Uutiskirje

Mediamainonnan kehitys edelleen miinusmerkkinen Q2 2013

Huhti-kesäkuussa 2013 mediamainonnan määrä laski 7,8 % suhteessa vuoden 2012 huhti-kesäkuuhun TNS Gallupin Ad Intelligencen seurannan mukaan. Mainonnan määrän lasku on lähes puolet pienempi kuin edellisen kvartaalin aikana, mutta myös vertailukohta on huonompi sillä viime vuoden toisen kvartaalin aikana mainonnan määrä laski jo voimakkaasti. Investoinnit mediamainontaan olivat vuoden toisen kvartaalin aikana 274 milj. €.

Mediamainonnan määrä mediaryhmittäin

Lähiruoka kiinnostaa yhä enemmän

Lähiruoka ja ruuan jäljitettävyys aina tuotantotilalle saakka kiinnostaa suomalaisia aiempaakin enemmän. Jäljitettävyyttä pitää tärkeänä ostoperusteena 60 % 18-75-vuotiaasta väestöstä. Perhetilatuotteet, eli tuotteet, jotka ovat jäljitettävissä tuotantotilalle saakka, ovat kasvattaneet tunnettuuttaan ja käyttöään huomattavasti vuoden takaiseen verrattuna. Viimeaikaiset ruokakohut ovat lisänneet nyt kotimaisen ruuan arvostusta, näin ajattelee 66 % suomalaisista. Kohut ovat lisänneet myös kiinnostusta ruuan alkuperään, tätä mieltä on 64 %.

Suomalainen verkkokauppa muutosten ja pienentyneiden panostusten paineessa

Verkkokauppa on voimakkaasti yleistynyt Suomessa kasvattaen käyttäjäkuntaansa ja laajentuen yhä uusille toimialueille. Taloudellisesti haasteellinen kulunut vuosi on kuitenkin näyttänyt, että pelkkä verkkokaupan olemassaolo ei riitä asiakkaiden houkuttelemiseen, vaan verkkokauppojen on aktivoiduttava kaikilla tavoin ostovirtojen ohjaamiseksi juuri oman verkkokaupan pariin. Uusi Online Shopping 2013 -tutkimus tunnistaa menestyneet verkkokaupat Suomessa ja valottaa kuluttajien käyttökokemusta verkkokauppoihin liittyen.

Toimialan hankintapäättäjien ymmärrys tehostaa myynti- ja markkinointitoimia

Yksityisellä sektorilla on noin 515 000 päätöksentekoon vaikuttavaa henkilöä. Heistä 202 000 toimii lopullisena päätöksentekijänä ja 261 000 hankintoihin vaikuttavina osallistujina. Päättäjät ovat hyvin tiedonhaluisia ja aktiivisia etsimään tietoa sekä ammatillisesti että vapaa-aikaan liittyvistä asioista. Kun tuntee oman toimialansa hankintapäättäjille tyypilliset toimintatavat ja asenteet, on helpompi kohdistaa kustannustehokkaasti oikeanlainen viesti oikeisiin kanaviin.

Runsaat 500 000 suomalaista on seikkaillut yhteisöllisten pelien maailmassa

Yhteisölliset pelit* eivät ole enää vain tietokoneharrastajien reviiriä, sillä digitaalinen pelimaailma houkuttelee vieraaksi monenmoista kävijää. Yhteisöllisten pelien pelaaminen korostuu erityisesti 15-29-vuotiaiden keskuudessa. Ja vaikka miesten osuus korostuu, on naisia pelaajista jopa 44 % ja yllättäen lähes viidennes on yli 50-vuotiaita.

Yhteisöllisessä pelimaailmassa kauppa käy

Sivut

Tilaa syöte RSS - Uutiskirje