Touchpoint Revolution

Touchpointit nähtiin aiemmin vain toisena terminä markkinoinnin kanaville. Nykyään nämä kohtaamiset ja kosketuspisteet ovat suunnittelun ytimessä. Touchpointit ovat paikka rakentaa brändiä ja asiakassuhdetta sekä kasvattaa myyntiä. Ne ympäröivät meitä jokapuolella koko ajan. Brändit, kokemukset ja ostopolut rakentuvat kuluttajien mielissä touchpointien kautta.

Jokaisella kohtaamisella on mahdollisuus vaikuttaa

Touchpointit ovat enemmän kuin pelkkä maksettu media – ne yhdistyvät elämään. Suurin haaste, jonka markkinoijat tänä päivänä kohtaavat on se, että touchpointeja on joka puolella ja koko ajan. Ja jokainen touchpoint voi parhaassa tapauksessa vahvistaa brändiä ja kasvattaa brändipääomaa.

Onko jokin seuraavista sinun haasteesi?

Meillä on ratkaisut, jotka vastaavat näihin haasteisiin ottaen huomioon touchpoint-näkökulman.

Ratkaisumme

Tuloksekasta touchpointien hallintaa - Connect

Millä touchpointeilla on eniten vaikutusta brändiisi?

Kuluttaja kohtaa tänä päivänä brändin monin eri tavoin ja jokainen kokemus voi muuttaa mielikuvaa ja käyttäytymistä brändiä kohtaan. Markkinoijilla ei useinkaan ole holistista näkemystä kaikista brändin touchpointeista. Tämä näkemys auttaisi priorisoimaan markkinointi-investointeja ja maksimoimaan ROIn.

Connect tarjoaa 360-asteisen näkemyksen brändin suoriutumisesta kaikissa touchpointeissa ja markkinointitoimenpiteissä. Se auttaa sinua rakentamaan brändiäsi optimoimalla suoriutumista eri touchpointeissa suhteessa markkinointi-investointiin ja kilpailijoiden suoriutumiseen. Se mittaa eri touchpointien muistijälkeä (saavutettavuus) ja kokemuksen laatua (vaikuttavuus). Se auttaa tunnistamaan tehokkaimmat touchpointit, jotta saat brändiviestinnästäsi vaikuttavampaa sekä optimoimaan markkinointi-investoinnin tuottavuuden.

 

Lisätietoja Tiina Anttonen, etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Tarpeiden ja motivaatiotekijöiden ymmärtäminen - NeedScope

Paljasta asiakkaasi tarpeet

Tehokas markkinointi ja vahvan brändin rakentaminen perustuvat kuluttajien eritasoisten tarpeiden ymmärtämiselle ja sen varmistamiselle, että brändi-imagon eri tasot kohtaavat nämä tarpeet johdonmukaisella tavalla.

NeedScopen avulla tunnistat uusia mahdollisuuksia, ja oivallat miten kasvattaa brändin tai tuotteen markkinaosuutta. Luot parempia strategioita, olivatpa ne paikallisia tai globaaleja. NeedScope tuottaa yhtenäisen, vertailukelpoisen viitekehikon brändille eri markkinoilla.

Kuinka voit varmistaa relevantin tunteisiin vetoavan viestinnän kaikissa kosketuspisteissä (touchpoint) ja tuottaa yhdenmukaisen brändikokemuksen?

 

Autamme sinua

 

 • Ymmärtämään tuoteryhmäsi kuluttajia ja olemaan tuoteryhmäsi johtava osaaja.
 • Toimimaan tuoteryhmäsi jatkuvana kehittäjänä.
 • Erottautumaan selkeästi kilpailijoista.
 • Vetoamaan kuluttajien tunteisiin.
 • Puhuttelemaan kuluttajia brändin omalla kielellä.
 • Hyödyntämään tehokkaasti kaikki brändin rakentamisen elementit.
 • Esittäytymään johdonmukaisesti kaikissa kohtaamispisteissä.
 • Rakentamaan yhtenäisen brändimielikuvan varianttien ja alabrändien avulla.
   

Parhaimmillaan brändiä rakennetaan yrityksessä johdonmukaisesti tuotekehityksestä asiakaspalveluun asti.

Maailmassa on monia suosittuja brändejä, mutta vain harvat ja valitut vetävät kuluttajia vastustamattomasti puoleensa. TNS on selvittänyt, mitä vastustamattomaksi brändiksi tuleminen edellyttää - ja miksi on niin tärkeää tulla sellaiseksi.

Lisätietoja Anna Rautio, etunimi.sukunimi@kantar.com

 

Ostajaan vaikuttaminen ostopolulla

Connected Shopper auttaa selvittämään milloin, missä ja miten vaikutat ostajan ostoprosessiin. Kartoittamalla koko matkan, löydämme yhtenäisen lähestymistavan shopper-markkinointiin.

Kuinka saada satunnaiset shoppaajat säännöllisiksi ostajiksi?

Kartoitamme ostopolun tarpeesta kulutukseen ja tunnistamme touchpointit, jotka ajavat ostopäätökseen, niin kaupassa kuin sen ulkopuolellakin.

 

Lisätietoja Maritta Palvas, etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Touchpointien johtamisella kestäviin ja kannattaviin asiakassuhteisiin

Hallitse asiakassuhteita monikanavaisessa maailmassa. Avullamme saavutat täyden ymmärryksen asiakkaiden tarpeista ja prioriteeteista tunnistamalla touchpointit, jotka ohjaavat lujiin ja tuottoisiin asiakassuhteisiin.

Kerromme

 • Millä touchpointeilla on eniten merkitystä asiakkaillesi eli mihin panostukset tulisi keskittää
 • Kuinka varmistaa systemaattisesti positiiviset asiakaskokemukset eri touchpointeissa
 • Kuinka tuottaa asiakkaiden tunteisiin vetoavia asiakaskokemuksia, jotka varmistavat yrityksesi preferoimisen