Mystery shopping - testiasiointi

Mystery shopping on havainnointiin perustuva tutkimusmenetelmä, jossa ammattitaitoiset testiasiakkaat soittavat, asioivat tai ovat verkkoyhteydessä yritykseen tavallisina palvelua tarvitsevina asiakkaina. Mystery shopping on paras menetelmä myyntiosaamisen ja asiakaspalvelun totuuden hetkien tutkimiseen. Mystery shopping mittaa asiakaspalvelun ja konseptin tavoitteiden toteutumista ja paljastaa palvelu- ja myyntiosaamisen sekä prosessin vahvuudet ja kehittämistarpeet. 

  • Salescheck-tutkimus selvittää kasvotusten tapahtuvan myyntityön monistettavat osa-alueet.
  • Telecheck-tutkimus paikantaa puhelinpalvelun vahvuudet ja kehittämisalueet.
  • Webcheck-tutkimus selvittää sähköisten viestien myyvyyttä, laatua, ulkoasua ja tavoitettavuutta.
  • TiLA - Time to Live Answer -tavoitettavuusmittaus on nopea ja edullinen tapa selvittää yhteyskeskusten ja puhelinvaihteiden tavoitettavuus.
  • TiWA - Time to Web Answer -tavoitettavuusmittaus selvittää yrityksen internetsivujen asiakaspalvelun tavoitettavuutta joka kuukausi.
  • ACS - After Call Satisfaction -asiakaspalautetutkimus selvittää asiakkaiden tuoreet kokemukset.