Lehdistötiedote

Mediamainonnan määrä kääntyi nousuun vuonna 2018

Mediamainontaan käytettiin yhteensä 1 246 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja mainonnan määrä kasvoi +2,3 % edellisvuoteen verrattuna. Tiedot perustuvat Kantar TNS Oy:n kuukausittaiseen mediaseurantaan sekä vuosittaiseen erillistutkimukseen, jossa yhteistyökumppaneina ovat media-alan liitot.  

Mediaryhmien osuuksia perinteisellä mediaryhmäjaottelulla tarkasteltaessa mainonnan panostukset nousivat kaikissa muissa mediaryhmissä paitsi painetussa mediassa. Suurin osuus on verkkomedialla (34 %). Mediaryhmistä prosentuaalisesti eniten kasvoi ulkomainonta (+15 %).

Mediamainonta laski -2,5 % vuoden 2018 toisella kvartaalilla

Huhti-kesäkuussa 2018 mediamainonnan määrä laski -2,5 % suhteessa vuoden 2017 vastaavaan aikaan. Investoinnit mediamainontaan olivat vuoden toisen kvartaalin aikana noin 236 milj. €. Tiedot perustuvat Kantar TNS:n Ad Intelligencen vertailukelpoisella mediavalikoimalla toteutettuun mediaseurantaan.

Mediamainonta mukaan lukien some- ja hakumainonta Q2/2018

Mediamainonta laski -2,3 % vuoden 2018 ensimmäisellä kvartaalilla

Tammi-maaliskuussa 2018 mediamainonnan määrä laski -2,3 % suhteessa vuoden 2017 vastaavaan aikaan. Investoinnit mediamainontaan olivat vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana noin 211 milj. €. Tiedot perustuvat Kantar TNS:n Ad Intelligencen vertailukelpoisella mediavalikoimalla toteutettuun mediaseurantaan.

Mediamainonta mukaan lukien some- ja hakumainonta Q1/2018

Mediamainonta laski -2,2 % vuoden 2017 kolmannella kvartaalilla

Heinä-syyskuussa 2017 mediamainonnan määrä laski -2,2 % suhteessa vuoden 2016 vastaavaan aikaan. Investoinnit perinteiseen mediamainontaan olivat vuoden kolmannen kvartaalin aikana noin 195 milj. €. Tiedot perustuvat Kantar TNS:n Ad Intelligencen vertailukelpoisella mediavalikoimalla toteutettuun mediaseurantaan.

Mediamainonta mukaan lukien some- ja hakumainonta Q3/2017

Vastuullisuus ollut viime vuosina varsin vahvasti riskien hallintaa

Vastuullisuudella on väliä!

Vastuullisuus on viime vuosina ollut varsin vahvasti riskien hallintaa. Liian harva suomalainen yritys on lähtenyt rohkeasti etsimään vastuullisuudesta uusia bisnesmahdollisuuksia.

Suomalaisista kuluttajista lähes puolet kertoo saaneensa tai etsineensä tietoa yritysten päämääristä ja tavoitteista vuonna 2017. Kehitys on ollut ripeää – vuonna 2014 näin kertoi kolmannes.  Yrityksen aktiivinen rooli yhteiskunnassa on tärkeää 79 %:lle kuluttajista.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Lehdistötiedote