Nuoret päättäjät eturintamassa netin valloituksessa - myös perinteisellä medialla vahva rooli päättäjän päivässä

Tuoreen PäättäjäAtlas 2014 -tutkimuksen mukaan yksityisellä sektorilla päättäjinä pysyneillä on entistä enemmän alaisia ja entistä suurempi vastuu. Hankintapäätöksiä tehdessään he hyödyntävät entistä monipuolisemmin internetin tarjoamia mahdollisuuksia. Nuoren polven päättäjät ovat eturintamassa internetin ja somen valloituksessa. Samalla he kuitenkin saavat vanhempia kollegoitaan useammin hyödyllistä tietoa esimerkiksi taloussanomalehdistä ja radiosta.

Yrityspäättäjien ylin kärki kapenee

Yksityisellä sektorilla on yhteensä 466 000 hankintapäätöksiin vaikuttavaa henkilöä. Heistä noin 229 000 on lopullisia päättäjiä, kun loput toimivat hankintapäätösten esittelijöinä ja asiantuntijoina. Lopullisista päättäjistä noin 62 000 on niin kutsuttuja huippupäättäjiä, joilla on peruspäättäjää laajemmat hankintapäätösvaltuudet.

Yksityisen sektorin päättäjien ylin kärki on kaventunut entisestään, sillä vaikka hankintapäättäjien kokonaismäärä on pysynyt melko samana, on huippupäättäjien määrä pienentynyt selvästi parin vuoden takaisesta. Päättäjinä pysyneillä on entistä enemmän alaisia ja entistä suurempi vastuu.

Netin painoarvo hankintapäätöksissä huomattava

Suomalaisten yritysten markkinointipäättäjistä 67 % on hyödyntänyt yrityksen nettisivuja markkinoinnissa viimeisten 12kk aikana. Kaikista päättäjistä noin kaksi viidestä kertoo, että yrityksellä on verkkokauppa tai sellainen on harkinnassa. Usko netin voimaan on perusteltua, sillä hakukoneet sekä yritysten verkkosivut toimivat yhä useammin päättäjien apuna, kun he tekevät hankintapäätöksiä.

Internetin käyttö matkapuhelimella on tullut yhä useammalle yrityspäättäjälle jokapäiväiseksi tavaksi. Samalla mobiilimainontaa hyödyntävien markkinointipäättäjien määrä on kasvanut moninkertaisesti. Kasvusta huolimatta mobiilimainontaa tuskin voi kutsua vielä yleiseksi - vain 6 % markkinointipäättäjistä on hyödyntänyt mobiilimainontaa viimeisen vuoden aikana.

Sosiaalisen median käyttö on yleistynyt merkittävästi suomalaisten yrityspäättäjien keskuudessa. Somessa viihdytään kuitenkin lähinnä yksityiselämään liittyen. Tosin alle 40-vuotiaiden päättäjien kohdalla somen vaikutus ulottuu jopa hankintapäätöksiin, sillä he saavat sitä kautta vanhempia kollegoitaan useammin tietoa uusista vaihtoehdoista. Somen käyttö yritysten markkinoinnissa yleistyi voimakkaasti vuosina 2010-2011. Tämän jälkeen kasvu on jatkunut hieman maltillisemmin. Tällä hetkellä noin 29 % markkinointipäättäjistä hyödyntää somea yrityksensä markkinoinnissa.

Perinteiset mediat eivät ole jääneet unholaan

Hakukoneiden merkitys on erityisen suuri silloin, kun yritysten hankintapäättäjät etsivät tietoa olemassa olevista vaihtoehdoista. Mutta etsittäessä uusia vaihtoehtoja nousevat ammattilehdet ylivoimaisesti tärkeimmäksi tietolähteeksi. Lopullisen hankintapäätöksen tekemisessä taas myyjät ovat tärkein tietolähde heti kollegiaalisten keskustelujen jälkeen.

Nuoremmat, alle 40-vuotiaat päättäjät ovat eturintamassa internetin ja somen valloituksessa. Vanhempia kollegoitaan useammin he muun muassa lukevat verkkolehtiä ja kuuntelevat nettiradiota, mutta myös perinteiset mediat pitävät pintansa. He saavat vanhempia kollegoitaan useammin tietoa uusista vaihtoehdoista taloussanomalehdistä, radiosta, tv:stä sekä oman alan järjestöjen kokouksista.

Suomalaisten yritysten hankintapäättäjistä yli 90 % kuuntelee radiota viikoittain. Radiota ei enää kuunnella yhtä usein kotona tai työpaikalla kuin mitä tehtiin viisi vuotta sitten. Mutta radio on pysynyt tärkeänä autossa, kaikista yritysten hankintapäättäjistä 87 % kuuntelee radiota ajaessaan autoa.

Taustatietoa tutkimuksesta

TNS PäättäjäAtlas2014 -tutkimus selvittää hankintapäättäjien ja hankintoihin osallistuvien määrät ja profiilit, heidän mediakulutuksensa sekä suhtautumisen business-brändeihin. Tammi-maaliskuussa 2014 haastateltiin yhteensä noin 3300 yksityisen sektorin ylempää toimihenkilöä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin puhelininformoitua web-kyselyä. Otanta ja painotukset määritettiin Tilastokeskuksen yritysrekisterin tietoihin perustuen. TNS Gallupin kehittämä päättäjämäärittely perustuu muun muassa henkilön organisaatioasemaan sekä päätöksentekovaltuuksiin eri hankinta-alueilla.

 

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Antti Salo, puh. (09) 613 50 205
Tutkimuspäällikkö Nina Frosterus, puh. (09) 613 50 653
Tutkimusjohtaja Sinikka Laine, puh. (09) 61 3 50 603

etunimi@sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Lehdistötiedote