Lehdistötiedote

Yritysten maine ja vastuullisuus 2013 -tutkimuksen julkistus ja maineen top 10 yritystä

TNS Gallup on toteuttanut jo neljännen kerran tutkimuksen suomalaisten yritysten maineesta ja vastuullisuudesta suomalaisten eli ns. suuren yleisön keskuudessa. Tutkimuksessa on analysoitu 59 yritystä kuudelta toimialalta: kauppa, pankki ja vakuutus, palvelut, energia, elintarvike, ICT ja muu teollisuus. Tiedot kerättiin syys-lokakuussa TNS Gallup Forumissa, web-kyselynä. Haastatteluja tehtiin 9 800 ja yritysarviointeja oli yhteensä yli 22 800. Tutkimus osoittaa, että vaihtelu maineen tasossa on edelleen suurta sekä eri toimialojen että yritysten välillä.

Ruoan verkkokauppa kiinnostaa suomalaisia yhä enemmän

Internet muuttaa kuluttajien perinteistä ostoprosessia päivittäistavaratuotteissa. Ruoan ostaminen verkosta on tällä hetkellä vielä suhteellisesti vähäistä, mutta ostopäätöksiä tukevana tiedonhakukanavana netti on vakiinnuttamassa rooliaan. Päivittäistuotteiden verkkokauppa on kehittynyt Suomessa lähivuosina erittäin nopeasti kasvaen vuonna 2012 noin 72 prosenttia. Euromääräisesti verkkokauppa on ollut ruoan osalta kuitenkin pitkään hyvin pientä ja kehittyminen on ollut hidasta ennen kaikkea niukan tarjonnan vuoksi.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Lehdistötiedote