Lehdistötiedote

Uusien TNS Metrix -viikkolukujen julkaisu

Ensimmäiset uuden hybridimittauksen tuottamat luvut julkaistaan tänään.
Jatkossa TNS Metrix -viikkolukuja julkaistaan kahden tutkimusmenetelmän yhdistelmänä, internetpaneelin ja selainpohjaisen mittauksen kautta. Hybridimittauksen etuina ovat laajat kävijäprofiilit sivustojen käyttäjäkunnasta sekä päällekkäispeittolaskenta eri sivustojen ja sivusto-osien suhteen. Viikkotavoittavuusluvuissa saadaan suomalaisten voimakkaasti lisääntynyt monipäätelaitekäyttö kiinni toisin kuin aiemmin.

Kanta-asiakastiedon keräämisen hyödyt vastaan haitat

Kuluttaja on liittynyt keskimäärin lähes kahdeksaan kanta-asiakasohjelmaan, joiden kautta hänestä rekisteröidään nimi- ja yhteystietojen lisäksi usein myös tietoa suoritetuista ostoista ja kiinnostuksen kohteista. Miten kuluttajat suhtautuvat kanta-asiakastietojen keräämiseen? Pitävätkö kuluttajat tietojen keräämisestä koituvia hyötyjä suurempina kuin mahdollisia haittoja?

 

Vertaismedian nousu

Nettiujous katoamassa. Suomalaiset jakavat nyt aiempaa innokkaammin sisältöjä toisilleen.

Sosiaalisen median käyttö on muuttumassa entistä harkitumpaan ja tarkoituksellisempaan suuntaan. Suomalaiset ovat aiempaa halukkaampia jakamaan netin sisältöjä muille. Samalla vertaismedia nostaa päätään: viidesosa kokee saavansa jo merkittävän osan kaipaamistaan sisällöistä tutuiltaan. 

Sivut

Tilaa syöte RSS - Lehdistötiedote