Uutiskirje

Täyttääkö verkkokauppa kuluttajien tarpeet ja toiveet?

Kuluttajat eivät vain osta tuotetta tai palvelua - heillä on jokin tarvetila, tavoite tai tehtävä. Verkko-ostajien motivaatiot ja tilanteet vaihtelevat vaikuttaen ostokäyttäytymiseen. Kuluttajien käyttäytymistä verkossa onkin pyritty ymmärtämään yhtä kauan kuin verkkokauppoja on kehitetty. Ajattelu on kuitenkin ollut usein varsin teknologiakeskeistä asiakaslähtöisyyden sijaan ja ostamiseen liittyvien perimmäisten tarpeiden ymmärtäminen on jäänyt puolitiehen.

Lisätehoja mainontaan testaamalla

Kuluttajilla on enemmän valinnan mahdollisuuksia kuin koskaan aiemmin. He myös tietävät mitä haluavat ja osaavat vaatia sitä. Median parissa vietetään enemmän aikaa ja kuluttajilla on valittavanaan juuri heille personoitua sisältöä. Ajatus ’entertain me now’ on vahva ja  viihdyttävää sisältöä odotetaan myös brändeiltä. Samaan aikaan brändeillä on käytössään monia eri kosketuspintoja kuluttajien kanssa kommunikointiin.

Tekoälystä tehoa brändityöhön

Ihmisten päätöksenteon taustalla vaikuttavat tunteet. Näin tapahtuu niin kuluttajalla kuin bisnespäättäjälläkin. Maailma on ja tulee jatkossakin olemaan entistä visuaalisempi. Suomalaisista 45 % ja 72 % nuorista aikuisista arvostaa yhä enemmän visuaalisuutta, kuten valokuvia ja videoita. Visuaalisuus on yhä tärkeämpi viestinnän keino sekä kuluttajille että brändeille. Kantarin tekoälysovellus AI Decoder tulkitsee emootioihin vetoavaa kuvakieltä, mm. symboliikkaa, fontteja, värejä, kontrasteja, muotoja, kasvojen ja kehon kieltä.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Uutiskirje