Taloussuhdanne ei kutistanut päättäjien lukumäärää

Juuri valmistuneen TNS PäättäjäAtlas -tutkimuksen mukaan yksityisellä sektorilla on nyt noin 515 000 päätöksentekoon vaikuttavaa henkilöä. Heistä 202 000 toimii lopullisena päätöksentekijänä ja 261 000 hankintoihin vaikuttavina osallistujina.

Lopullisten päättäjien määrässä näkyy vain pientä laskua (vähennys -5000 henkilöä). "Tämä kertoo siitä, että ei ole tapahtunut niin suurta hierarkiaportaiden jyrkkenemistä tai hankintapäätösten tiukkenemista kuin mitä yleinen taloudellinen tilanne olisi ehkä antanut odottaa", arvioi tutkimusjohtaja Sinikka Laine TNS Gallupista.

Joka toinen päättäjä kulkee tablet-laite kourassa

Tablet-laitteen ja älypuhelimen omistus on kasvanut huomattavasti vuoden takaisesta. Päättäjistä 45 %:lla on tablet käytössään joko työn puolesta tai kotonaan. Tablet löytyy selvästi useammin päättäjän kädestä kuin muiden suomalaisten, sillä kaikista suomalaisista tabletin omistaa noin 16 % (lähde: NetTrack 2013-tutkimus/TNS Gallup). Päättäjät ovat ahkeria tabletien käyttäjiä, sillä tabletin omistavista päättäjistä puolet käyttää laitettaan päivittäin. Yleisimmin käyttö liittyy tiedon etsimiseen joko hakukoneista tai suoraan kiinnostavan yrityksen nettisivulta. Lähes yhtä usein tabletia käytetään verkkolehtien lukemiseen.

Päättäjien keskuudessa nettipenetraatio on erittäin korkea ja nettiin mennään huomattavasti aiempaa useammin myös matkapuhelimella. Nyt melkein puolet päättäjistä käyttää päivittäin internetiä matkapuhelimellaan (muuhun kuin pelkästään sähköpostin lukemiseen). Älypuhelinpenetraatiokin on korkeampi päättäjien keskuudessa (87 %) kuin kaikkien suomalaisten keskuudessa (51 %).

Noin kolmasosa päättäjistä käyttää sosiaalista mediaa päivittäin. Sosiaalista mediaa hyödynnetään etenkin henkilökohtaisiin asioihin liittyen, mutta jopa puolet päättäjistä seuraa viikoittain ammatillisesti kiinnostavia ryhmiä tai muuta sisältöä sosiaalisessa mediassa. Markkinointipäättäjistä neljännes sanoo yrityksensä hyödyntäneen sosiaalista mediaa markkinointikanavana viimeisimmän vuoden aikana.

Digilukeminen lisääntyy, painetut päättäjälehdet pitävät edelleen pintansa

Painettujen lehtien päättäjäpeitoissa ei ole tapahtunut suuria pudotuksia vuoden takaiseen.  Päättäjät seuraavat talouden kehitystä ja taustoja nyt entistä tarkemmin. Tämä näkyy mm. painettujen talousaiheisten lehtien päättäjäpeittojen hienoisena kasvuna.

Päättäjien yleisimmin lukemiin painettuihin lehtiin kuuluvat Helsingin Sanomat, Talouselämä, Kauppalehti, Helsingin Sanomat Kuukausiliite, Ilta-Sanomat, Kauppalehti Optio, Suomen Kuvalehti, Tekniikan Maailma, Iltalehti ja Taloustaito.

Lehtien digitaalinen lukeminen on yleistynyt koko väestössä. Päättäjissä tämä näkyy vielä selvemmin keskimääräistä suuremman digitaalisten laitteiden penetraation myötä.  Jopa 59 % tabletin omistavista päättäjistä lukee tabletilla verkkolehtiä viikoittain. Verkkomedioista parhaimman viikkopeiton omaavat Ilta-Sanomat, Iltalehti, Helsingin Sanomat, MTV3.fi, Kauppalehti, YLE ja Taloussanomat. Näiden lisäksi päättäjät käyttävät aktiivisesti seuraavia nettisivuja: Google, YouTube, Facebook ja LinkedIn.

Tulokset perustuvat TNS PäättäjäAtlas 2013 -tutkimukseen, jossa on haastateltu noin 3000 yksityisen sektorin ylempää toimihenkilöä joulukuun 2012 ja huhtikuun 2013 välisenä aikana. Vuosittain toteutettava TNS PäättäjäAtlas selvittää hankintapäättäjien ja hankintoihin osallistuvien määrät ja profiilit, heidän mediakulutuksen sekä suhtautumisen business-brändeihin.

 

Lisätietoja

Sinikka Laine ja Antti Salo
Puh. (09) 6135 0603 ja (09) 6135 0205
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Lehdistötiedote