Uutiskirje

Vastuullisuudella on väliä

Kuluttajat odottavat yrityksiltä vastuullisuutta, ja vastuullisuus-käsite mielletään laajempana kuin aikaisemmin. Vastuullisuus näyttää olevan merkittävä tekijä yrityksen maineen rakentajana ja ylläpitäjänä, kertoo TNS Gallupin juuri valmistunut Yritysten maine ja vastuullisuus 2013 -tutkimus.

Ruokatietoa-käsikirja kaikille elintarvike- ja ruoka-alan ammattilaisille

Ruokatietoa-julkaisu sisältää muun muassa elintarvikkeiden kulutusmäärien vertailun muihin Euroopan maihin. Suomessa maidon kulutus on EU-maiden kärkeä. Suomalaiset joivat maitoa viime vuonna keskimäärin 128 litraa. Ainoastaan Irlannissa kulutus ylittää suomaisten maidon juonnin, 141 litralla. Keskimääräinen kulutus kaikissa EU-maissa jää noin puoleen Suomen tasosta.

Internet tarjoaa uusia tapoja tavoittaa kuluttaja

Suomalaisilla on erittäin tiivis ja lämmin suhde internetiin. Neljännes aktiivisimmista netinkäyttäjistä on voimakkaasti sitä mieltä, että internet tarjoaa uusia tapoja tavoittaa heidät myös kuluttajina. Internetin tarjoamiin uusiin kuluttajalähtöisiin tapoihin uskovat voimakkaasti etenkin sellaiset suomalaiset, jotka nauttivat nettiyhteisöistä sekä uskovat omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa.

Verkkopalveluiden rooli asuntoalalla suurempi kuin koskaan

Internetin rooli asuntokaupassa ja vuokrauksessa on kasvanut 2000-luvulla ja entistä useammalle asuntoa etsivälle asuntosivustot ovat ensimmäinen askel kohti uutta kotia.

Useita vuosia jatkunut talouden taantuma näkyy asuntomarkkinoilla erityisen selkeästi pitäen kuluttajan ostohalut ja kiinnostuksen asunnon hankintaan matalina. Suuntaus näkyy tuoreimmassa suomalaisten internetin roolia asuntoalalla luotaavassa Real Estate Online -tutkimuksessa.

Mercedes-Benzillä paras maine

TNS suoritti ensimmäistä kertaa Suomessa Automerkkien Maine -tutkimuksen. Tutkimus tuo esille mielenkiintoisia löydöksiä. Usein itsestään selvänä pidetyt, maineeseen vahvasti vaikuttavat tekijät eivät autoalalla välttämättä ole samoja, kuin muilla aloilla. On myös mielenkiintoista, miten tutkimustulokset ilman "premium"-merkkejä peilaavat niin voimakkaasti markkinaosuustilastoja. Mielikuvat ohjaavat autokaupassa kuluttajia enemmän kuin faktat.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Uutiskirje