Mediamainonta laski -0,6 % vuoden 2018 kolmannella kvartaalilla

Heinä-syyskuussa 2018 mediamainonnan määrä laski -0,6 % suhteessa vuoden 2017 vastaavaan aikaan. Investoinnit mediamainontaan olivat vuoden kolmannen kvartaalin aikana noin 195 milj. €. Tiedot perustuvat Kantar TNS:n Ad Intelligencen vertailukelpoisella mediavalikoimalla toteutettuun mediaseurantaan.

Mediamainonta mukaan lukien some- ja hakumainonta Q3/2018
IAB Finland kerää haku-, Facebook- ja YouTube-mainonnan tiedot kvartaaleittain. Täydennettäessä Kantar TNS:n kuukausittaista mediamainonnan seurantaa IAB:n keräämillä panostuksilla oli mainonnan määrä vuoden kolmannella kvartaalilla 253 milj. €. Kasvua oli noin 6 % vuoden 2017 kolmanteen kvartaaliin verrattuna. Hakumainonnan määrä kasvoi 38 % ja mainonta sosiaalisissa medioissa 37 %.

Tässä tiedotteessa mediamainonnan jakautumista eri kanaviin on esitetty ns. perinteisellä mediaryhmäjaolla, joka on tarpeen erityisesti trendien seurannan ja kansainvälisen vertailun takia.

Toukokuussa 2017 Kantar TNS Finland toi markkinoille perinteisen mediaryhmäjaon rinnalle vaihtoehdon mediaryhmien markkinaosuuksien esittämiseen. Mediamainonnan jakautuminen uudella tavalla saadaan laskemalla yhteen perinteisten ja digitaalisten medioiden mainospanostukset. Vaihtoehtoinen tarkastelu mediabrändien markkinaosuuksista www.kantar.fi/uutiset

Tiedote kokonaisuudessaan (pdf) >

Lisätietoja
Minna Rantanen, puh. +358 40 718 1066, etunimi.sukunimi@kantar.com

 

 

Kategoria: 
Lehdistötiedote