Mediamainonta laski -1,5% vuoden 2019 ensimmäisellä kvartaalilla

Tammi-maaliskuussa 2019 mediamainonnan määrä laski -1,5 % suhteessa vuoden 2018 vastaavaan aikaan. Investoinnit mediamainontaan olivat vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana noin 208 milj. €. Tiedot perustuvat Kantarin Ad Intelligencen vertailukelpoisella mediavalikoimalla toteutettuun mediaseurantaan. 

Mediamainonta mukaan lukien some- ja hakumainonta Q1/2019
Täydennettäessä Kantarin kuukausittaista mediamainonnan seurantaa IAB Finlandin keräämillä haku-, Facebook- ja YouTube panostuksilla, mediamainonnan määrä oli vuoden ensimmäisellä kvartaalilla 266 milj. €. Investoinnit laskivat -0,5 % vuoden 2018 ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna. 

 

Mediamainonta Q1/2019

 

Tässä kuvassa mediamainonnan jakautumista eri kanaviin on esitetty ns. perinteisellä mediaryhmäjaolla, joka on tarpeen erityisesti trendien seurannan ja kansainvälisen vertailun takia. Kantar julkaisee perinteisen mediaryhmäjaon ohella vaihtoehtoisen mediaryhmittelyn, jossa on laskettu yhteen perinteisten ja digitaalisten medioiden mainospanostukset. Vaihtoehtoinen tarkastelu medioiden markkinaosuuksista on nyt sisällytetty tähän tiedotteeseen. 

Toukokuussa 2017 Kantar TNS Finland toi markkinoille perinteisen mediaryhmäjaon rinnalle vaihtoehdon mediaryhmien markkinaosuuksien esittämiseen. Mediamainonnan jakautuminen uudella tavalla saadaan laskemalla yhteen perinteisten ja digitaalisten medioiden mainospanostukset. Vaihtoehtoinen tarkastelu mediabrändien markkinaosuuksista www.kantar.fi/uutiset

Tiedote kokonaisuudessaan (pdf) >

Lisätietoja
Minna Rantanen, puh. +358 40 718 1066, etunimi.sukunimi@kantar.com

Kategoria: 
Lehdistötiedote