Rakenna liiketoimintaa tukeva segmentointi

Olet täällä

Hyvä strateginen segmentointi parantaa mitatusti yrityksen toimintaa, esimerkiksi parantamalla markkinoinnin ROI:ta.

Segmentoinnin ytimessä voivat olla esimerkiksi asenteet, elämäntapavalinnat ja tarpeet sekä yrityksen tavoitteisiin liittyvät käyttäytymismallit. Tieto voidaan yhdistää muihin tietolähteisiin ja viedä tarvittaessa asiakasrekisteriin asti tehostamaan markkinointiviestintää. Segmentointi on käytännön työkalu johtamiseen ja se voidaan jalkauttaa kaikkeen toimintaan, tuotekehityksen ja johtamisen tueksi.

Yrityksen liiketoiminnan kannalta on keskeistä rakennetaanko omaa segmentointia vai  hyödynnetäänkö markkinoilla olevia kohderyhmien yleisluokittimia. Oman segmentoinnin hyötynä on sen soveltuvuus yrityksen eri funktioiden tarpeisiin, kun taas yleisluokittimilla päästään keskusteluihin koko arvoverkoston kanssa.

Pohdinnan paikka on, mitä tietolähteitä segmentoinnissa tulisi käyttää. Riittääkö pelkkä omissa järjestelmissä oleva tieto? Vai tuleeko segmentoinnissa hyödyntää myös ulkopuolisia tietolähteitä, jotta kuva kohderyhmistä olisi mahdollisimman monipuolinen?

 • Profilointi vai segmentointi
 • Strateginen vai taktinen segmentointi
 • Segmentoinnissa tarvittava data - big data vs. smart data

 

Segmentoinnissa käytettävä tieto

Onnistuminen on mitattavissa segmentoinnin hyödyllisyytenä eikä ainoastaan sen laadullisena erinomaisuutena.

 1. Tulevaisuuteen suuntautunut: Ennakoi myös tulevaa kuluttamisen muutosta eikä perustu vain tämän päivän käyttäytymiseen.
   
 2. Inspiroiva: Toimii innovoinnin alustana.
   
 3. Kokonaisvaltainen: Kattaa koko markkinan, ei vain tiettyjä kohderyhmiä tai tuotteen käyttäjiä tietyllä hetkellä.
   
 4. Toiminnallinen ja mitattava: Käytännön työkalu päivittäiseen toimintaan, auttaa myös mittaamaan toiminnan tehokkuutta ja menestystä.
   
 5. Helppokäyttöinen: Helppo kommunikoida, yhteinen kieli kaikille työntekijöille, helposti tunnistettavat segmentit.

 

Kuluttajien ymmärtäminen ja tavoittaminen on entistä vaikeampaa. TNS Mind -tietokanta toimii pohjana segmentoinneille ja täydentää asiakkaan omaa dataa laajalla kuluttajaymmärrystiedolla.