Energian toimitusvarmuus rakentaa luottamusta energia-alaan

Luottamus energia-alan hinnoitteluun on heikkoa, mutta energian toimitusvarmuuteen luotetaan yleisesti. Alkuvuoden siirtohinnoittelukeskustelu todennäköisesti lisäsi negatiivista suhtautumista energia-alaan. Uutisoinnissa jäi kuitenkin usein mainitsematta korotusten tärkein syy, vuoden 2011 Tapani- ja Hannu-myrskyt. Myrskyt aiheuttivat jopa 10 päivän sähkökatkoksia. Osittain tämän seurauksena vuonna 2013 tuli voimaan uusi sähkömarkkinalaki, jonka yhtenä tarkoituksena on varautua niin, että jatkossa myös isojen myrskyjen jälkeen sähköyhtiöt pystyvät toimittamaan sähköä.

Noin puolet TNS Energiabarometriin vastanneista on sitä mieltä, etteivät poliitikot huomioi kuluttajien kiinnostusta energiakysymyksiin.

Omaa sähköä tuottaa 3 % kotitalouksista

Uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä käytetään neljäsosassa kotitalouksista. Energian tuotantomenetelmistä mieluisimpia ovat aurinkosähkö, vesivoima ja tuulivoima. Reilu kolmannes sähköasioista päättävistä on kiinnostunut tuottamaan itse sähköä käyttöönsä . Tällä hetkellä omaa sähköä tuottaa 3 % kotitalouksista. ”Kun tällainen tuotanto alkaa olla laajamittaista, ei sähköenergiajärjestelmän oma säätökyky enää riitä verkon tehotasapainon ylläpitämiseen, vaan joustoa on haettava myös kuorman puolelta. Asiakkaiden on siis ryhdyttävä aktiiviksi ja tiedostaviksi oman energiankäyttönsä ja sen ohjattavuuden suhteen”, kertoo Aalto Yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun professori Matti Lehtonen.

Kotitalouksien sähköasioista päättävät suhtautuvat kriittisesti energia-alan pyrkimyksiin ratkaista ilmasto-ongelmia tai sen myönteiseen vaikutukseen lähiympäristössä.

Puolet sähkösopimuksista päättävistä ei ole koskaan vaihtanut sähköyhtiötä

Sähköyhtiöiden kilpailuttaminen tuli mahdolliseksi vuonna 1995. Tähän mennessä sähkösopimuksista päättävistä puolet on joskus vaihtanut sähköyhtiötä. Suomalaiset ovat siis vielä melko perinteisiä, mitä tulee sähköyhtiön valintaan - tapa ja tottumus määrittelevät sähkölaskun lähettäjän.

Viimeisten 12 kuukauden aikana sähköyhtiötä vaihtaneista puolet kävi internetin hintavertailusivustoilla. ”Yllättävän moni käyttää sähkön hintavertailussa kaupallisia vertailusivustoja, vaikka Energiavirasto julkaisee valtion virallisen listan sähkösopimusten hinnoista”, toteaaTNS Gallupin asiakasjohtaja Leena Koponen. Yleisimmin käytettyjä vertailusivustoja olivat Energiaviraston sahkonhinta.fi, Sanoma Median sahkovertailu.fi sekä Energy Brokers Finlandin kilpailuttaja.fi. Sähköyhtiötä vaihtaneet kertoivat, että sivustot olivat hyödyllisiä ja niillä oli vaikutus lopullisen sähköyhtiön valintaan.

TNS Energiabarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa

TNS Energiabarometrin tuloksena syntyy läpileikkaus energia-alan tilasta sähköasioista päättävien kuluttajien näkökulmasta. Samankaltaiset katsaukset ovat saatavissa myös Ruotsista ja Norjasta. Tutkimus tarjoaa tietoa Suomen sähkömarkkinoista paljastaen sähköyhtiöiden vallitsevan kilpailutilanteen markkinaosuuksineen ja brändien vetovoimaisuudet sekä kunkin yrityksen kasvumahdollisuudet ja riskit. Kohderyhmänä on kotitalouden sähköasioista päättävät vähintään 18-vuotiaat mannersuomalaiset. Vastaajia on 1500.

 

Lisätietoja

Leena Koponen, Client Director
Puh. (09) 6135 0594
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Lehdistötiedote