Uutiskirje

Suomalaiset yritykset panostavat vastuullisuuteen - yritysmaine ja asiakkaiden tyytyväisyys tärkeimmät syyt

Tutkimuksen mukaan yritysvastuulla on keskeinen rooli: jopa 71 % vastaajista sanoi vastuullisuuden olevan erittäin olennainen tekijä yrityksen kannalta, ja loputkin vastaajat pitävät sitä jokseenkin olennaisena. Yritykset panostavat vastuullisuuteen ja yritysjohtajien tahtotila ja tietoisuus vastuullisuuden merkityksestä liiketoiminnan kannalta näyttäisi olevan kohdallaan. Tästä huolimatta vastuullisuutta ei vielä täysin nähdä tulokseen ja kannattavuuteen vaikuttavana tekijänä muuten kuin yrityksen maineen kautta.

Kotiutuvatko mainosrahat?

Mainonta voi olla hyvin huomattua, pidettyä ja ostoaikeita herättävää, mutta yllättävän usein kuluttajalle jää epäselväksi mitä tuotemerkkiä mainoksessa mainostettiin. Mainonnan tutkimuksessa onkin tärkeätä mitata myös oikean brändin muistamista - puhutaan brändin kotiutumisesta.

Yli puolet suomalaisista käyttää nettiä liikkeellä ollessaan

Netin käyttö on yleistynyt voimakkaasti viime vuosina vallaten yhä enemmän aikaa suomalaisten hereilläoloajasta. Netin käytön suurin muutos liittyy älypuhelimien määrän kasvuun: nettiä käytetään yhä useammin ja yhä useammasta käyttöpaikasta käsin. Tuore NetTrack-tutkimus mm. paljastaa, että 54 % suomalaisista käyttää nettiä liikkeellä ollessaan.

VR:n Veturi, pankki- ja vakuutusala pitävät pintansa asiakkuusohjelmien vertailussa vuonna 2014

Mitä kanta-asiakasetuja arvostetaan eniten vuonna 2014? Minkä yritysten asiakkuusohjelmia pidetään niin hyvinä, että niissä mukana oloa suositeltaisiin muillekin? Ovatko ne asiakastuntemustaan ja asiakaskokemustaan aidosti kehittäneitä yrityksiä tai kenties niitä, jotka lähtökohtaisesti tarjoavat turvaa epävarmoina aikoina?

Mediamainonta väheni jälleen Suomessa 2013

Mainonnan Neuvottelukunnan tilaaman ja TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan mediamainontaan käytettiin Suomessa vuonna 2013 yhteensä 1206,7 miljoonaa euroa, mikä on 8,1 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana mainonta laski heti rajusti, peräti reilut 13 % ja kehitys jatkui laskusuuntaisena koko vuoden. Yleinen taloudellinen tilanne siis heijastui voimakkaasti myös mainonnan investointeihin.

Voittajatyypit viihtyvät suksilla

Suomalaisista noin joka viides harrastaa hiihtämistä. Keskivertosuomalaista useammin he kuvaavat itseään kunnianhimoisiksi, määrätietoisiksi ja sisukkaiksi. Nämä vahvuudet näkyvät vielä voimakkaammin laskettelua tai lumilautailua harrastavissa suomalaisissa. Suksilajit ovatkin erittäin suosittuja yritysten hankintapäättäjien keskuudessa.

BMW:n omistajat aktiivisimpia nettikäyttäjiä

Netin rooli autokaupassa saa jatkuvasti uusia muotoja. Tuore Online Cars 2013 -tutkimus tuo selvästi esille sen, miten vahvasti eri automerkeillä ajavat eroavat toisistaan nettikäyttönsä suhteen. Yhä useampi suomalainen autoilija hyödyntää autoalan nettisivustoja auton huolto- ja varaosahankinnoissaan. Se miten ja mitä palveluja autoilijat netistä hakevat, vaihtelee eri brändien suhteen merkittävästi. Erityisesti BMW:n käyttäjäkunnalle autoalan nettipalveluiden monipuolisuus ja vuorovaikutteisuus on tärkeää.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Uutiskirje