Mainospanostusten lasku näkyy verkkokaupassa

Verkkokauppa on voimakkaasti yleistynyt Suomessa tavoittaen yhä laajemman käyttäjäkunnan ja laajentuen yhä uusille toimialueille. 75 % suomalaisista on jo kokemusta verkko-ostamisesta. Taloudellisesti haasteellinen kulunut vuosi on näyttänyt kuitenkin sen, että pelkkä verkkokaupan olemassaolo ei riitä asiakkaiden houkuttelemiseen, vaan verkkokauppojen on aktivoiduttava kaikilla tavoin ostovirtojen ohjaamiseksi oman verkkokaupan pariin.

Pitkään verkossa aktiivisesti toimineet kaupat pitävät paikkansa edelleen tunnetuimpien verkkokauppojen joukossa. Tunnetuimmat verkkokaupat ovat vahvan verkkobrändin omaavat NetAnttila ja Verkkokauppa.com. Heikot mainospanostukset heijastuvat kuitenkin verkkokauppojen tunnettuuteen ja erittäin moni verkkokauppatoimija tunnetaan nyt aiempaa huonommin.

Ulkomaisten verkkokauppojen esiinmarssi
Verkkokauppojen tarjonta on kasvanut Suomessa viime vuosina voimakkaasti. Ulkomaisten uusien toimijoiden lisäksi kilpailukentällä ovat aktivoituneet myös kotimaiset perinteisen kivijalkakaupan toimijat. Lisääntynyt kilpailu pitää monella toimialalla markkinaosuudet melko pieninä, mutta oma osuutensa on vuoden aikana verkkokauppatoimijoiden merkittävästi vähentyneillä mediamainospanostuksilla.

Kotimaisten toimijoiden pienentyneet panostukset ovat tarjonneet mahdollisuuden ulkomaisille toimijoille. Selkein esimerkki tästä on Zalando, jonka vuoden aikana tekemät isot mainospanostukset ovat nostaneet sen top 10 tunnetuimman verkkokaupan joukkoon. Ulkomaiset verkkokaupat ovat saavuttamassa myös uudenlaista jalansijaa, sillä yhä useampi verkkokauppaostaja ostaa ulkomaisesta verkkokaupasta jonkun muun syyn kuin edullisen hinnan vuoksi.

Kyseiset tiedot selviävät TNS Gallupin kesäkuussa valmistuvasta Online Shopping 2013 -tutkimuksesta. Online Shopping on laaja tutkimus suomalaisten verkko-ostamisesta. Aihealueina ovat mm. verkkokauppojen tunnettuus, asiointi, eri tuoteryhmät, maksu- ja jakelutavat, asiakaskokemukset sekä -tyytyväisyys. Tutkimus toteutetaan vuosittain ja jokaisella tutkimuskierroksella haastatellaan noin 1000 suomalaista 15-64-vuotiasta internetin käyttäjää.

Lisätietoja
Reeta Sutinen, tutkimuspäällikkö, puh (09) 6135 0507
Nina Frosterus, tutkimuspäällikkö, puh (09) 6135 0653

etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Lehdistötiedote