Mediamainonta laski -2,5 % vuoden 2018 toisella kvartaalilla

Huhti-kesäkuussa 2018 mediamainonnan määrä laski -2,5 % suhteessa vuoden 2017 vastaavaan aikaan. Investoinnit mediamainontaan olivat vuoden toisen kvartaalin aikana noin 236 milj. €. Tiedot perustuvat Kantar TNS:n Ad Intelligencen vertailukelpoisella mediavalikoimalla toteutettuun mediaseurantaan.

Mediamainonta mukaan lukien some- ja hakumainonta Q2/2018

IAB Finland kerää haku-, Facebook- ja YouTube-mainonnan tiedot kvartaaleittain. Täydennettäessä Kantar TNS:n kuukausittaista mediamainonnan seurantaa IAB:n keräämillä panostuksilla oli mainonnan määrä vuoden toisella kvartaalilla 295 milj. €. Kasvua oli noin 3 % vuoden 2017 toiseen kvartaaliin verrattuna. Hakumainonnan määrä kasvoi 24 % ja mainonta sosiaalisissa medioissa peräti 52 %.

Tässä mediamainonnan jakautumista eri kanaviin on esitetty ns. perinteisellä mediaryhmäjaolla, joka on tarpeen erityisesti trendien seurannan ja kansainvälisen vertailun takia.

Tiedote kokonaisuudessaan (pdf) >

Lisätietoja:

Marja Honkaniemi, puh. +358 40 503 0632
Minna Rantanen, puh. +358 40 718 1066

etunimi.sukunimi@kantar.com

 

 

 

 

Kategoria: 
Lehdistötiedote