Tavaroiden verkkokauppa kasvaa taantumasta huolimatta

Vähittäiskaupan tuotteiden verkkokauppa jatkoi kasvuaan viime vuonna mutta palveluiden verkkokauppa supistui. Viiden vuoden aikana suomalaisten verkko-ostokset ovat lisääntyneet liki viidenneksen.

TNS Gallupin, Kaupan liiton ja Asiakkuusmarkkinointiliiton tuoreen Verkkokauppatilaston mukaan suomalaiset ostivat tavaroita, palveluja ja sisältöjä verkosta vuonna 2014 yhteensä 10,5 miljardilla eurolla. Se on aavistuksen enemmän kuin edellisvuonna.

Palveluiden verkkokauppa kuitenkin väheni selvästi. Suomalaiset ostivat palveluita verkosta viime vuonna viisi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin, yhteensä 5,7 miljardilla eurolla.

Pudotusta selittää etenkin verkkokaupan suurimman tuoteryhmän, matkailun, kääntyminen laskuun. Esimerkiksi valmismatkoja ja lentolippuja ostettiin verkosta viime vuonna selvästi vähemmän kuin edellisvuonna. Vähennystä on tapahtunut etenkin ostajamäärissä. Matkojen euromääräinen keskiostos on pienentynyt vain viitisen prosenttia.

Vähittäiskaupan tuotteita sen sijaan ostetaan verkosta yhä enemmän. Verkkokauppatilaston mukaan vähittäiskaupan tuotteita ostettiin viime vuonna verkosta yhteensä 3,6 miljardilla eurolla. Kasvua edellisvuodesta kertyi 7 prosenttia. Verkkokaupan kehitys onkin kulkenut päinvastaiseen suuntaan kuin muun vähittäiskaupan. Tilastokeskuksen mukaan koko vähittäiskauppa supistui viime vuonna prosentin verran edellisvuodesta.

"Useissa vähittäiskaupan tuoteryhmissä verkkokaupan euromääräinen kasvu jatkuu heikosta markkinatilanteesta huolimatta. Kasvu on kuitenkin niin sanotusti rakenteellista, eli kulutus ei kasva, mutta ostoja siirretään verkkoon. Verkkoon houkuttelee etenkin ostamisen vaivattomuus, hinta sekä valikoimat," TNS Gallupin kehitysjohtaja Ville Wikström kertoo.

Ostetuimpien tuotteiden joukossa pysyivät myös viime vuonna tutut tuoteryhmät. Naiset ostivat viime vuonna verkosta etenkin naisten vaatteita, kirjoja, rahapelejä ja junalippuja. Miesten suosituimmat tuoteryhmät puolestaan olivat rahapelit, miesten vaatteet ja esimerkiksi DVD-levyt.

Verkkokauppa kasvanut viidessä vuodessa lähes viidenneksen

Vuodesta 2010 lähtien kootusta Verkkokauppatilastosta käy ilmi, että viidessä vuodessa ylivoimaisesti eniten on kasvanut elintarvikkeiden ja alkoholin ostaminen verkosta, yli 500 prosenttia. Kasvu selittyy elintarvikkeiden verkkotarjonnan lisääntymisellä, sillä huimasta kasvusta huolimatta verkkokauppa verrattuna Suomen koko päivittäistavarakauppaan on reilusti alle puoli prosenttia.

Käyttötavaroista jo iso osa ostetaan verkosta. Käyttötavaroiden verkko-ostokset suhteessa koko erikois- ja tavaratalokauppaan ovat kasvaneet viidessä vuodessa 12 prosentista 15 prosenttiin.

Kaikkiaan vähittäiskaupan tuotteiden verkko-ostokset ovat vuodesta 2010 lisääntyneet 34 prosenttia. Verkko-ostoksiin kulutettua rahamäärää voimakkaammin ovat kuitenkin kasvaneet ostajamäärät.

Palveluiden verkko-ostokset taas ovat vuodesta 2010 kasvaneet 13 prosenttia. Yhteensä tavaroiden ja palveluiden verkkokauppa on kasvanut viiden vuoden aikana 18 prosenttia.

"Suomalainen kauppa kilpailee kuluttajista kansainvälisessä ympäristössä. Jos toimintaedellytykset ja kustannukset ovat meillä epäedulliset, kaupan mahdollisuudet työllistää ja investoida Suomessa heikkenevät. Päättäjien pitäisi ymmärtää tämä viimeistään nyt", Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja sanoo.

"Räätälöidyt palvelut, omnichannel ja kohdennettu viestintä ovat vahvasti kiinni verkkokaupan kyvyssä hyödyntää dataa täysimääräisesti," summaa Asiakkuusmarkkinointiliiton toimitusjohtaja Jari Perko kotimaisen verkkokaupan menestyksen eväitä.

Taustatietoa tutkimuksesta:

Verkkokauppatilasto perustuu kuluttajakyselyyn, jota varten on haastateltu lähes 11 500 kuluttajaa. Tutkimuksessa kuluttajilta kysytään neljännesvuosittain, kuinka paljon ja minkä kielisistä verkkokaupoista he ovat tehneet verkko-ostoksia edellisten kolmen kuukauden aikana.

TNS Gallupin toteuttama kysely kattaa sekä tavarakaupan että palvelujen ostamisen ja palveluvaraukset. Seurannassa on mukana yhteensä 30 tuoteryhmäluokkaa ja noin 70 alaluokkaa. Tilastoa on kerätty vuodesta 2010 lähtien.

Lisätiedot:

kehitysjohtaja Ville Wikström, TNS Gallup, p. (09) 6135 0674, ville.wikstrom(at)tnsglobal.com

pääekonomisti Jaana Kurjenoja, Kaupan liitto, p. (09) 1728 5134, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi

toimitusjohtaja Jari Perko, Asiakkuusmarkkinointiliitto, p.040 5659700, jari(at)asml.fi

Liite:

Verkkokauppatilasto 2014.pdf
 

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi

Kategoria: 
Lehdistötiedote