Lehdistötiedote

Jopa 43 prosenttia suomalaisista käyttää internetiä liikkuessaan

Lähes koko työikäinen väestö käyttää jo internetiä ja peräti 72 % käyttää nettiä useita kertoja päivässä, kertoo juuri julkaistu NetTrack-tutkimus. Tutkimuksen mukaan yli 65-vuotiaistakin jo 61 % on netissä.

"Peräti 43 % suomalaisista käyttää internetiä liikkuessaan esimerkiksi työn ja kodin välillä tai vapaa-aikanaan. Tämä selittynee pääosin älypuhelinten yleistyneellä käytöllä. Selkeästi eniten nettiä käytetään kuitenkin edelleen kotona", kertoo TNS Gallupin tutkimuskonsultti Anu Vuokko.

Mediamainonnan määrä laski edelleen vuoden viimeisellä kvartaalilla

TNS Gallup Media Intelligence -yksikön seurannan mukaan loka-joulukuussa 2012 mediamainonnan määrä laski 5,3 % suhteessa vuoden 2011 loka-joulukuuhun. Neljännen kvartaalin lasku oli siis samalla tasolla kolmannen kvartaalin tuloksen kanssa. Investoinnit mediamainontaan olivat vuoden viimeisen kvartaalin aikana kokonaisuudessaan noin 292 milj. €.

Vastuullisuudella yhä suurempi rooli maineen muodostumisessa

Yritysten maine ja vastuullisuus 2012

Vastuullisuudella yhä suurempi rooli maineen muodostumisessa

TNS Gallupin suuren yleisön keskuudessa toteuttama tutkimus yritysten maineesta ja vastuullisuudesta kattaa Suomessa toimivia yrityksiä kuudella toimialalla/viiteryhmässä: finanssi, kauppa, palvelut, asuminen ja energia, elintarvike sekä muu teollisuus. Tutkimus toteutettiin kolmannen kerran nykyisessä muodossaan, mutta entistä laajempana.

Älypuhelinten yleistyminen näkyy myös autokaupassa

Auton vaihtoa suunnittelevista suomalaisista joka viides on käynyt autosivustoilla matkapuhelimellaan tai muulla mobiililaitteella. "Älypuhelinten yleistyminen luo kiinnostavia mahdollisuuksia autojen jälleenmyyjille sekä huolto- ja korjauspalveluita tarjoaville yrityksille. Tulevaisuuden menestyjiä ovat ne, jotka pystyvät tarjoamaan toimivat palvelut sekä liikkeessä että myös internetin ja matkapuhelimen kautta", toteaa Anu Vuokko TNS Gallupista.

Suomalaisen elämänpiirin digitalisoituminen jatkuu

Suomalaisten viihtyessä yhä voimakkaammin verkossa entistä useampi yritys pohtii verkon käytön laajuutta ja yleisyyttä. Tämän hetken verkkokäyttäjien määrä, verkossa käytetyn ajan määrä, verkossa toimimisen kehittyminen, verkko-ostamisen yleisyys ja verkkokäyttäjien profiili ja profiilin kehittyminen selviävät laajasta NetTrack-tutkimusaineistosta. Raportti kertoo sekä tämänhetkisen tilanteen, että soveltuvin osin trendivertailun vuodesta 2006 saakka.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Lehdistötiedote