Uutiskirje

Uuden auton hankinnassa asiakaspalvelukokemuksella ja tunnetarpeilla merkittävä vaikutus

Jopa 80 % uuden auton ostajista on tyytyväisiä ostamaansa autoon hankintansa jälkeen, selviää Kantarin tuoreesta tutkimuksesta. Mitä suuremman auton osti, sitä yleisempää on uuden auton arviointi hyväksi tai jopa erinomaiseksi. Vaihtelu automallien välillä on kuitenkin suurta.

Vaikka autoon ollaan tyytyväisiä, vain joka toinen pitää erittäin todennäköisenä, että seuraava valinta kohdistuu samaan merkkiin.

Mihin brändisi menestys perustuu? Analytiikan avulla löydät tehokkaimmat kasvun ajurit

Brändien on tärkeä ymmärtää tavoiteltavien ominaisuuksien ja investointien merkitys kasvulle. Brändistrategioiden optimoinnissa tulee huomioida pitkän tähtäimen brändipääoman kehittäminen ja lyhyen aikavälin myyntitavoitteet. Näiden asioiden selvittäminen ja ratkaiseminen ei ole helpoimmasta päästä, koska yhtälön keskiössä ovat kuluttajan mielipiteet ja käyttäytyminen.

Ihmisten liikkuminen muuttui koronan myötä perusteellisesti miljoonakaupungeissa

Etätyöskentelyn normalisoituminen ja eri liikkumismuotojen uudenlainen arvottaminen vaikuttavat kaupunkien infrastruktuurin tulevaisuuden tarpeisiin. Kantar tutki liikkumisen muutosta 13 miljoonakaupungissa – Berliinissä, Brysselissä, Chicagossa, Kööpenhaminassa, Lontoossa, Madridissa, Milanossa, Mumbaissa, Münchenissä, New Yorkissa, Pariisissa, Pekingissä ja Sao Paulossa.

Edelläkävijäbrändit onnistuvat muutoksessa ketterän asiakas- ja markkinaymmärryksen avulla

Innovaatiota pidetään yleisesti yhtenä keskeisistä liiketoiminnan kasvun ja kestävän kilpailukyvyn ajureista. Ne brändit, jotka kartoittavat jatkuvasti markkinoilla tapahtuvia muutoksia ja asiakkaiden alati muuttuvia tarpeita, voivat toimia edelläkävijöinä tuoden uusia innovaatioita toimialalleen.

Emootiot lujien asiakassuhteiden ja kannattavan liiketoiminnan rakentajina

Kaikkien rationaalisten tai toiminnallisten asiakastarpeiden taustalla on aina emotionaalisia tarpeita. Brändiviestintä ja brändi itsessään luovat lupauksia näiden tarpeiden täyttämisestä. Onnistunut tunnetarpeisiin vastaaminen lisää asiakkaan kokemaa arvoa ja rakentaa asiakassuhdetta. Mikäli näitä brändilupauksia ei kuitenkaan pystytä lunastamaan asiakaskokemuksessa - tai ne eivät vastaa tunnetarpeisiin odotetulla tavalla - voi kokeilu tai asiakassuhde jäädä lyhytaikaiseksi.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Uutiskirje