Mediamainonnan määrä laski -3 % vuoden ensimmäisellä kvartaalilla

Vuoden ensimmäisellä kvartaalilla investoinnit mediamainontaan olivat noin 267 milj. €. Laskua vuoden 2020 vastaavaan aikaan verrattuna oli -3%. Mediaryhmistä vain verkkomainonta oli kasvusuuntainen. Eniten laski elokuvamainonta, joka oli pysähdyksissä lähes kokonaan. 

Tarkasteltaessa vain Kantarin kuukausittaisessa seurannassa olevia medioita, toimialoista mainontaansa lisäsivät vain telepalvelujen ja vähittäiskaupan mainostajat. Työpaikkojen ilmoittelu laski -1,1 % verrattuna vuoden 2020 ensimmäiseen kvartaaliin. 

Suurimmat mainostajat vuoden ensimmäisellä kvartaalilla olivat K-Citymarket, Lidl, Elisa, Valio ja K-Supermarket.

Vaikuttajamarkkinoinnin määrä Suomessa oli arviolta noin 27,9 milj. € vuonna 2020. Arvio on tehty nyt ensimmäistä kertaa ja perustuu Kantarin ja IAB Finlandin yhdessä tekemän selvitykseen. Vaikuttajamarkkinoinnin määrä ei sisälly kokonaismediamainonnan määrään eikä ole vertailukelpoinen muiden mediaryhmien kanssa.

Lue tiedote kokonaisuudessaan

 

 

 

Lisätietoja
Kantar TNS Oy, Minna Rantanen, Insight Director, +358 40 718 1066, minna.rantanen(a)kantar.com
IAB Finland, Pasi Raassina, Toiminnanjohtaja, +358 40 575 3726, pasi.raassina(a)iab.com

Kantar julkaisee yhteistyössä IAB Finlandin kanssa tiedotteen mediamainonnan määrästä kvartaaleittain. Katsaus perustuu Kantarin kuukausittaista seurantaa laajempaan otokseen. Tiedot perustuvat Kantarin kuukausittaisessa seurannassa olevien medioiden sekä IAB Finlandin selvittämään some- ja hakumainonnan määrään. Lukujen laskennassa on käytetty vertailukelpoista mediavalikoimaa. Medialuettelo: www.kantar.fi/uutiset/mediamainonnan-muutokset

IAB Finland on päivittänyt haku- ja somemainonnan estimaattien takana olevaa tiedonkeruumenetelmää. Muutosprosentit on laskettu vertailukelpoisella laskentatavalla.

Kategoria: 
Lehdistötiedote