Monitilaajatutkimukset

Olet täällä

Yhdistämme luovasti olemassa olevaa ja räätälöityä tutkimustietoa.

Accordion: 
Mind Kuluttaja on Suomen laajin kuluttajat, brändit ja mediat yhdistävä tietopankki Mind Asenne kertoo kuluttajan käyttäytymisen taustalla vaikuttavat asenteet ja trendit Brändien ja toimialojen mainospanostukset – Ad Intelligence Mind Päättäjä tunnistaa yritysten hankintapäätösten tekoon osallistuvat Digitaalisuus maailmanlaajuisesti - Connected Life Sähkömarkkinat - TNS Energiabarometri Autoalan tutkimuksia
Mind Kuluttaja on Suomen laajin kuluttajat, brändit ja mediat yhdistävä tietopankki

Mind Kuluttaja tarjoaa luotettavaa ja laadukasta tietoa päätöksentekoon syventämällä kuluttajaymmärrystä ja tunnistamalla kuluttajatrendejä. Saat monipuoliset mahdollisuudet peilata suomalaisia kohderyhmiä sekä tehostaa markkinointiviestintääsi.

Tietopankkiin on mahdollista mallintaa omat segmentit tai rakentaa räätälöidyt kohderyhmät aineistoon. Kaikkea tietoa voi tarkastella segmenttien tai kohderyhmien kautta.

Mind Kuluttaja kertoo suomalaisten kuluttajien suhteen 150 tuotekategoriaan, noin 1400 brändiin, ketjuun ja ostospaikkaan sekä yksityiskohtaisesti mediakulutukseen. Se luo kokonaiskuvan mediakäytöstä: minkä medioiden ja kanavien kautta kohderyhmät tavoitetaan, miten he suhtautuvat mainontaan ja mikä on heidän suhteensa digitaalisuuteen.

TGI - Kanava kansainväliseen tutkimustietoon
Mind Kuluttaja on osa Kantarin globaalia TGI-tutkimusten verkostoa. Kauttamme hankit keskitetysti kuluttaja-, brändi- ja mediakäyttötietoa lähes 70 maasta. Tutkimustietojen laajuus ja tietojen yhdisteltävyys tarjoaa vahvat eväät myös strategiseen suunnitteluun ja segmentointiin.

Mind Asenne kertoo kuluttajan käyttäytymisen taustalla vaikuttavat asenteet ja trendit

Mind Asenne kertoo käyttäytymisen taustalla vaikuttavat arvot ja asenteet sekä kuluttajien omaksumat trendit ja niiden muutossuunnat. Ennakoit tulevaa kehitystä ja muutoksia niin kuluttamisessa, elämätyyleissä kuin mediakäytössäkin. Asennetieto on yhdistettävissä kaikkiin Mind Kuluttajan tietoihin brändeistä mediaan.

Konsultatiivinen työkalu syvälliseen kuluttajaymmärrykseen
Mind Asenne -kokonaisuudet räätälöidään aina vastaamaan asiakkaan kulloiseenkin kysymykseen ja tietotarpeeseen. Kuluttajaymmärrystä voidaan hyödyntää mm. workshopeissa, analyyseissä, segmentoinneissa ja kohderyhmäraporteissa. Brändisi ja kohderyhmäsi voidaan profiloida laajasti ja syvällisesti tai tuottaa laajempaa tietoa suomalaisten elämästä ja asenteista. Koostamme myös vuosittain valmiit kuluttajien asennemuutoksia kuvaavat raportit kolmella eri teemalla: Asenteet ja trendit, Ruoka sekä Media.

Brändien ja toimialojen mainospanostukset – Ad Intelligence

Tietoa mainonnan määrästä.

Tarkka ja ajantasainen tieto eri toimialojen, medioiden ja brändien mainospanostuksista on olennainen apu niin mainostajan, median kuin mediatoimistonkin suunnittelutyölle. Mainonnan kohdentumisen muutokset ja kehityssuunnat antavat kuvan markkinoista nopeasti. Eri brändien mediaryhmäkohtaiset panostukset, toimialan yleinen kehitys ja alueelliset painotukset kertovat mainostajille heidän kilpailijoidensa viestintästrategiasta ja ratkaisuista.

Tiedoista selviävät toimiala-, tuoteryhmä-, tuotemerkki-, mainostaja-, media- ja mediaryhmäkohtaiset mainospanostukset sekä valtakunnallisesti että alueittain. Mediamainonnan tiedot kerätään kuukausittain yli 300 medianimikkeestä  ja seurantamme kattaa reilut 80 % Suomen koko mediamarkkinasta.

Luotettavan ja arvostetun mittauksen avulla on mahdollista tehdä trendiseurantaa hyvinkin pitkällä ajanjaksolla. Seuranta on mahdollista myös yksityiskohtaisella tuotemerkkijaottelulla.

Kansainvälinen tieto ulottuvillasi
Kansainvälinen verkostomme kattaa valtaosan kaikesta mediamainonnasta maailmassa. Seurannassamme on tuhansia tv- ja radiokanavia, tuhansia internetsivustoja ja yli kymmenen tuhatta lehtinimikettä. Meidän avullamme saat nopeasti tietoa toimialasi mainonnan kehityksestä maailmalla.

Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää mediamainonnasta -  Tietopaketti sekä koko markkinatilanteen seurantaan että oman yrityksesi markkinointitoimenpiteiden ja -investointien tarkkaan suunnitteluun, kohdentamiseen ja ajoittamiseen. Lähes rajattomat aineiston jalostus- ja tarkastelumahdollisuudet takaavat juuri sinun tarpeisiisi parhaiten soveltuvan raportin ja näkökulman.

Mind Päättäjä tunnistaa yritysten hankintapäätösten tekoon osallistuvat

14 eri tuote- ja palvelukategoriaa – lisäksi kohderyhmää voidaan rajata 74 alakategorian avulla.

Kattavaa ja objektiivista tietoa B2B-markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen
Mind Päättäjä tuottaa päätöksenteon moottoriksi kuvan suomalaisesta yrityspäättäjästä – hänen asemansa hankintapäättäjänä, suhteensa brändeihin, sekä mediankäyttöä.

Sisäistät helposti, millainen ihminen päättäjä on ja miten hänet parhaiten tavoittaa, sekä mikä on brändisi tilanne  potentiaalisessa päättäjäkohderyhmässä.

Mind Päättäjä palvelee strategista mediasuunnittelua, B2B-brändimarkkinoinnin suunnittelua sekä viestinnän kohderyhmien kartoitusta. Yhdestä tutkimuskokonaisuudesta suomalaisten päättäjien, päättäjämedioiden sekä B2B-brändien välisten suhteiden tarkat kuvaukset, jotka näyttävät tien viestinnän haasteisiin, joihin keskittymällä markkinoinnin tehokkuutta ja toimivuutta voidaan parantaa.

Digitaalisuus maailmanlaajuisesti - Connected Life

Connected Life on globaali vuosittainen tutkimus kuluttajien digitaalisista asenteista ja käyttäytymisestä. Tutkimukseen haastateltiin 72 000 internetkäyttäjää 56 maasta. Tutkimus tarkastelee yksityiskohtaisesti digitaalista kuluttajaa sekä tarjoaa strategista ohjausta sitouttamaan kuluttajat ja vaikuttamaan heihin. Tuorein tutkimus toteutettiin maailmanlaajuisesti touko-elokuussa 2017. Tutkimukseen vastasi 1026 suomalaista 16-65-vuotiasta netin käyttäjää.

http://connectedlife.tnsglobal.com

Sähkömarkkinat - TNS Energiabarometri

Tutkimme TNS Energiabarometrissa sähkömarkkinoita neljä kertaa vuodessa. TNS Energiabarometri paljastaa sähköasioista päättävien kuluttajien näkemykset ajankohtaisista energia-alan kysymyksistä. Mittaamme sähkömarkkinoiden markkinaosuuksia, sähköasiakkaiden käyttäytymistä energia-asioissa sekä aktiivisuutta vaihtaa sähköyhtiötä.

Tutkimuksen taustalla on kolme muutosvoimaa

  1. Muuttuva lainsäädäntö energiamarkkinoille
  2. Muutos kuluttajakäyttäytymisessä
  3. Digitaalisuuden luomat uudet mahdollisuudet

 

Jatkuva seuranta luo alan yrityksille edellytykset reagoida nopeasti markkinoilla ja kuluttajakäyttäytymisessä tapahtuviin muutoksiin.

Teemat

  1. Ensimmäisellä kvartaalilla erikoisteemana paljastamme, mitä sähköasiakas arvostaa sähköyhtiön valinnassa, miltä näyttää sähköyhtiöiden kilpailutilanne sekä sähköyhtiöiden kasvumahdollisuudet ja riskit. Tutkimus paljastaa sähköyhtiöiden vetovoimaisuudet sekä kunkin yrityksen kasvumahdollisuudet ja riskit.
  2. Toisella kvartaalilla selvitämme sähköasiakkaiden suhtautumista siirtoyhtiöihin.
  3. Kolmannella kvartaalilla erityisteemana on sähköyhtiöiden maine.
  4. Neljännellä kvartaalilla selvitämme sähköyhtiöiden asiakassuhteiden lujuutta, asiakaspalvelun laatua ja asiointikanavia.

 

Tutkimuksen kohderyhmä on kotitalouden sähköasioista päättävät vähintään 18-vuotiaat mannersuomalaiset. Vastaajia on 1500 neljä kertaa vuodessa.Samankaltaiset markkinakatsaukset ovat saatavissa myös Ruotsista ja Norjasta.

Lue tuorein tiedote: Kuluttajat ovat valmiita sähkönjoustotalkoisiin >

Autoalan tutkimuksia