TNS news ’n’ views: Nimityksiä

Kirsi Maste on nimitetty Commercial Directoriksi vastuualueenaan myynnin ja asiakkuuksien johtaminen ja Päivi Kauppinen Innovation & Consulting Directoriksi vastuualueenaan TNS Gallupin kokonaistarjooma, uudet innovaatiot ja konsultointi. Kirsin tiimiin kuuluvat Heidi Vuorenvirta, Director Finance, Technology & Services, Marianne Lindholm, Director Media, Sakari Nurmela, Director Public Affairs sekä Nina Urala, Director Consumer Industry & Retail. Päivin tiimiin kuuluvat Marja Honkaniemi, Director Brand & Communications, Sirkka Paronen, Director Customer Strategies ja Annika Fock, Director Qualitative.

Uutena kasvona Consumer Industry & Retail -tiimissä on aloittanut Senior Research Manager Riikka Mononen, ETM. Hän on työskennellyt aiemmin tutkimusalalla ja viimeksi Valiolla neljä vuotta uutuustuotelanseerausten ja markkinoinnin parissa. Mitkä ovat tuoreen TNS:läisen mietteet tutkimuksesta ja vähän muustakin?

Miksi tutkimus on mielestäsi tärkeää?

Uutuustuotelanseerauksissa ja nykyvalikoiman hallinnassa on mielestäni erittäin tärkeää tuntea oma toimiala ja kategoria myös kuluttajan näkökulmasta ja ymmärtää, mitkä asiat ovat tässä kontekstissa kuluttajalle merkityksellisiä asioita. Aiempien kokemusteni mukaan esimerkiksi kvalitatiivisella tutkimuksella saatava laaja tuntemus omasta kategoriasta toimii erinomaisena viitekehyksenä ja perustana kaikelle tekemiselle. Ihannetapauksessa kategorian draiverit ja kuluttajan käyttäytyminen ohjaavat tuoteideoiden kehittämistä myös pitkällä aikavälillä. Mm. TNS Atlaksen sisällön laajuus mahdollistaa kategoriakohtaisen tiedon hyödyntämisen. Uutuustuotteisiin liittyvä kuluttajaimu palvelee valmistavan teollisuuden lisäksi myös kauppaa ja tarjoaa perustelut sille, miksi tuote kannattaa lanseerata. Vahva kuluttajainsight ja kategoriaymmärrys auttavat myös uutuustuotteen potentiaalin tunnistamisessa ja arvioimisessa.  

Tutkimus on ennen kaikkea yhdessä tekemistä. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun pääsemme mukaan yhteistyöhön asiakkaan kanssa jo varhaisessa vaiheessa, mieluiten liian aikaisin, kuin liian myöhään. Aikaisessa vaiheessa asiantuntemuksemme saadaan hyödynnettyä niin, että asiakkaan iso kuva menee eteenpäin tavoitteiden mukaisesti. Pitkäaikaiset asiakkuussuhteet kerryttävät osaamista ja ymmärrystä molemmin puolin. Avoin keskustelu ja tiedon jakaminen ovat yhteistyön keskiössä, jotta kuluttajaymmärrys tukee asiakkaan liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Uskon, että tärkeimmät avaimet onnistumiseen ovat tuotteen kuluttajaedussa ja sen onnistuneessa viestimisessä – eikä näihin voi päästä käsiksi ilman syvällistä ymmärrystä kuluttajan tarpeista ja kiinnostuksen kohteista.

Ensimmäisten viikkojen tunnelmasi?

Aika on mennyt todella nopeasti kaikkea uutta ihmetellessä ja omaksuessa. Erityisen mukavaa on ollut, että ensimmäisestä päivästä lähtien pääsin käärimään hihat ja hyppäämään mukaan asiakasprojekteihin. Tulen vastaamaan tietyistä asiakkuuksista ja niiden monipuolisesta kehittämisestä. Haluan hyödyntää aiempia kokemuksiani siitä, miten tutkimusta käytetään tuloksekkaasti asiakkaiden liiketoiminnassa niin, että kuluttajaymmärrys on vahvasti läsnä läpi koko innovointi- ja tuotekehitysprosessin.

Kategoria: 
Ajankohtaista