Lehdistötiedote

Mediamainonnan kehitys edelleen miinusmerkkinen

TNS Gallupin Ad Intelligencen seurannan mukaan huhti-kesäkuussa 2013 mediamainonnan määrä laski 7,8 % suhteessa vuoden 2012 huhti-kesäkuuhun. Mainonnan määrän lasku on lähes puolet pienempi kuin edellisen kvartaalin aikana, mutta myös vertailukohta on huonompi sillä viime vuoden toisen kvartaalin aikana mainonnan määrä laski jo voimakkaasti. Investoinnit mediamainontaan olivat vuoden toisen kvartaalin aikana 274 milj. €.

Lähiruoka kiinnostaa yhä enemmän - jäljitettävyys ja kotimaisen ruuan arvostus kasvussa

Lähiruoka ja ruuan jäljitettävyys aina tuotantotilalle saakka kiinnostaa suomalaisia aiempaakin enemmän. Jäljitettävyyttä pitää tärkeänä ostoperusteena 60 % 18 - 75-vuotiaasta väestöstä. Perhetilatuotteet, eli tuotteet, jotka ovat jäljitettävissä tuotantotilalle saakka, ovat kasvattaneet tunnettuuttaan ja käyttöään huomattavasti vuoden takaiseen verrattuna. Suomalaisista 66 % ajattelee viimeaikaisten ruokakohujen lisänneen kotimaisen ruuan arvostusta. Kohut ovat lisänneet myös kiinnostusta ruuan alkuperään, arvioi 64 % suomalaisista.

Mainospanostusten lasku näkyy verkkokaupassa

Verkkokauppa on voimakkaasti yleistynyt Suomessa tavoittaen yhä laajemman käyttäjäkunnan ja laajentuen yhä uusille toimialueille. 75 % suomalaisista on jo kokemusta verkko-ostamisesta. Taloudellisesti haasteellinen kulunut vuosi on näyttänyt kuitenkin sen, että pelkkä verkkokaupan olemassaolo ei riitä asiakkaiden houkuttelemiseen, vaan verkkokauppojen on aktivoiduttava kaikilla tavoin ostovirtojen ohjaamiseksi oman verkkokaupan pariin.

Taloussuhdanne ei kutistanut päättäjien lukumäärää

Juuri valmistuneen TNS PäättäjäAtlas -tutkimuksen mukaan yksityisellä sektorilla on nyt noin 515 000 päätöksentekoon vaikuttavaa henkilöä. Heistä 202 000 toimii lopullisena päätöksentekijänä ja 261 000 hankintoihin vaikuttavina osallistujina.

Lopullisten päättäjien määrässä näkyy vain pientä laskua (vähennys -5000 henkilöä). "Tämä kertoo siitä, että ei ole tapahtunut niin suurta hierarkiaportaiden jyrkkenemistä tai hankintapäätösten tiukkenemista kuin mitä yleinen taloudellinen tilanne olisi ehkä antanut odottaa", arvioi tutkimusjohtaja Sinikka Laine TNS Gallupista.

Yrityspäättäjät näkevät huomattavia eroja yritysten maineessa ja vastuullisuudessa

Päättäjien mielikuvia yritysten maineesta sen eri osa-alueilta sekä kuvaa yritysten toiminnan vastuullisuudesta selvitettiin neljällä toimialalla. Tutkittavaksi valittiin tietoliikenne- ja puheviestintä- (ICT), työterveys- sekä pankki- ja vakuutuspalveluita tarjoavia yrityksiä. Tiedot kerättiin 19.3. - 10.4.2013. Kyselyyn vastasi noin 400 yrityspäättäjää eri toimialoilta antaen yhteensä 1 700 yritysarviointia.

Mediamainonnan laskeva trendi jatkui

TNS Gallupin Ad Intelligencen seurannan mukaan tammi-maaliskuussa 2013 mediamainonnan määrä laski 13,3 % suhteessa vuoden 2012 tammi-maaliskuuhun. Kvartaalitarkastelulla tämä oli siis neljäs perättäinen vuosineljännes, jolloin mediamainonnan määrä laski merkittävästi. Investoinnit mediamainontaan olivat vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana kokonaisuudessaan noin 245 milj. €.

Lehdistötiedote kokonaisuudessaan graafein pdf-tiedostona.
 

Sivut

Tilaa syöte RSS - Lehdistötiedote