkimukset
Gallup Forum

Gallup Forum on nopea nettipohjainen tiedonkeräysmenetelmä niin suuriin kuin pienempiinkin markkinatutkimustarpeisiin. Internetpaneelin vastaajakanta perustuu väestöä edustavaan rakenteeseen ja huolelliseen ylläpitoon edustaen luotettavasti koko Suomen aktiivi-ikäistä väestöä. Kannassa on noin 50.000 taloutta, joista poimitaan kuhunkin tutkimukseen kohderyhmää parhaiten edustava otos. Tarkka paneelinhallinta varmistaa, että samat vastaajat eivät vastaa samaa aihetta koskeviin kysymyksiin liian usein, eikä vastaajakannassa ole passiiveja talouksia. Kaikista vastaajista on valmiina laaja joukko taustatietoja, joita voidaan käyttää tutkimuskysymysten analysoinnissa.

Sosiodemografisten taustakysymysten lisäksi vastaajat ovat vastanneet mm. RISC-asennekysymyksiin ja laajaan mediakulutusta mittaavaan kysymyssarjaan.

Gallup Forum -tutkimuspaneeli:

 • aktiiviväestöä luotettavasti edustavat otokset
 • joustava kohderyhmien valinta
 • vastaajat rekrytoitu hallitusti väestöä edustavien tutkimusvälineiden avulla
 • korkeat vastausprosentit (noin 60 %)
 • ei ostettuja sähköpostiosoitteistoja
 • ei itserekrytoitumista
 • tarvittaessa seurantatutkimukset samassa vastaajajoukossa myöhemmin

Gallup Kanava on kaikenikäistä väestöä edustava osa Gallup Forum -vastaajakantaa. Viikoittainen vastaajamäärä on noin 1000.

 • Kanava-kierrokset viikoittain, kysymysten jättöpäivä tiistai ja päätulokset valmiina seuraavalla viikolla
 • vastausprosentti hyvin korkea, keskimäärin 80 %
 • eri kohderyhmien tavoittaminen helppoa: voit valita esimerkiksi talouden lapset, tietyn pankin asiakkaat, erilaiset mediakulutusryhmät jne.
 • valmis, laaja taustatieto talouksista käytössäsi

Esomarin 26 kysymystä internetpaneelien laadusta - tutustu >

Mobiilitutkimukset

Mobiililaitteiden osuus on kasvanut ja niitä käytetään yhä enemmän. Kaikkia kohderyhmiä ei lähitulevaisuudessa enää tavoiteta perinteisellä pöytäkoneella.

Mobiilisuus vie tutkimuksen lähelle kuluttajan arkea. Lähetymistapamme:

Mobiilitutkimus sopii erittäin hyvin tilanteisiin, joissa on etua vastausnopeudesta tai helppokäyttöisestä, vaivattomasta teknologiasta. Tyypillisiä tutkimusalueita voivat olla esimerkiksi kulutustapahtumat, tuotekäyttö, ostopäätökset, asiakaskokemus tai tuotetestaus.

Kysy mobiilitutkimuksen mahdollisuuksista!

CATI - puhelinhaastattelut

Puhelinhaastattelukeskuksemme sijaitsee Espoossa. Puhelinhaastatteluja tehdään sekä lanka- että mobiililiittymiin, yksityishenkilöille ja yrityksiin sekä iltaisin että päiväsaikaan. Reaaliaikainen haastattelukertymän seuranta varmistaa vastaajajoukon rakenteen pysymisen tarkasti tavoitteissaan.

CAWI - internet

Internet sopii sekä yksittäisten tutkimusten toteutukseen että paneelipohjaisiin tutkimuksiimme. Internet avaa mainiot mahdollisuudet kvantitatiivisten tutkimusten nopeaan ja täsmälliseen toteutukseen.

Kirjekyselyt

Kirjekyselymenetelmä on luotettava ja kattava, kaikki väestöryhmät tavoittava keino kerätä suurempiakin määriä tietoa tutkittavasta kohteesta. Eri kieliset, eri kohderyhmille personoidut ja tarvittaessa kuvilla tai muilla materiaaleilla oheistetut kirjehaastattelut ovat kustannustehokas vaihtoehto silloin, kun tutkittavaa on paljon ja aikataulu ei ole liian tiukka.

Omnibus-tutkimukset

Nopeaa ja kustannustehokasta.

Omnibus-tutkimus tarjoaa valmiiksi suunnitellun, suomalaisia edustavan tutkimusympäristön, joka mahdollistaa lyhyidenkin lomakkeiden kysymisen otoskooltaan suurelta, tilastollisesti edustavalta vastaajajoukolta. Omnibus-tutkimusten jatkuva rytmi ja nopea aikataulu varmistavat tuoreet tulokset päätöksentekosi tueksi. Mukaan voit tulla vaikka vain yhdellä ajankohtaisella kysymyksellä. Voit kohdistaa kysymyksesi yritystäsi kiinnostavalle pienryhmälle.

CATIBUS – puhelin-omnibus-tutkimus nopeaan tiedontarpeeseen. Tavoittaa viikoittain 500 tai 1000 suomalaista 15-79 -vuotiasta vastaajaa.