Lehdistötiedote

Yritysten maine ja vastuullisuus 2013 -tutkimuksen julkistus ja maineen top 10 yritystä

TNS Gallup on toteuttanut jo neljännen kerran tutkimuksen suomalaisten yritysten maineesta ja vastuullisuudesta suomalaisten eli ns. suuren yleisön keskuudessa. Tutkimuksessa on analysoitu 59 yritystä kuudelta toimialalta: kauppa, pankki ja vakuutus, palvelut, energia, elintarvike, ICT ja muu teollisuus. Tiedot kerättiin syys-lokakuussa TNS Gallup Forumissa, web-kyselynä. Haastatteluja tehtiin 9 800 ja yritysarviointeja oli yhteensä yli 22 800. Tutkimus osoittaa, että vaihtelu maineen tasossa on edelleen suurta sekä eri toimialojen että yritysten välillä.

Ruoan verkkokauppa kiinnostaa suomalaisia yhä enemmän

Internet muuttaa kuluttajien perinteistä ostoprosessia päivittäistavaratuotteissa. Ruoan ostaminen verkosta on tällä hetkellä vielä suhteellisesti vähäistä, mutta ostopäätöksiä tukevana tiedonhakukanavana netti on vakiinnuttamassa rooliaan. Päivittäistuotteiden verkkokauppa on kehittynyt Suomessa lähivuosina erittäin nopeasti kasvaen vuonna 2012 noin 72 prosenttia. Euromääräisesti verkkokauppa on ollut ruoan osalta kuitenkin pitkään hyvin pientä ja kehittyminen on ollut hidasta ennen kaikkea niukan tarjonnan vuoksi.

Mediamainonnan kehitys edelleen miinusmerkkinen

TNS Gallupin Ad Intelligencen seurannan mukaan huhti-kesäkuussa 2013 mediamainonnan määrä laski 7,8 % suhteessa vuoden 2012 huhti-kesäkuuhun. Mainonnan määrän lasku on lähes puolet pienempi kuin edellisen kvartaalin aikana, mutta myös vertailukohta on huonompi sillä viime vuoden toisen kvartaalin aikana mainonnan määrä laski jo voimakkaasti. Investoinnit mediamainontaan olivat vuoden toisen kvartaalin aikana 274 milj. €.

Lähiruoka kiinnostaa yhä enemmän - jäljitettävyys ja kotimaisen ruuan arvostus kasvussa

Lähiruoka ja ruuan jäljitettävyys aina tuotantotilalle saakka kiinnostaa suomalaisia aiempaakin enemmän. Jäljitettävyyttä pitää tärkeänä ostoperusteena 60 % 18 - 75-vuotiaasta väestöstä. Perhetilatuotteet, eli tuotteet, jotka ovat jäljitettävissä tuotantotilalle saakka, ovat kasvattaneet tunnettuuttaan ja käyttöään huomattavasti vuoden takaiseen verrattuna. Suomalaisista 66 % ajattelee viimeaikaisten ruokakohujen lisänneen kotimaisen ruuan arvostusta. Kohut ovat lisänneet myös kiinnostusta ruuan alkuperään, arvioi 64 % suomalaisista.

Mainospanostusten lasku näkyy verkkokaupassa

Verkkokauppa on voimakkaasti yleistynyt Suomessa tavoittaen yhä laajemman käyttäjäkunnan ja laajentuen yhä uusille toimialueille. 75 % suomalaisista on jo kokemusta verkko-ostamisesta. Taloudellisesti haasteellinen kulunut vuosi on näyttänyt kuitenkin sen, että pelkkä verkkokaupan olemassaolo ei riitä asiakkaiden houkuttelemiseen, vaan verkkokauppojen on aktivoiduttava kaikilla tavoin ostovirtojen ohjaamiseksi oman verkkokaupan pariin.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Lehdistötiedote