Mediamainonta laski -2,3 % vuoden 2018 ensimmäisellä kvartaalilla

Tammi-maaliskuussa 2018 mediamainonnan määrä laski -2,3 % suhteessa vuoden 2017 vastaavaan aikaan. Investoinnit mediamainontaan olivat vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana noin 211 milj. €. Tiedot perustuvat Kantar TNS:n Ad Intelligencen vertailukelpoisella mediavalikoimalla toteutettuun mediaseurantaan.

Mediamainonta mukaan lukien some- ja hakumainonta Q1/2018

IAB Finland kerää haku-, Facebook- ja YouTube-mainonnan tiedot kvartaaleittain. Täydennettäessä Kantar TNS:n kuukausittaista mediamainonnan seurantaa IAB keräämillä panostuksilla oli mainonnan määrä vuoden ensimmäisellä kvartaalilla 268 milj. €. Kasvua oli 3,3% vuoden 2017 ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna. Hakumainonnan määrä kasvoi 25 % ja mainonta sosiaalisissa medioissa peräti 44 %.

Mediamainonnan jakautumista eri kanaviin on esitetty ns. perinteisellä mediaryhmäjaolla, joka on tarpeen erityisesti trendien seurannan ja kansainvälisen vertailun takia.

Tiedote kokonaisuudessaan pdf-tiedostona >

Toukokuussa 2017 Kantar TNS Finland toi markkinoille perinteisen mediaryhmäjaon rinnalle vaihtoehdon mediaryhmien markkinaosuuksien esittämiseen. Mediamainonnan jakautuminen uudella tavalla saadaan laskemalla yhteen perinteisten ja digitaalisten medioiden mainospanostukset. Vaihtoehtoinen tarkastelu mediabrändien markkinaosuuksista www.tns-gallup.fi/uutiset

 

Lisätietoja

Marja Honkaniemi, puh. +358 40 503 0632 ja Minna Rantanen, puh. +358 40 718 1066
etunimi.sukunimi@kantar.com

 

Kategoria: 
Lehdistötiedote