Palveluiden verkkokauppa kasvoi edelleen

Palveluiden verkkokauppa jatkoi viime vuonna kasvuaan. Koko verkkokaupan kasvuvauhti hidastui kuitenkin viime vuonna prosenttiin, koska tietyt suuret verkkokaupan ryhmät, kuten asuminen ja autot, pienenivät. Ulkomainen verkkokauppa kasvoi kotimaista nopeammin.

Asiakkuusmarkkinointiliiton, Kaupan liiton ja TNS Gallupin tuoreen Verkkokauppatilaston mukaan palveluiden ostaminen verkosta kasvoi vuonna 2012 kuusi prosenttia edellisvuodesta. Eniten lisääntyivät rahoituspalveluiden ostot, jotka sisältävät muun muassa pikavipit. Niiden ostaminen verkosta on kasvanut yli 45 prosenttia. Toinen merkittävästi kasvanut ryhmä on rahapelit, joka kasvoi neljänneksen edellisvuodesta.

Koko verkkokaupan kasvu sen sijaan hidastui, mikä selittyy asuntojen ja siihen liittyvien tuotteiden ja palveluiden sekä autojen, veneiden ja niiden tarvikkeiden verkko-ostamisen romahtamisella. Asuntojen ja loma-asuntojen osto ja vuokraus sekä erilaisten energiasopimusten tekeminen verkossa pieneni 28 prosenttia. Verkon auto- ja venekauppa supistui neljänneksen. Myös hyvinvointipalveluiden verkko-ostaminen väheni edellisvuodesta.

Kaikkiaan suomalaiskuluttajat ostivat verkosta tavaroita ja palveluita viime vuonna 9,6 miljardilla eurolla*. Lukuun sisältyvät verot ja toimituskustannukset. Ulkomaisen verkkokaupan osuus koko verkkokaupasta oli 15 prosenttia. Määrä on kasvanut edellisvuodesta 16 prosenttia, kun kotimaisen verkkokaupan osuus pieneni edellisvuodesta hieman.

"Näyttää siltä, että yleinen taloudellinen tilanne ja varovaisuus vaikuttavat kaikkeen kuluttamiseen, myös verkko-ostamiseen. Tämä näkyy siinä, että verkko-ostajien määrä kasvaa, mutta yksittäisen kuluttajan tekemien ostosten määrä ei niinkään", TNS Gallupin Digital-yksikön johtaja Ville Wikström sanoo.

Vähittäiskaupan tuotteiden verkkokauppa ilman auto- ja venekauppaa kasvoi lähes kuusi prosenttia. Suurimmat kasvuluvut kirjattiin ruoan verkkomyynnissä, joka kasvoi 72 prosenttia edellisvuodesta. Myös rautakaupan verkkomyynti kasvoi huomattavasti, 56 prosenttia. Suuret kasvuluvut johtuvat siitä, että myynnin lähtötasot ovat pienet, mutta myös siitä, että verkkokaupan tarjonta on kasvanut.

Suomen kansantalouden kannalta huolestuttavaa on se, että sekä palveluissa että vähittäiskaupassa kasvun veturina oli ulkomainen verkkokauppa. Vähittäiskaupan tuotteita ostettiin ulkomailta 9 prosenttia viime vuotta enemmän ja palveluita peräti 21 prosenttia.

"Ulkomaisen verkkokaupan nopeassa kasvussa vuodesta toiseen on selvä viesti myös päättäjille: suomalaisista kuluttajista käydään kansainvälistä kilpailua eikä suomalaisten palveluiden kilpailukykyä saa verottaa hengiltä", Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala varoittaa.

"Monien verkkokauppojen suurimpia savottoja on saada sivuilleen kävijöiden virtaa, mutta verkkokaupan menestys ratkeaa siinä, miten osataan osallistaa ja luoda tyrmäävää asiakaskokemusta, kohdentaa merkityksellisiä sisältöjä ja palvella mobiilisti", Asiakkuusmarkkinoi ntiliiton toimitusjohtaja Jari Perko sanoo.

* Huom. Verkkokauppatilastoon on tehty tasokorjaus. Vuonna 2010 aloitettua verkkokauppatilastointia on tehty nyt kaikkiaan 12 vuosineljänneksen ajan. Tarpeeksi pitkä aikaperiodi on antanut perusteet arvioida ensimmäisten vuosien tasot uudelleen. Muun muassa vastausvirheitä on pystytty takautuvasti poimimaan, ja virheiden vaikutusta keskimääräiseen ostokseen ja sitä kautta tuoteryhmän euromääräiseen tasoon on pystytty poistamaan. Myös kuluttajien keskinäisen kaupan määrää tietyissä tuoteryhmissä on pystytty arvioimaan ja poistamaan. Lisäksi otoskokoa on kasvatettu alkuperäisestä 9 000:stä runsaaseen 11 500:een.

Verkkokauppatilasto 2012.pdf

 

Taustatietoa

TNS Gallupin toteuttama Verkkokauppatilasto kattaa sekä tavarakaupan että palvelujen ostamisen ja palveluvaraukset. Seurannassa on mukana yhteensä 30 tuoteryhmäluokkaa ja 70 alaluokkaa. Tilasto perustuu kuluttajahaastatteluihin, joita vuonna 2012 tehtiin 11 580 kappaletta.

 

Lisätietoa:

TNS Gallup Oy
Ville Wikström, Digital-yksikön johtaja
Puh. (09) 6135 0674
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Lehdistötiedote