Uutiskirje

Uuden auton ostajien TOP 10 mallit

Tuoreen tutkimustiedon mukaan uuden autokaupan markkinoilla on tapahtunut paljon muutoksia vuoden aikana. Yksi asia mikä ei kuitenkaan ole muuttunut on se, että uuden auton ostajat ovat iäkkäitä. Heistä 24 % on yli 70-vuotiaita ja alle 40-vuotiaita vain 10 %.

Yksi oletus on, että iäkkäämmäät haluavat istua korkeammalla ja ostaa tämän mukaisia malleja. Osin näin onkin. Ykköstilaa pitää Qashqai yli 70-vuotiailla ja Octavia alle 40-vuotiailla. Yllättävää kuitenkin on, että puolet TOP 10 ostetuista malleista ovat täysin samoja molemmissa ryhmissä.

Luottamusta on rakennettava erottautuvalla ja brändille uskottavalla tavalla

Verkottoituneessa maailmassa ja murrettaessa toimialoja luottamus on keskeinen muutosvoima. Yritysten tulee ymmärtää mistä, miksi ja millä tavoin luottamus rakentuu tämän päivän globaalissa maailmassa. Luottamuksen merkityksen korostuminen on maailmanlaajuinen ilmiö.

Yritysten on toimittava aktiivisesti rakentaakseen ja ylläpitääkseen luottamusta. Kuluttajan luottaessa brändiin, hän ostaa tuotteen tai palvelun ja on myös valmis maksamaan siitä. Mutta luottamusta ei rakenneta yhdessä yössä, se kasvaa monista positiivisista hetkistä, pienistäkin.

Mercedes-Benz kaappasi jälleen ykköstilan, Škoda haastaa tosissaan kärkeä

Lähes kaikkien automerkkien maine Suomessa on noussut jo useamman vuoden peräkkäin. Näin kertoo Kantar TNS:n ”Automerkkien maine -tutkimus”, joka on vuodesta 2013 tutkinut kansalaisten suhtautumista eri automerkkeihin.

Maineen nousu voi olla osoitus kuluttajien vahvistuvasta uskosta talouteen, sillä suhtautuminen ostamiseen, markkinointiin ja mainontaan on positiivisempaa, kun uskoa tulevaisuuteen löytyy. Tämä pätee varsinkin kalliista tuotteista puhuttaessa.

Kasvua etsimässä – Category Leadership

Elämme kuluttamisen aikakautta, ja silti millään toimialalla kasvu ei ole itsestäänselvyys. Mahdollisuudet rakentaa innovatiivisia ratkaisuja, jotka kasvattavat koko tuoteryhmää ovat kuitenkin olemassa.

Ensin yrityksen on luotava visio tulevaisuuden kasvun ajureista koko toimialaa tai tuoteryhmää koskien.  Kulmakiviksi tulee muurata kuluttajaa, shopperia ja markkinan eri kanavia koskevat trendit ja insightit. Tämä vaihe käynnistää Category Leadership -prosessin.

Varmista, että brändisi on päättäjästä vetovoimainen

Yritysten ostopäätökset syntyvät monen eri ihmisen yhteistyönä. Päättäjäluokituksemme kattaa valmistelijat ja lopulliset päättäjät 14 eri hankinta-alueella. Kun tunnistat tuote- ja palvelukategoriasi hankintojen päätöksentekoon osallistuvat, pystyt kohdentamaan myynti- ja markkinointipanostuksiasi tehokkaammin. Valmistelijan rooli on tärkeä – hänen pöydällään on enemmän vaihtoehtoja, joista parhaat pääsevät eteenpäin lopulliselle päättäjälle.

Tunnetko suomalaiset päättäjät ja heidän suhteensa B2B-brändeihin?

TNS Mind Päättäjä -tutkimus palvelee B2B-brändimarkkinoinnin strategista ja taktista suunnittelua. Autamme B2B-markkinoijaa tunnistamaan päätöksentekijöiden eri roolit ostopäätöksissä. Saat kattavan kuvauksen päättäjän mediakäytöstä, digisuhteesta ja sisältömarkkinoinnin keinoista, joilla päättäjään kannattaa nyt vaikuttaa.

Digiluokittelu ryhmittelee päättäjät internetin ja somen käyttöaktiivisuuden mukaan. Se on avuksi päättäjäkohderyhmälle suunnattujen sisältöjen ja kanavien kehittämisessä.

Kilpailuetuna asiakasuskollisuus

Brändi joutuu kamppailemaan asiakkaan suosiosta tänä päivänä aivan uudella tavalla. On kuluttajan aikakausi – tuotteissa ja palveluissa on valinnanvaraa, on uusia kanavia, joista hyödykkeensä hankkia ja ajallisestikin palvelua halutaan 24/7/365.

Globaalin tutkimuksen mukaan päättäjistä 91 % uskoo asiakaskeskeisyyden olevan avain kasvuun – ja samaan aikaan vain 19 % kuluttajista arvioi brändien olevan aidosti asiakaskeskeisiä. Miten erottua positiivisesti ja luoda asiakasuskollisuutta?

Sivut

Tilaa syöte RSS - Uutiskirje