Lehdistötiedote

Puolet suomalaisista käyttää perinteisiä ja nettimedioita, neljännes on pääasiassa nettimedioiden suurkuluttajia

Uudistunut KMT-tutkimus mittaa lehtien lukijamäärät painettuina ja digitaalisina versioina. Tutkimuksessa tarkastellaan myös erilaisia mediankäyttäjätyyppejä. Noin puolet suomalaisista käyttää vahvasti sekä perinteisiä että nettimedioita. Reilu viidennes turvautuu pääasiassa perinteisiin medioihin (painetut lehdet, televisio ja radio). Neljännes kansasta kokee olevansa nettimedioiden suurkuluttajia.

Ryhmiä erottaa toisistaan myös se, mitä netissä tehdään. Perinteisten medioiden suurkuluttajien netin käyttöä leimaa hyöty ja nettimedioiden suurkäyttäjiä puolestaan viihde.

Mediamainonta laski 3,3 % vuoden 2015 toisen kvartaalin aikana

Huhti-kesäkuussa 2015 mediamainonnan määrä laski 3,3 % suhteessa vuoden 2014 vastaavaan aikaan. Investoinnit mediamainontaan olivat kuluvan vuoden toisen kvartaalin aikana noin 261 milj. €. Edes maaliskuussa alkanut vaalimainonta ei siis tuonut käännettä kasvusuuntaan. Tiedot perustuvat TNS Gallupin Ad Intelligencen seurantaan.

Lehdistötiedote graafeineen pdf-tiedostossa.

Suomalaista päättäjää kiinnostavat menestys työelämässä ja hyvä arki

Suomalaisten yritysten päättäjistä löytyy uskoa ja tahtoa menestyä, mutta yhtiön menestystä ei haluta rakentaa oman hyvinvoinnin kustannuksella. Yrityspäättäjät ovat tiedonhaluinen joukko, jonka internetin ja somen käyttö kasvaa jatkuvasti. Vaikka tiedonsaannissa painopiste on yhä enemmän netissä, tuttuja mediabrändejä hyödynnetään ahkerasti. Usko maan talouden kehitykseen on heikkoa, mutta luottamus omaan yritykseen on vahva. Hankintojen säännönmukainen kilpailuttaminen ei ole kaikille resepti yrityksen tuloksen parantamiseksi.

Lehtien lukeminen monipuolistuu, KMT kokonaistavoittavuudet tuotetaan entistä tarkemmin

Iltapäivälehtien parissa käytetystä ajasta jo kolme neljäsosaa kertyy digitaalisten välineiden kautta, kasvua on edellisen kolmen vuoden aikana kertynyt 11 prosenttiyksikköä. Sanomalehtien ja aikakauslehtien parissa käytetystä ajasta edelleen valtaosa on painettujen versioiden lukemista. Niissä muutos on olut iltapäivälehtiä hitaampaa.

KMT 2014 kokonaistavoittuudet -tiedote huhtikuu 2015.pdf

Tavaroiden verkkokauppa kasvaa taantumasta huolimatta

Vähittäiskaupan tuotteiden verkkokauppa jatkoi kasvuaan viime vuonna mutta palveluiden verkkokauppa supistui. Viiden vuoden aikana suomalaisten verkko-ostokset ovat lisääntyneet liki viidenneksen.

TNS Gallupin, Kaupan liiton ja Asiakkuusmarkkinointiliiton tuoreen Verkkokauppatilaston mukaan suomalaiset ostivat tavaroita, palveluja ja sisältöjä verkosta vuonna 2014 yhteensä 10,5 miljardilla eurolla. Se on aavistuksen enemmän kuin edellisvuonna.

Uusien TNS Metrix -viikkolukujen julkaisu

Ensimmäiset uuden hybridimittauksen tuottamat luvut julkaistaan tänään.
Jatkossa TNS Metrix -viikkolukuja julkaistaan kahden tutkimusmenetelmän yhdistelmänä, internetpaneelin ja selainpohjaisen mittauksen kautta. Hybridimittauksen etuina ovat laajat kävijäprofiilit sivustojen käyttäjäkunnasta sekä päällekkäispeittolaskenta eri sivustojen ja sivusto-osien suhteen. Viikkotavoittavuusluvuissa saadaan suomalaisten voimakkaasti lisääntynyt monipäätelaitekäyttö kiinni toisin kuin aiemmin.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Lehdistötiedote