Kantar Café Online 29.4.2020

Kuluttajien muuttunut mediakäyttö ja brändien mainonta kriisiaikana

Mitä: Kantar Café Online
Missä: ON24
Milloin: keskiviikkona 29.4.2020 klo 10-10.30

Miten kuluttajien mediakäyttö on muuttunut, kun liikkumisen mahdollisuudet ovat vähentyneet ja olemme enemmän kotona?

Brändien tulee mainostaa ja pysyä kuluttajien mielessä myös nyt, jotta toipuminen kriisistä olisi mahdollisimman nopeaa. Kanavien online-käytön lisäännyttyä digitaalisen kohdentamisen kyvykkyys nousee keskiöön. Moni pohtii, millaista mainontaa tällaisena aikana voi tehdä ja mitä brändin tulisi tehdä.

Moni pohtii, millaista mainontaa brändi voi tällaisena aikana tehdä. Kuluttajat odottavat brändien tuovan mainonnassa esille, kuinka ne voivat olla tukena arjessa. Tämän lisäksi mainonnan toivotaan viestivän positiivisista näkökulmista kriisin aikana. Nykyhetkeen suhtaudutaan erityisen emotionaalisesti, joten mainonnan testaaminen korostuu. Vaaditaan tarkkuutta, kuinka kuluttajille viestitään tänä aikana brändille sopivalla tavalla.

Toteutamme laajaa globaalia tutkimussarjaa kuluttajien emootioista, asenteista, käyttäytymisestä ja odotuksista pandemian aikana. Yli 60 maassa tehtävä tutkimus antaa hyvän näkymän siihen, mitä etenemisaallon eri vaiheissa kullakin markkinalla tapahtuu. Maat, jotka tulevat niin sanotusti jälkijunassa, kuten Suomi, pystyvät paremmin ennakoimaan tulevaa.

 

Ilmoittaudu webinaariin tai katso tallenne >

 

 

Kategoria: 
Ajankohtaista