Uutiset ja lehdistötiedotteet - 2015

Uutiskirje

Onko tuloksilla kiire vai askarruttaako ainoastaan muutama liiketoiminnan kannalta kriittinen kysymys?


Uutiskirje

Tyypillinen suomalainen mediankäyttäjä istuu yksin sohvalla oman kotinsa turvassa ja katsoo maailmaa netin kautta.


Uutiskirje

Keskimäärin suomalainen käyttää säännöllisesti noin kolmea päivittäistavarakauppaketjua.


Uutiskirje

Digitaalinen mainonta on kasvanut Suomessa kuluvana vuonna yleisestä mediamainonnan laskusta ja taloudellisesta taantumasta huolimatta.


Uutiskirje

TNS Gallup tutki nyt ensimmäistä kertaa vuosittaisessa yritysten maine- ja vastuullisuustutkimuksessa myös terveyspalveluja tarjoavia yrityksiä.


Uutiskirje

Printtimedian näkökulmasta erityisesti digitaalisen lukemisen ja painetun lukemisen mittareiden yhdistäminen herättää kysymyksiä.


Uutiskirje

Monikanavaisuus on 2010-luvun teema: Niiden yritysten, jotka hallitsevat suvereenisti sekä verkko- että kivijalkakaupan, voidaan ennakoida menestyvän tulevaisuudessa muita paremmin.


Uutiskirje

Suomalaiset käyttävät sosiaalista mediaa reilusti vähemmän muihin Pohjoismaihin verrattuna, kertoo juuri julkaistu TNS:n Connected Life -tutkimus.


Uutiskirje

Kesälomat päättyvät, koulut alkavat ja lapsiperheiden aikataulutettu arki pyörähtää käyntiin.


Uutiskirje

Tämän päivän nuoret eli Z-sukupolvi eroaa vanhemmista ikäluokista siinä, että he ovat kasvaneet tekniikan ympäröimänä.


Uutiskirje

Discover how your consumers are currently connected within today's digital environment.