Tietoa tutkimusvastaajille!

Olet täällä

Vastaamalla tutkimuksiin voit vaikuttaa moninaisesti, esimerkiksi tukemaan yhteiskunnallisten asioiden päätöksentekoa, yrityksissä tehtäviin strategisiin ja operatiivisiin päätöksiin tai vaikkapa uuden tuotteen tai palvelun sisältöön liittyviin asioihin.

Tutkimuksiin vastaaminen tehdään nimettömänä ellei vastaaja ole erityisesti antanut suostumusta vastaustiedon eteenpäin antamiselle. Tutkimusdatat eivät sisällä henkilötietoja.

Kantar TNS (Kantar TNS Oy & Kantar TNS Agri Oy) ei milloinkaan tee myynti- tai markkinointitoimenpiteitä tutkimuksiin osallistuville henkilöille.

Ilmoitamme tutkimusten vastaajapalkkioista henkilökohtaisesti kaikille voittajille. Lisäksi julkaisemme suurempien arvontapalkkioiden voittajat ajankohtaisosiossa.

Kantar TNS Oy toimi aikaisemmin nimillä TNS Gallup Oy sekä Suomen Gallup Oy, joka on perustettu vuonna 1945.

Accordion: 
Yksityisyydensuoja Yrityksen tietosuoja ja tietoturva Tutkimusvastaajien tietosuoja ja tietoturva Tiedonkeräysmenetelmät Tutkimusten rekisterilähteet Kysymyksiä ja vastauksia
Yksityisyydensuoja

Vastaajan tietoturva on erittäin tärkeää kaikissa tiedonkeräysmenetelmissä. Kantar TNS noudattaa ESOMARin www.esomar.org sääntöjä, joiden mukaan vastaajan antamat tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä käytetään vain tutkimustarkoituksiin. Tulokset raportoidaan tilastollisina taulukoina ja graafisina esityksinä, joista kenenkään henkilökohtaiset vastaukset tai henkilöllisyys eivät selviä.

Kantar TNS:n lähettämät sähköpostiviestit eivät koskaan sisällä liitetiedostoja ja ovat aina HTML-muodossa. Kantar TNS ei koskaan pyydä sinua lähettämään henkilökohtaisia tietojasi tai vastaamaan kysymyksiin sähköpostilla.

Kantar TNS kunnioittaa yksityisyyttäsi kaikissa tilanteissa. Nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, muut henkilötietosi ja antamasi vastaukset käsitellään yksityisyydensuojan edellyttämällä tavalla.

Kantar TNS:n toimesta tehtyjen markkinatutkimusten tavoitteena on saada tietoa yritysten ja yhteisöjen päätöksenteon tueksi ja parantaa tutkimuksen tilaajan ymmärrystä kohderyhmän tarpeista. Kantar TNS ei milloinkaan tee myynti- tai markkinointitoimenpiteitä tutkimuksiin osallistuville henkilöille.

Tutkimuksiin osallistuminen on aina vapaaehtoista. Kunnioitamme päätöstä olla osallistumatta tutkimukseen.

Yrityksen tietosuoja ja tietoturva

Kantar TNS on vuoden 2018 aikana läpikäynyt laajan 14 kohdan EU tietosuoja (GDPR) käyttöönotto-ohjelman, jolla olemme varmistaneet toimintamme GDPR yhteensopivuuden. Ohjelma on kattanut kaikkien järjestelmien, rekisterien, sidosryhmäyhteistyön (tutkimusvastaajat, henkilökunta, asiakkaat, yhteistyökumppanit, alihankkijat), prosessien sekä tietoturvan läpikäynnin, riskiarvioinnin, toimintatapojen luomisen, koulutuksen ja dokumentoinnin.  

Kantar TNS:n IT-toiminnot on sertifioitu (ISO 27001) ja toiminnassa noudatetaan ISO 9001 ja ISO 20252 -standardeja.

Tutkimusvastaajien tietosuoja ja tietoturva

Tietoturva
1. Vastatessasi Kantar TNS:n tutkimukseen, annat luvan lomakkeella kysyttyjen henkilötietojesi käsittelyyn ja säilytykseen markkinatutkimustarkoituksiin.
2. Henkilötietojasi ei luovuteta eteenpäin. Tutkimuksen tulokset toimitetaan tilaajalle aina niin, ettei niistä voi tunnistaa vastaajan henkilöllisyyttä. Vastaajan henkilöllisyys voidaan paljastaa tilaajalle vain vastaajan erikseen, tutkimuksen yhteydessä antamalla suostumuksella.
3. Palkkioiden toimittamiseen tarvittavat henkilötiedot kuten nimi ja osoite, voidaan toimittaa Kantar TNS:n yhteistyökumppanille, esimerkiksi Presentcard.fi:lle, palkkioiden toimittamista varten.
4. Kantar TNS:llä olevat tiedot on asianmukaisesti suojattu asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Suojaus on järjestetty teknisesti, hallinnollisesti, sähköisesti sekä tietoturvatoimintojen osalta turvaamaan kaikkia antamiasi tietoja.

Henkilötietojen siirtäminen
5. Henkilötietoja ei siirretä EU:n talousalueen ulkopuolelle.

Evästeet
6. Tutkimuslomakkeilla voidaan käyttää evästeitä (cookies) mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin. Evästeitä käytetään tutkimusten parantamiseksi. Palvelun käyttäjän evästetunnistetietoja ei voida yhdistää käyttäjän henkilö- tai yhteystietoihin. Evästeet eivät mahdollista käyttäjän päätelaitteella olevien tietojen tarkastelua tai kopioimista. Jos et halua vastaanottaa evästeitä tai haluat ilmoituksen silloin, kun niitä ollaan siirtämässä koneellesi, voit tehdä selaimeesi sellaisen asetuksen, mikäli selaimesi sen mahdollistaa. Evästeiden vastaanoton kieltäminen voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta eikä ole suositeltavaa.

Muuta
7. Tutkimuksessa annetut tiedot säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen mielipide- ja markkinatutkimusprojektien hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan, ellei laista ja asetuksista muuta aiheudu.
8. Kantar TNS voi milloin tahansa myöskin ilman etukäteisilmoitusta muuttaa näitä käyttöehtoja sekä muuttaa ja muunnella tämän sivuston sisältöä taikka estää pääsyn tälle sivustolle.

Tiedonkeräysmenetelmät

Puhelinhaastattelut
Puhelinhaastattelukeskuksemme sijaitsee Espoossa. Puhelinhaastatteluja tehdään pääosin mobiililiittymiin, yksityishenkilöille ja yrityksiin sekä iltaisin että päiväsaikaan. Suurimpia puhelinhaastattelututkimuksiamme ovat viikoittainen Catibus-tutkimus, Eurobarometri-tutkimukset, media-alantutkimukset sekä maatalousalan tutkimukset.

Internet-tutkimukset
Internet-tiedonkeräys on suurin tiedonkeräysmenetelmämme. Säännöllisiä tutkimuskierroksia teemme Gallup Forum-paneelilla, sen lisäksi toteutamme vuosittain satoja kuluttajiin tai yrityksiin kohdentuvia internet-tutkimuksia.

Henkilökohtaiset haastattelut
Henkilökohtaiset haastattelut toteutetaan tableteilla tai perinteiseen tyyliin paperilomakkeilla. Koulutetut haastattelijamme kiertävät haastattelemassa suomalaisia heidän kodeissaan tai tekevät haastatteluja keskitetysti esimerkiksi suurissa liikekeskuksissa. Suurin tekemämme henkilökohtainen haastattelukenttä on Eurobarometri-tutkimus http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm

Muut tiedonkeräystavat
Keräämme tietoja myös perinteisellä kirjetiedustelulla, testiasioinneilla (Mystery Shopping) sekä kvalitatiivisilla tiedonkeräysmenetelmillä.

Tutkimusten rekisterilähteet

Tutkimusten yhteydessä ilmoitamme aina mistä olemme saaneet yhteystiedot (rekisterilähde). Pääsääntöisesti rekisterit eivät ole meidän hallinnoimia, joten voimme poistaa yhteystiedot yksittäisestä tutkimuksesta, mutta emme itse rekisteristä.

Yleisimmät rekisterilähteemme ovat

Kysymyksiä ja vastauksia

Mistä olette saaneet yhteystietoni?
Emme itse ylläpidä yhteystietoja, kaikki yhteystiedot saamme muiden tahojen ylläpitämistä rekistereistä. Haastattelija ilmoittaa kysyttäessä kunkin tutkimuksen rekisterilähteen. 

Kuinka voin poistaa yhteystietoni?
Voimme poistaa yhteystietonne kyseisestä tutkimuksesta, mutta emme voi täältä käsin tehdä rekisteritietojen poistoja, mutta voitte olla suoraan yhteydessä rekisterinpitäjään. Haastattelija ilmoittaa kysyttäessä kunkin tutkimuksen rekisterilähteen.  

Kuinka voin jatkossa estää Kantarin puhelinhaastattelut?
Pyynnöstänne voimme lisätä nimenne puhelinkieltorekisteriimme, tämä estää jatkossa tekemämme puhelinhaastattelut teille.

Mitä tietoa teillä on minusta (liittyen tähän tutkimukseen)?
Käytössämme on vain kyseiseen tutkimukseen liittyvät yhteystietonne, kuten nimi ja  puhelinnumero.

Kuinka varmistatte ettei henkilöllisyyteni paljastu tutkimuksen toteuttajille?
Yhteystietojanne ei koskaan yhdistetä antamiinne vastauksiin (ellette erityisesti anna siihen lupaa), joten käsiteltävistä tutkimusdatoista yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa.

Mistä saan lisää tietoa yrityksenne käyttämistä rekistereistä ja tietosuojasta?
Lisätietoa löytyy Kantar TNS Oy:n kotisivuilta, ’Tietoa tutkimusvastaajille

Haluan tietää mitä rekisteritietoa Kantar TNS:llä on minusta?
Tarkistuspyyntö tulee esittää kirjallisesti/sähköisesti. Ohjeet löytyvät Kantar TNS Oy:n kotisivuilla,  ’Tietoa tutkimusvastaajille’  kohdista Tietosuojaseloste sekä osiosta Kantar TNS Agri Oy.