Uutiset ja lehdistötiedotteet - toukokuu 2017

Lehdistötiedote

Suomalaisista noin joka neljäs on ruuan edelläkävijäkuluttaja, mutta vain osa heistä on todellisia vaikuttajakuluttajia eli Foodrunnereita.


Ajankohtaista

Food & Talk -seminaari kokoaa yhteen ruoan ammattilaisten vaikuttajaverkoston Helsingin Kattilahalliin. Tapahtumassa julkistetaan Kantar TNS:n Foodrunners 2017 -tutkimus.


Lehdistötiedote

Tammi-maaliskuussa 2017 mediamainonnan määrä laski -2,6 % suhteessa vuoden 2016 vastaavaan aikaan.


Uutiskirje

Kuluttajan mediapäivä on pirstaleinen.


Uutiskirje

Työelämästä syrjäytyneestä nuoremmasta polvesta piirtyy esille kuva, joka osittain tukee stereotypioita, mutta toisaalta kertoo heidän asenteidensa


Ajankohtaista

Ovatko suomalaiset ennakkoluuloisia kuluttajia? Kulkeeko suomalainen kuluttaja massan mukana?