Kuluttamisen uusi syke - älykästä nuukailua ja sohvaperunaelämää

Älykäs nuukuus on uusi normaali kuluttajakäyttäytymisessä. Suomalaiset kuluttajat miettivät yhä tarkemmin, mihin rahansa käyttävät, missä säästävät ja mihin panostavat. Vahvin väylä kuluttajan sydämeen on edullinen hinta ja tarjoukset, niitä etsii aktiivisesti jo 39 % suomalaisista.

Älykäs nuukuus

Enemmistö suomalaista hakee ostoksissaan hyviä löytöjä. Vaikka kyse on usein hinnasta, kyse on myös tunteesta. Suomalaisten asenteita, käyttäytymistä ja ilmiöitä luotaava TNS Monitor Suomi 2015 –tutkimus nostaa vahvimmiksi asennemuutoksiksi oman parhaan elämän rakentamisen, yksilöllisen kuluttamisen ja täsmämaterialismin.

Talouden taantuma ja täsmämaterialismin vakiintuminen ovat aktivoineet kuluttajissa tiedostavuutta ja halua olla osaava ostaja. Kuluttajien syke on pysyvästi nyt matalammalla tasolla. Rahaa kyllä halutaan lisää, mutta sitä ei haluta käyttää - rahat säästetään. Osaavasta kuluttajuudesta on tullut normi. Tämä näkyy mm. alentuneessa halussa ostaa parasta.

On kuitenkin jotain, mihin panostetaan – mobiiliin liittyvissä tuotteissa halutaan premiumia. Jo yli puolet haluaa parhaan mobiililaitteen ja joka kolmas parhaan nettiyhteyden, mihin hänellä vain on varaa.

Täsmämaterialismi ja digielämä vahvistavat myös suomalaisten ”suojautuvaa” elämää. Omat kotoisat kuplat –ilmiö nousee edelleen, mikä näkyy mm. siinä, että kotipesässä chillailu kasvaa myös nuorilla. Seurauksena on yleisesti elämäntyyli, jossa ykköstavoitteena elämässä on hyvä arki.

Hyvässä arjessa ajan viettäminen yksin on nousussa, samoin TV:n katselu. Netti onkin yhä suurempi aikasyöppö ja digitaalisesti aktiivisten määrä kasvaa vauhdilla. Netti tuo helposti kaiken kotisohvalle, niin hintavertailusivustot, nettikaupat kuin mediankin. Kotisohvan ajanvietteistä suosituin on kuitenkin television katselu sekä miehillä että naisilla.

Meistä on taantuman ja digitalisaation myötä sukeutunut sohvaperunoita, joille koti on turvasatama ja jossa saatavillamme on netin kautta koko maailma, etenkin viihde. Sohvalla löhöily, aina kun siihen on mahdollisuus, houkuttaa 60 % suomalaisista. Jo 70 % suomalaisista pitää paljon siitä, että voi uppoutua viihteen maailmaan unohtaen hetkeksi arjen. Jo 60 % kokee, että media on läsnä heidän elämässään 24/7. Mediaa pääasiassa mobiilisti käyttäviäkin on jo 26 %.

Lisätietoja:
Tarja Pentilä, yksikönjohtaja Consumer & Shopper Insight & Digital
puh. 040 516 3799
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

TNS Gallup on tutkinut suomalaisten arvoja ja asenteita jo 40 vuotta, vuoden 1975 ensimmäisestä Monitor tutkimuksesta lähtien. Monitor -tutkimuskokonaisuus on syväluotaus suomalaisten käyttäytymisen ajureihin ja suuriin ilmiöihin. Asennemaiseman muutoksen ohella Monitor mittaa kuluttamiseen, mediakäyttöön ja ruokaan liittyviä trendejä ja muutossuuntia. Monitor Suomi Ilmiöt (entinen RISC Monitor) on ohjelman pääraportti ja kertoo tarkat tiedot suomalaisten asenteista sekä ajankohtaisimmista ilmiöistä. Ohjelman analyysit pohjautuvat maalis-kesäkuussa 2015 TNS Gallupin Gallup Forum -internetpaneelissa kerättyyn Suomen 18-75 -vuotiasta väestöä edustavaan laajaan 7821 vastaajan tutkimusaineistoon.

Kategoria: 
Lehdistötiedote