Uutiskirje

Ostamalla verkosta säästetään aikaa ja vaivaa - ja vähän rahaakin

Kiinnostus verkko-ostamiseen on korkealla ja verkosta ostaneiden suomalaisten määrä on kasvanut tasaisen voimakkaasti viimeisten parinkymmenen vuoden ajan. Verkkokauppaan päädytään esimerkiksi hinnan, valikoiman, helppouden ja kellonajasta riippumattomuuden vuoksi. Lisääntyneestä verkkokaupasta huolimatta suurin osa verkko-ostajista sanoo kuitenkin viihtyvänsä entiseen malliin myymälöissä. Näitä kahta ostokanavaa hyödynnetään vain yhä monipuolisemmin limittäin.

Nuoret päättäjät eturintamassa netin valloituksessa - myös perinteisellä medialla vahva rooli päättäjän päivässä

Tuoreen PäättäjäAtlas 2014 -tutkimuksen mukaan yksityisellä sektorilla päättäjinä pysyneillä on entistä enemmän alaisia ja entistä suurempi vastuu. Hankintapäätöksiä tehdessään he hyödyntävät entistä monipuolisemmin internetin tarjoamia mahdollisuuksia. Nuoren polven päättäjät ovat eturintamassa internetin ja somen valloituksessa. Samalla he kuitenkin saavat vanhempia kollegoitaan useammin hyödyllistä tietoa esimerkiksi taloussanomalehdistä ja radiosta.

Yrityspäättäjien yhä kapeneva kärki uskoo huomiseen

Alustavien PäättäjäAtlas2014-tietojen mukaan yksityisellä sektorilla päättäjinä pysyneillä on entistä enemmän alaisia ja entistä suurempi vastuu. Samalla on etenkin pienemmissä yrityksissä hankintapäätöksiin osallistuvien määrä pienentynyt. Suurin osa päättäjistä uskoo yrityksensä kehityksen pysyvän muuttumattomana tulevan 12 kuukauden aikana, mutta etenkin päättäjien kovassa kärjessä on uskoa nykyistä positiivisempaan kehitykseen.

Brändisuhdemittari selvittää mainonnan vaikuttavuuden

TNS Mainonnan Atlaksen Brändisuhdemittarilla selvitetään mainonnan vaikutus käyttöön ja kokeiluun. Miten brändin suorituskyky markkinoilla on kehittynyt kampanjan aikana - onko kampanja saavuttanut tavoitellut päämäärät? Mitä mainonnalla saatiin aikaan?

Brändisuhdemittari vastaa yksinkertaisesti ja suoraan kysymykseen mitä mainonnalla saatiin aikaan. Brändillä on tietty käytön ja kokeiluhalun taso ennen mainoskampanjaakin, mutta mittarin avulla voidaan selvittää mikä on mainonnan tuoma vaikutus käyttöön ja kokeiluhalukkuuteen.

Klik-luovuuden avulla piirtyy halutunlainen omakuva

Ilman internetiä monelle tulee rampa olo - olemme niin työssä kuin vapaa-ajalla huomaamattamme jatkuvasti linkittyneitä internetin kautta tietoon ja toisiimme. Suhtautuminen internetiin kuitenkin vaihtelee. Osalle netti vahvistaa "minän" elämää. He korostavat omaa nettipersoonallisuuttaan ja pyrkivät erottautumaan muista tiedoillaan ja taidoillaan. Enemmistö suomalaisista pitää kuitenkin "minänsä" netissä piilossa. He jättävät nettiin oman jälkensä varoen.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Uutiskirje