Mediamainonta kasvoi 4,6% vuoden 2019 toisella kvartaalilla

Huhti-kesäkuussa 2019 mediamainonnan määrä kasvoi +4,6 % suhteessa vuoden 2018 vastaavaan aikaan. Investoinnit mediamainontaan olivat vuoden toisen kvartaalin aikana noin 247milj. €. Tiedot perustuvat Kantar Ad Intelligencen vertailukelpoisella mediavalikoimalla toteutettuun mediaseurantaan.

Mediamainonta mukaan lukien some- ja hakumainonta Q2/2019

Täydennettäessä Kantarin kuukausittaista mediamainonnan seurantaa IAB Finlandin keräämillä hakusana- ja sosiaalisen median panostuksilla, mediamainonnan määrä oli vuoden toisella kvartaalilla 319 milj. €. Investoinnit kasvoivat 8 % vuoden 2018 toiseen kvartaaliin verrattuna.

Tässä kuvassa mediamainonnan jakautumista eri kanaviin on esitetty ns. perinteisellä mediaryhmäjaolla, joka on tarpeen erityisesti trendien seurannan ja kansainvälisen vertailun takia. Kantar julkaisee perinteisen mediaryhmäjaon ohella vaihtoehtoisen mediaryhmittelyn, jossa on laskettu yhteen perinteisten ja digitaalisten medioiden mainospanostukset. Vaihtoehtoinen tarkastelu medioiden markkinaosuuksista on nyt sisällytetty tähän tiedotteeseen. 

Lue tiedote kokonaisuudessaan täältä (pdf).

 

Lisätietoja:
Minna Rantanen / puh. +358 40 718 1066 / etunimi.sukunimi@kantar.com

Kantar TNS toimii yli 90 maassa ja on yksi suurimmista markkinatutkimusyrityksistä maailmassa. Tarjoamme yrityksille näkemyksiä päätöksenteon tueksi ja kasvun ajureiksi. Autamme innovoinnin, brändinhallinnan, markkinointiviestinnän, ostokäyttäytymisen ja asiakashallinnan alueilla asiakkaitamme tunnistamaan ja optimoimaan kasvun mahdollisuudet. Olemme osa Kantaria, joka kuuluu maailman johtaviin dataa, näkemystä ja konsultointia tarjoaviin yrityksiin.

Kategoria: 
Ajankohtaista