Yhteiskunnalliset tutkimukset

Kuuntele, mitä kansalaiset ja muut sidosryhmät kertovat.

Kansalaisten ajattelun seuraaminen ja oikeanlaiset johtopäätökset varmistavat ajan tasalla pysymisen, toimintaympäristön muutosten ennakoinnin ja tuloshakuisen toiminnan. Selvitä, mitä eri sidosryhmäsi ajattelevat, mitä he odottavat ja mitä he aikovat tehdä tulevaisuudessa.

Tiedotusvälineet, poliittiset päättäjät, julkiset viranomaiset ja järjestöt tarvitsevat oikein koottua ja tulkittua tietoa eri kohderyhmien ajattelusta, olipa sitten kysymys äänestäjistä, seniorikansalaisista, nuorista tai järjestöjen jäsenistä.

Toimitamme tietoa eri kohderyhmien ajattelusta alueellisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti globaalisti testattuja työkaluja hyödyntäen. Autamme tulosten tulkinnassa, jotta niistä on maksimaalista hyötyä käytännössä.

  • Ennakoi toimintaympäristön muutoksia.
  • Varmista eri kohderyhmien tuki.
  • Ymmärrä, mitä eri odotuksia kohderyhmillä on viestinnässä - kohderyhmien mielipiteillä on arvoa.
  • Seulo uusia tukijoita tai kannattajia.
  • Tehosta tiedottamista tuloshakuisen toiminnan varmistamisessa.

 

Kantar TNS on johtava kansalaisten ja muiden sidosryhmien yhteiskunnallisten asenteiden seuraaja. Tarjoamme räätälöityä tutkimustietoa sekä vertailutietoja kansainvälisestä tietokannastamme.