Kuluttajat ovat valmiita sähkönjoustotalkoisiin

Yli puolet sähköasiakkaista on kiinnostunut joustamaan sähkön kulutuksessa ja jo nyt 10 % joustaa omassa sähkönkulutuksessaan. Motiivina joustoon on tietenkin hinta, mutta myös ekologisuus. Jopa puolet suomalaisista on valmis tekemään elämäntapamuutoksia ympäristön suojelemiseksi*). Kulutuksen joustosta ovat kiinnostuneet eniten omakotitaloissa asuvat ja korkeammin koulutetut.

Yleisin joustokeino tällä hetkellä on kodinkoneiden käytön siirtäminen edullisempaan ajankohtaan. Sähköllä kotinsa lämmittävistä kolmannes siirtää lämminvesivaraajan lämmitystä jo nyt. Muita joustokeinoja ovat mm. lamppujen sammuttaminen, energiansäästölamppujen käyttö ja kodin lämpötilan laskeminen. Viidennes sähköasiakkaista olisi joustosta kiinnostunut, mutta kokee, ettei heillä ole mahdollisuuksia joustoon.

Uusiutuvan energian käytössä Suomi kuuluu EU-maiden kärkijoukkoon. Tarjonnan kasvun myötä uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä käyttää jo neljäsosa kotitalouksista. Myös uusiutuvan energian tuottaminen kiinnostaa. Lähes puolet on kiinnostunut tuottamaan käyttämäänsä sähköä itse, mutta vasta 2 % kotitalouksista on ryhtynyt tuottamaan sähköä. Pörssisähköä käyttää 15 % kotitalouksista.

Entä mitä palvelua kuluttaja odottaa sähköyhtiöltä – somea, puhelinta vai perinteisiä kirjeitä? Sähköyhtiöiden palvelukanavista tärkein on sähköinen asiakaspalvelu. Sähköyhtiöltä yhteydenottoja toivotaan sähköpostitse. Sähköasiakkaat ovat mieluiten yhteydessä sähköyhtiöön sähköpostilla ja puhelimella. Kantar TNS:n Energiabarometritutkimuksessa sähköyhtiöiden sähköisistä asiakaspalveluista 67 % vastasi jokaiseen lähetettyyn sähköpostiviestiin. Keskimääräinen vastausaika oli 11:07 tuntia, nopein yhtiö vastasi keskimäärin tunnissa ja hitain yhtiö vastasi keskimäärin 55 tunnissa.

Vaikka media uutisoi aktiivisesti uusiutuvasta energiasta, energiainnovaatioista ja älykkäistä sähkömittareista, eivät sähkömarkkinat edelleenkään kiinnosta suurta yleisöä. Sähköyhtiöiden asiakassuhteiden lujuus on yleisesti ottaen heikkoa. Kotitalouksien isoimpia sähköistäjiä ovat Fortum, Helen, Vattenfall ja Loiste. Näistä yhtiöistä vahvimmat asiakassuhteet on Helenillä. Helenin asiakkaat myös suosittelevat omaa sähköyhtiötään todennäköisemmin kuin muiden isojen sähköyhtiöiden asiakkaat.

Tutkimme Energiabarometrissa sähkömarkkinoita neljä kertaa vuodessa. TNS Energiabarometri paljastaa sähköasioista päättävien kuluttajien näkemykset ajankohtaisista energia-alan kysymyksistä. Mittaamme sähkömarkkinoiden markkinaosuuksia, sähköasiakkaiden käyttäytymisestä energia-asioissa sekä aktiivisuutta vaihtaa sähköyhtiötä. Kerromme myös yhtiöiden asiakassuhteiden lujuudesta, asiakaspalvelun laadusta ja sähköasiakkaille mieluisimmista asiointikanavista. Tutkimuksen kohderyhmä on kotitalouden sähköasioista päättävät vähintään 18-vuotiaat mannersuomalaiset. Vastaajia on 1500 neljä kertaa vuodessa. Samankaltaiset markkinakatsaukset ovat saatavissa myös Ruotsista ja Norjasta.

*)TNS Mind-palvelukokonaisuus tarjoaa yritysten päätöksenteon tueksi syvällistä kuluttaja- ja päättäjäkohderyhmäymmärrystä. Laajat Mind-tietopankkimme sisältävät mm. kuluttaja- ja päättäjäkäyttäytymiseen vaikuttavat ilmiöt, asenteet, brändimielikuvat, preferenssit ja ostokäyttäytymisen. Tietopankeista löytyvät myös digitaalisuuteen, kanta-asiakasohjelmiin, median käyttöön ja lifestyleen liittyvät käyttäytymistä selittävät tekijät. TNS Mindia voidaan hyödyntää monipuolisesti mm. analyyseinä, raportteina, konsultointina tai dataintegraatioina.

 

Lisätietoja

Maritta Palvas
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

 

Kategoria: 
Uutiskirje