Luottamusta on rakennettava erottautuvalla ja brändille uskottavalla tavalla

Verkottoituneessa maailmassa ja murrettaessa toimialoja luottamus on keskeinen muutosvoima. Yritysten tulee ymmärtää mistä, miksi ja millä tavoin luottamus rakentuu tämän päivän globaalissa maailmassa. Luottamuksen merkityksen korostuminen on maailmanlaajuinen ilmiö.

Yritysten on toimittava aktiivisesti rakentaakseen ja ylläpitääkseen luottamusta. Kuluttajan luottaessa brändiin, hän ostaa tuotteen tai palvelun ja on myös valmis maksamaan siitä. Mutta luottamusta ei rakenneta yhdessä yössä, se kasvaa monista positiivisista hetkistä, pienistäkin.

Mediamainonta laski -2,5 % vuoden 2018 toisella kvartaalilla

Huhti-kesäkuussa 2018 mediamainonnan määrä laski -2,5 % suhteessa vuoden 2017 vastaavaan aikaan. Investoinnit mediamainontaan olivat vuoden toisen kvartaalin aikana noin 236 milj. €. Tiedot perustuvat Kantar TNS:n Ad Intelligencen vertailukelpoisella mediavalikoimalla toteutettuun mediaseurantaan.

Mediamainonta mukaan lukien some- ja hakumainonta Q2/2018

Olemme päivittäneet tietosuojaselosteemme

Uusi tietosuoja-asetus ei aiheuta periaatteessa isoja muutoksia Kantar TNS:lle -  tutkimuksiin vastaajien anonymiteetti on ollut vuosikymmenet lähtökohtana toiminnallemme. Tietosuojaan liittyviä ohjeita on jo aiemmin kirjattu tutkimusalan kansainvälisen järjestön ESOMARin sääntöihin sekä markkinatutkimustoimialan ISO 20252 -standardiin, joita kumpaakin olemme jo pitkään noudattaneet.  

Kasvua etsimässä – Category Leadership

Elämme kuluttamisen aikakautta, ja silti millään toimialalla kasvu ei ole itsestäänselvyys. Mahdollisuudet rakentaa innovatiivisia ratkaisuja, jotka kasvattavat koko tuoteryhmää ovat kuitenkin olemassa.

Ensin yrityksen on luotava visio tulevaisuuden kasvun ajureista koko toimialaa tai tuoteryhmää koskien.  Kulmakiviksi tulee muurata kuluttajaa, shopperia ja markkinan eri kanavia koskevat trendit ja insightit. Tämä vaihe käynnistää Category Leadership -prosessin.

Sivut

Tilaa syöte Kantar TNS RSS