Kantar Café Online 15.4.2020

Kuluttajien selviytymisstrategiat ja brändien tuki kuluttajien erilaisiin emotionaalisiin tarpeisiin

Mitä: Kantar Café Online
Missä: ON24
Milloin: keskiviikkona 15.4.2020 klo 10-10.30

Mitkä ovat kuluttajien selviytymisstrategiat globaalin kriisin keskellä? Kantar on tutkinut useiden kriisien aikaan kuluttajien emootiota, tarpeita ja käyttäytymistä kansainvälisesti. Olemme pystyneet tunnistamaan kuluttajien selviytymisstrategioita emotionaalisella ulottuvuudella. Tässä webinaarissa valotamme näitä löydöksiä COVID-19-kriisiin liittyen.

Brändi voi tarjota ensiarvoista tukea kuluttajan tarpeisiin - emotionaalisten tarpeiden huomioiminen on erityisen oleellista poikkeustilanteissa. Voidakseen olla tukena merkityksellisellä ja relevantilla tavalla, yritysten tulee ymmärtää kuluttajien erilaisia selviytymisstrategioita. Luottamuksen merkitys korostuu kriisin keskellä ja kunkin brändin on löydettävä oma luonteva tapa toimia. Sama tapa ja tyyli ei sovi jokaiselle brändille ja yritykselle.

Toteutamme parhaillaan laajaa globaalia tutkimusta kuluttajien emootioista, asenteista, käyttäytymisestä ja odotuksista pandemian aikana. Yli 60 maassa tehtävä tutkimus antaa hyvän näkymän siihen, mitä etenemisaallon eri vaiheissa kullakin markkinalla tapahtuu. Maat, jotka tulevat niin sanotusti jälkijunassa, kuten Suomi, pystyvät paremmin ennakoimaan tulevaa. Kuulet myös näistä tuloksista webinaarissa.

 

Ilmoittaudu webinaariin tai katso tallenne >

 

 

Kategoria: 
Ajankohtaista