Tarpeiden ja motivaatiotekijöiden ymmärtäminen - NeedScope

Paljasta asiakkaasi tarpeet

Tehokas markkinointi ja vahvan brändin rakentaminen perustuvat kuluttajien eritasoisten tarpeiden ymmärtämiselle ja sen varmistamiselle, että brändi-imagon eri tasot kohtaavat nämä tarpeet johdonmukaisella tavalla.

NeedScopen avulla tunnistat uusia mahdollisuuksia, ja oivallat miten kasvattaa brändin tai tuotteen markkinaosuutta. Luot parempia strategioita, olivatpa ne paikallisia tai globaaleja. NeedScope tuottaa yhtenäisen, vertailukelpoisen viitekehikon brändille eri markkinoilla.

Kuinka voit varmistaa relevantin tunteisiin vetoavan viestinnän kaikissa kosketuspisteissä (touchpoint) ja tuottaa yhdenmukaisen brändikokemuksen?

 

Autamme sinua

 

  • Ymmärtämään tuoteryhmäsi kuluttajia ja olemaan tuoteryhmäsi johtava osaaja.
  • Toimimaan tuoteryhmäsi jatkuvana kehittäjänä.
  • Erottautumaan selkeästi kilpailijoista.
  • Vetoamaan kuluttajien tunteisiin.
  • Puhuttelemaan kuluttajia brändin omalla kielellä.
  • Hyödyntämään tehokkaasti kaikki brändin rakentamisen elementit.
  • Esittäytymään johdonmukaisesti kaikissa kohtaamispisteissä.
  • Rakentamaan yhtenäisen brändimielikuvan varianttien ja alabrändien avulla.
     

Parhaimmillaan brändiä rakennetaan yrityksessä johdonmukaisesti tuotekehityksestä asiakaspalveluun asti.

Maailmassa on monia suosittuja brändejä, mutta vain harvat ja valitut vetävät kuluttajia vastustamattomasti puoleensa. TNS on selvittänyt, mitä vastustamattomaksi brändiksi tuleminen edellyttää - ja miksi on niin tärkeää tulla sellaiseksi.

Lisätietoja Anna Rautio, etunimi.sukunimi@kantar.com