Mediamainonta laski -1,9 % vuoden 2019 kolmannella kvartaalilla

Heinä-syyskuussa 2019 mediamainonnan määrä laski -1,9 % suhteessa vuoden 2018 vastaavaan aikaan. Investoinnit mediamainontaan olivat vuoden kolmannen kvartaalin aikana noin 191 milj. €. Tiedot perustuvat Kantar Ad Intelligencen vertailukelpoisella mediavalikoimalla toteutettuun mediaseurantaan.

Mediamainonta mukaan lukien some- ja hakumainonta Q3/2019

Täydennettäessä Kantarin kuukausittaista mediamainonnan seurantaa IAB Finlandin keräämillä hakusana- ja sosiaalisen median panostuksilla, mediamainonnan määrä oli vuoden kolmannella kvartaalilla 255 milj. €. Investoinnit kasvoivat 0,7 % vuoden 2018 kolmanteen kvartaaliin verrattuna.

Tässä kuvassa mediamainonnan jakautumista eri kanaviin on esitetty ns. perinteisellä mediaryhmäjaolla, joka on tarpeen erityisesti trendien seurannan ja kansainvälisen vertailun takia. Kantar julkaisee perinteisen mediaryhmäjaon ohella vaihtoehtoisen mediaryhmittelyn, jossa on laskettu yhteen perinteisten ja digitaalisten medioiden mainospanostukset. Vaihtoehtoinen tarkastelu medioiden markkinaosuuksista sisältyy tiedotteeseen. Lue tiedote kokonaisuudessaan täältä (pdf).

 

Lisätietoja:
Minna Rantanen / puh. +358 40 718 1066 / etunimi.sukunimi@kantar.com

Kantar TNS toimii yli 90 maassa ja on yksi suurimmista markkinatutkimusyrityksistä maailmassa. Tarjoamme yrityksille näkemyksiä päätöksenteon tueksi ja kasvun ajureiksi. Autamme innovoinnin, brändinhallinnan, markkinointiviestinnän, ostokäyttäytymisen ja asiakashallinnan alueilla asiakkaitamme tunnistamaan ja optimoimaan kasvun mahdollisuudet. Olemme osa Kantaria, joka kuuluu maailman johtaviin dataa, näkemystä ja konsultointia tarjoaviin yrityksiin.

Kategoria: 
Ajankohtaista